vrijdag 24 februari 2012

GGN verspreidt debiteurengegevens via rechtbankprocedure

Van De Pers

"A. uit Amsterdam, 23 jaar, kreeg het incassobureau GGN uit Den Bosch op zijn dak omdat hij 1.884,12 euro in het rood stond bij Telfort. Dit gebeurde ook met G. uit Rotterdam vanwege een niet betaalde nota van 2.866,57 euro. Het is maar een greep uit het bestand van 1.243 Telfort-klanten die in 2010 met GGN te maken kregen. In totaal ging het in maart om 878.910,70 euro.

Zijn A. en G. verdachten in een misdrijf, dat we ze niet met naam en toenaam noemen? Nee, dat doen we omdat de privacy in het geding is. De volledige lijst kwam in handen van een Jan Winkel (51), die zich niet neerlegde bij een absurd hoge ?mobiele telefoonrekening van zijn dochter. Voorletter(s), achternaam, volledig adres, het 06-nummer, geboortedatum en de hoogte van de schuld: hij weet alles van de 1.243 wanbetalers. ‘Zo ga je toch niet met privégegevens om?’, zegt Winkel. ‘Ze mogen blij zijn dat ik een eerlijk mens ben.’ Dit soort gegevens kan worden gebruikt voor identiteitsdiefstal of -fraude.


"KPN/Telfort is ‘not amused’, zegt woordvoerder Stephen Hufton. ‘De vertrouwelijkheid van de gegevens van onze klanten staat bij ons voorop. Dat verwachten we ook van derden waar we mee te maken hebben. Ik wil u verzoeken dit niet te publiceren.’ Later zegt hij: ‘Dit had niet mogen gebeuren. We hebben GGN er op aangesproken.’

Marjoc-eigenaar G. Kappert is ‘geschrokken’. ‘Het laatste waar ik behoefte aan heb is dat onze klantgegevens op straat liggen’, zegt hij. ‘Ik betreur dit zeer.’

De vingers wijzen dus naar incassobureau GGN. Gerechtsdeurwaarder Rinus van Etten van GGN, tevens lid van de Raad van Bestuur, heeft er ‘geen goed woord voor over’ dat Winkel de zaak openbaar maakt en overweegt juridische stappen. Hij zegt dat GGN zijn bestanden wel kán anonimiseren, maar beweert dat er jurisprudentie is waaruit blijk dat de rechtbank daar ‘niet mee akkoord’ gaat".


Naschrift:
GGN had de andere namen op de lijst zwart moeten maken, desnoods handmatig. Dat was kennelijk te veel gevraagd. Het gaat niet aan als het eenmaals  fout is gegaan door al deze gegevens op te nemen in een processtuk de wederpartij te verwijten dat juist deze de vertrouwelijkheid heeft geschonden. GGN heeft deze gegevens in omloop gebracht en had dat niet moeten doen. Dit lijkt mij ook reden voor onderzoek door KBvG en het OM.