woensdag 8 februari 2012

Of worden spaarrekeningen toch geplunderd?

"Het nationale spaaroverschot is niet meer het gevolg van spaardrift van huishoudens, maar van het bedrijfsleven, stellen Guido Schotten van DNB en Raoul Leering van het ministerie van Economische Zaken op de economenwebsite Me Judice".

‘De veelgehoorde redenering dat het spaaroverschot vooral bij huishoudens gelokaliseerd is in samenhang met de hoge pensioenbesparingen, is niet meer correct, benadrukken ze. ‘Ook inclusief de verplichte pensioenbesparingen liggen de totale besparingen van Nederlandse huishoudens al geruime tijd onder die van het eurogebied en zijn ze in sommige jaren zelfs negatief.’ De bedrijfsbesparingen zijn daarentegen sinds midden jaren negentig sterk toegenomen. ‘Hierdoor is het nationaal spaaroverschot nu bijna volledig bij het bedrijfsleven gelokaliseerd’.


Naschrift:
Hoog tijd voor nadere Kamervragen, zie ook
Had Minister Kamp wel gelijk dat spaarrekeningen niet worden geplunderd?
Kwart Nederlanders heeft spaargeld aangebroken?