woensdag 15 februari 2012

NVVK organiseert expertmeetings preventie

Persbericht NVVK:

"Op 6 maart 2012 vindt de eerste expertmeeting preventie plaats. Thema's die op de expertmeeting de revue zullen passeren zijn gedragsverandering: hoe komt gedrag tot stand en hoe kan hierop worden ingezet? en resultaatmeting: hoe kunnen de resultaten van preventie op betrouwbare wijze inzichtelijk worden gemaakt? Download hier de uitnodiging en agenda voor de expertmeeting.

De expertmeeting vindt plaats te Utrecht en neemt een dagdeel in beslag, van 14:00 tot 17:00. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. De opzet van de expertmeeting is breed, deze uitnodiging richt zich zowel op beleids- en preventiemedewerkers als op managers in de schuldhulpverlening. Aanmelden kan via: info@nvvk.eu of telefonisch via 070- 752 82 50".