woensdag 1 februari 2012

Had Minister Kamp wel gelijk dat spaarrekeningen niet worden geplunderd uit bittere noodzaak?

Twee lezers wijzen mij erop dat veel spaargeld uit het buitenland naar Nederland is overgebracht en beleggingsproducten zijn omgezet in geld.

Nader onderzoek is dus noodzakelijk naar de vraag of de bevindingen van het onderzoek van de Friesland Bank juist zijn of niet. Daarbij zou in ieder geval aan de orde moeten komen wat er is gebeurd met de spaarders met een inkomen tot modaal.

We weten inmiddels dat de overheid zich in zaken van dit type vrij acht niet de gehele waarheid te vertellen om dat achteraf te verklaren met redenen aan het pretens algemeen belang ontleend bijvoorbeeld om paniek te voorkomen.