maandag 20 februari 2012

Alimentatiefuik: debiteur heeft geen geld alimentatie te betalen of om verlaging te betalen.

Uit BN/De Stem:

"In de laatste brief stond dat ze beslag gaan leggen op mijn loon en de deurwaarder langs sturen. Wat willen ze nu van mij? Ik heb een hypotheek van 800 euro per maand, een inkomen van 1.200 netto. Dan kan ik toch geen 400 euro alimentatie meer betalen?" In 2008 verdiende Edwin nog goed tot hij in 2010 door de crisis ontslagen werd. Eerst viel hij terug naar een werkeloosheidsuitkering. Sinds vorig jaar heeft hij weer een fulltime baan. Maar wel een die nog minder geld oplevert dan zijn uitkering toen.

Alimentatieplichtigen van wie het inkomen daalt, kunnen naar de rechter stappen om het alimentatiebedrag te laten verlagen of helemaal op nihil te laten zetten. "Maar dan moet je wel die advocaat kunnen betalen. Weet je wat dat kost? Al snel 200 euro per uur. Als ik dat geld had gehad, had ik ook die alimentatie kunnen betalen", zegt Edwin".

Commentaar:
Juridisch zegt deze vader dat de alimentatie van lager rang is dan de hypotheek. Dat is een standpunt dat moet worden onderzocht en bijvoorbeeld afhankelijk is van de vraag wat het verloop van de woonlasten is geweest na de echtscheiding. Is de moeder co-debiteur dan is er veel voor het standpunt van de vader te zeggen.