zaterdag 25 februari 2012

KN geeft bisschop De Korte en Prof Van Geest overdrachtelijke tik op de vingers

Het KN tikt terecht De Korte en Van Geest op de vingers wegens hun woordspelletjes in Trouw op de dag van de creatie van Roodkapje. Het is een typische AMB-streek om begrippen nominaal in stand te laten en vervolgens de inhoud te vervangen. DK en VG zijn ook in mijn visie met hun onoprechte, infantiele woordspelletje een paar brugjes te ver gegaan. Ik schreef daarover  eerder: Is Roodkapje volgens de bisschop van Groningen een donatist.  

Hadden DK en VG ruggegraat gehad (om het maar beschaafd te zeggen) dan hadden zij gewoon moeten zeggen wat ze bedoelden. Maar ja, zo werkt het niet in het struikgewas van RKK NL. Er is genoeg gefundeerde kritiek op Roodkapje denkbaar zonder tegen de AMB aan te gaan hangen.

Het, o zo dappere, KN heeft kennelijk de knopen geteld en gaat na een week tot de aanval over nota bene op een bisschop. Hieruit kan worden afgeleid dat de actuele koers van de betrokken bisschop in de visie van het KN kennelijk op de episcopale beurs ver beneden pari staat. En dan durft ook het KN heus wel wat van een bisschop te zeggen, echt, heus, werkelijk waar! En wat schrijft dan het dappere KN?

"Mgr. De Korte en Van Geest vertalen het begrip orthodox niet langer met de 'juiste leer', maar met 'open geest'. Kerkvader Augustinus had zo'n geest, schrijven ze, en die stelde hem in staat de ketterij van het donatisme, voor welke de lat niet hoog genoeg kon liggen, via dialoog en overreding te neutraliseren. En tegenover het lichaamsvijandige encratisme zette de Kerkvader een nuchter alles-met-mate.

Het is ongetwijfeld de opzet van beide auteurs te wijzen op de wijsheid waarmee Augustinus de verschillende dwalingen tegemoet trad. Maar is het wijs dat te doen zonder een heldere context aan te geven en de lezer in het ongewisse te laten?"