woensdag 29 februari 2012

"Ingrijpende maatregelen nodig, maar niet waar echte sociaal zwakkeren worden geraakt"

Paul Rispens op Nooit meer rood:

"Tegenover die schulden staan niet altijd bezittingen. De overheidsschuld is opgebouwd uit begrotingstekorten en dus opgegaan aan overheidstaken, slechts deels aan investeringen die nog iets op zouden kunnen leveren. Voorbeeld van zo'n investering is de koop van ABN AMRO Bank voor 30 miljard euro. Tegenover de hypotheekschuld staat het woningbezit, waarbij zich nu het probleem voordoet dat woningwaarde daalt en de schuld gelijk blijft, waardoor het saldo van die twee weleens negatief zou kunnen worden. Dat scenario lijkt ondenkbaar, omdat immers al veel woningen vrij van hypotheek zijn, maar als de woningmarkt echt instort, dan is dat punt snel bereikt. Tegenover consumptief krediet staat niets, dat is immers gebruikt voor auto's, keukens, vakanties, woningverbetering, et cetera, aankopen waarvan de waarde na aankoop vrijwel meteen is verdampt.

Toch blijven we lenen, zowel de overheid als de particulier, met alle desastreuze gevolgen van dien: over de schuld moet rente worden betaald, geld dat we niet kunnen besteden aan andere zaken. Op lange termijn loopt dat onvermijdelijk vast. Daarom zijn er ingrijpende maatregelen nodig, maar dan op gebieden waar echte sociaal zwakkeren niet worden geraakt. De overheid moet het goed voorbeeld geven door zelf te stoppen met lenen en zij zal wettelijke maatregelen moeten nemen die lenen door particulieren".