dinsdag 31 januari 2012

RKKnipsel: hoe langer hoe gekker, daar in Oeteldonk

Diaken Vervoort maakt het in zijn parochieblad nog wat gekker blijkens dit artikel op katholiek.nl:
 
"Vervoort ziet het niet heel erg zitten met zijn eigen bisschop. In het parochieblad dat vandaag op de parochiewebsite verscheen schrijft de diaken dat in het bisdom Den Bosch een duidelijke restauratietendens is te bespeuren. "Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch streeft naar een mono-katholicisme, zoals in het verleden. Bisschop Gerard de Korte van Groningen - Leeuwarden zegt: een ‘heilige restkerk’ is niet katholiek. Laat onze parochie dan maar als een enclave van dat noordelijke bisdom!” aldus diaken Vervoort".
 
Naschrift: deze diaken denkt kennelijk dat hij directeur/groot aandeelhouder van een R.K. Parochie is. Het lijkt mij tijd voor een nieuwe benoeming nadat hem de oren zijn gewassen de inhoud van het Credo waarin onder weer de "Una Sancta" aan de orde komt - en dat is erg "mono"