vrijdag 13 januari 2012

RKKnipsel: Uit de Volkskrant van vandaag: kardinaal Eijk

Met dank aan de lezer die de tekst aandroeg, citeer ik uit de hardcopy versie van de Volkskrant van vandaag:

"Kardinaal Eijk

Met deze benoeming bekrachtigt het Vaticaan de verdere marginalisering van de Nederlandse kerkprovincie.

De aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, wordt kardinaal. Traditiegetrouw wordt de aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal benoemd en het zou een desavouering van Eijk hebben betekend als hij wederom bij een benoemingsronde was overgeslagen. 

Eijk zal het kardinalaat vooral zien als een Romeinse bekrachtiging van zijn beleid. Anderen, onder wie kardinaal Simonis, zijn minder gelukkig. Het is een publiek geheim dat de kardinaal en andere vooraanstaande katholieken er in het Vaticaan op hebben aangedrongen Eijk niet tot kardinaal te creëren. Zijn stijl van leidinggeven maakt hem in hun ogen zelfs ongeschikt als aartsbisschop, het boegbeeld van de kerkprovincie.

De nieuwe kardinaal heeft geen enkel gezag. Hij heeft geen contact met het kerkvolk, hij intimideert waar nodig collega's en zijn priesters zijn bang voor hem. Eijk hecht in het geheel niet aan overleg. De dagen dat katholieke politici, zakenlieden of bestuurders geregeld op de Maliebaan te vinden waren, zijn voorgoed voorbij. Eijk opereert in isolement, en die biotoop is hem op het lijf geschreven. Zijn van iedere empathie gespeende stijl heeft de kerk in Nederland nog marginaler gemaakt. De zorg hierover dringt nauwelijks door in de top van het Vaticaan.

Aan het hoofd van de kerkprovincie, die zeker sinds de bevindingen van de commissie-Deetman met een levensgroot imagoprobleem kampt, staat een man die daar niet mee zit. Er is volgens hem schoon schip gemaakt met 'Deetman' en hij wil voorwaarts, al weet niemand waarheen. Een lichtpuntje voor zijn critici kan de gedachte zijn dat voor Eijk, als kardinaal, in het Vaticaan hoge functies kunnen zijn weggelegd. Dit zou dan de weg kunnen vrijmaken voor een bisschop die de kerk weer enigszins relevant weet te maken".

Naar aanleiding van uitvoerig e-mailverkeer van woedende lezers bericht ik U alvast dat mijn commentaar  op "deze creatie" zal verschijnen op de dag van het consistorie.