vrijdag 24 februari 2012

Hypotheekdebiteur pleegt zelfmoord bij Rabo voor de deur Wat is hier aan de hand?


"De medewerkers van de Rabobank Leiden zijn zeer geschokt na de zelfdoding van een man op hun parkeerplaats op de Parmentierweg. Maandag werd de man dood gevonden. 

In een brief aan onder andere Omroep West schreef de man dat hij het leven niet meer zag zitten, omdat zijn huis die dag openbaar verkocht zou worden. De man had problemen met het betalen van de hypotheek. Door de crisis kon de man zijn oude huis niet verkopen, terwijl hij al wel een nieuw huis had.

Rene de Jong, bestuursvoorzitter van Rabobank Leiden, zegt zeer geschokt te zijn. Sinds maandag praat hij dagelijks met zijn werknemers over de dramatische gebeurtenis. Volgens de bestuursvoorzitter zorgt de recessie gelukkig niet voor veel kritieke situaties.

Volgens Jong doet de bank het maximale om klanten te helpen als er zich problemen voordoen. Zo zijn er bijvoorbeeld overbruggingskredieten in geval van werkloosheid of het niet kunnen verkopen van een huis.

Toch stelt de bestuursvoorzitter dat ook de Rabobank verplichtingen heeft naar de leden van haar cooperatie en dus wel zakelijk moet blijven handelen".

Naschrift:
Het lijkt mij zinvol dat wordt nagegaan hoe in concreto door de bank invulling is gegeven aan de zorgplicht. Dat de bankmedewerkers geschokt zijn is een kant van de medaille, maar de dierbaren van de debiteur zullen dat ook wel zijn. Het had Omroep West niet misstaan daaraan ook aandacht te besteden. Vanavond zullen we zien wat erin Zembla wordt gezegd over de "horrorhypotheken" en de onvoldoende wijze waarop volgens de AFM de banken bij achterstanden hun zorgplicht invullen waarbij zij de debiteur in gijzeling nemen met een onherroepelijke volmacht en uitknijpen met een loonbeslag voor de volledige hoofdsom, rente en kosten. De banken houden in de tussentijd vol dat er geen probleem is en beweren dat er iedere week "honderden miljoenen" vrijwillig worden afgelost (mag dat dan zonder boete). De BKR ziet dat de achterstanden wel degelijk toenemen. De regering zit erbij en kijkt ernaar!