dinsdag 14 februari 2012

1% huishoudens Twente doet beroep op schuldhulpverlening

Van Slingeland.fm:

"Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening nam toe van 3.319 in 2010 naar 3.441 in 2011. Dit komt overeen met bijna 1% van alle huishoudens in het werkgebied van de 22 aangesloten gemeenten. In 1.401 situaties startte de Stadsbank een bemiddelingstraject tussen schuldenaar en schuldeisers. Veelal betrof het bij deze bemiddelingstrajecten problematische schulden: de schuldenaar kan niet langer diens schuldeisers betalen. In 2011 werd in 257 situaties een schuldbemiddeling gerealiseerd: de schuldenaar spaart gedurende drie jaar al het meerinkomen boven het bijstandsniveau om schuldeisers te kunnen aflossen. Daarnaast werden in 109 situaties de problematische schulden afgekocht met een saneringskrediet. Dit betekent het afkopen van schulden door middel van een krediet dat de schuldenaar in 3 jaar tijd aflost aan de Stadsbank. In 900 situaties vond begeleide verwijzing naar wettelijke schuldsanering plaats.

Bij de niet-problematische schulden realiseerde de Stadsbank een oplossing door het verstrekken van 684 sociale leningen en 138 herfinancieringen. Veelal zijn via de budgetbeheerrekening betalingsregelingen getroffen voor relatief kleine betalingsachterstanden. In 1.722 situaties was het openen van een budgetbeheerrekening noodzakelijk. Veelal vanwege de aanwezige debetstand op de eigen betaalrekening waardoor betaling van de crediteuren niet meer plaats kon vinden. Het aantal huishoudens met een budgetbeheerrekening bij de Stadsbank daalde met 3%, van 6.894 in 2010 naar 6.658 in 2011".