zaterdag 14 januari 2012

"Schuldhulp is een recht, ook na de zoveelste kans"

Uit het Friesch Dagblad heden:

"De schuldhulp moet beter, maar met minder geld. Gemeenten moeten ervoor waken dat daarbij té streng selecteren. Kijk om naar de kwetsbaarste mensen, bepleit Nadja Jungmann, lector schulden en incasso".

"Nadja Jungmann - lector schulden en incasso aan de Hogeschool van Utrecht - deed onderzoek naar schuldhulpverlening, wat geleid heeft tot de nieuwe wet. Ze vindt het selectiebeleid een handig hulpmiddel, maar roept gemeenten op goed te kijken naar de kwetsbare mensen. ,,Die selectie is goed, maar ik maak me zorgen om de mensen voor wie de maatschappij ingewikkeld is. Die moeite hebben met papierwerk. Neem nou iemand die niet kan lezen en schrijven, waardoor diegene niet in staat geweest huurtoeslag aan te vragen. De gemeente kan dan denken: die heeft zijn best niet gedaan, die wil niet. Terwijl er meer achter zit. Op zulke mensen moeten gemeenten goed letten.”