donderdag 12 januari 2012

Vroegsignalering van schulden meer dan ooit noodzakelijk!

Van nu.nl:

"Het aantal consumenten met een lening dat moeite heeft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de afgelopen zes maanden licht gestegen tot bijna 656.000. Dat betekent dat nu 7,4 procent van hen betalingsproblemen heeft. In de eerste helft van 2011 lag dat nog op 7,2 procent.

Dit blijkt uit de BKR Kredietbarometer die het Bureau Krediet Registratie donderdag naar buiten heeft gebracht. De toename was in de tweede helft van 2011 een stuk kleiner dan in de eerste helft, toe het percentage opliep van 6,6 naar 7,2.

Het BKR wijst er wel op dat lang niet alle schulden en betalingsachterstanden bij het bureau worden geregistreerd. Zo staan bij voorbeeld mensen die achterlopen met het betalen van de huur, hun energienota of de zorgpremie, niet genoteerd".

Er wordt allang gepraat maar niets waarnaambaars gedaan aan een systeem van vroegsignalering. Het rondetafel gesprek van de Vaste Kamercommissie SZW hierover  op 14 september 2011 ontaardde in een beschamend Ajax-Feijnoord van systemen (PPS en LIS), waarbij op de achtergrond van PPS partijen van buiten Nederland speelden die op deze wijze kredietinformatie wilden bemachtigen. Zie ook de position papers van Nadja Jungmann en schrijver dezes. De vroegregistratie komt slecht van de grond omdat het CBP tot nu toe excelleerde in "redenen waarom niet" zonder mee te willen denken over "hoe wel" terwijl het publiek belang bij de schuldenregistratie breed wordt onderschreven, ook in de Tweede Kamer. NVI wedde op het verkeerde paard en trok zich te elfder ure terug, zie link.

Onderzoek in september 2011 wees uit dat het met vroegsignalering mogelijk is het dreigen van een problematische schuldsituatie jaren eerder te detecteren en daarmee te kunnen voorkomen dat problematische schuldsituaties ontstaan dan wel verergeren. De afwezigheid van een systeem van vroegsignalering  levert een enorme maatschappelijke schade op, hetgeen te meer klemt nu het kabinet meer en meer hamert op het belang van preventie en curatieve hulpverlening minder belangrijk vindt, zie  bijvoorbeeld nadere memorie Eerste Kamer Staatssecretaris SZW bij wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, zie link.