dinsdag 31 januari 2012

RKKnipsel: In het bisdom Oeteldonk is het alle dagen carnaval

Het Bisdom Den Bosch is inmiddels wekelijks goed voor een incident in de media. Priesters die ruimschoots op de jaren des onderscheid zijn gewijd kunnen zich niet meer aan de celibaatsgelofte houden, zie nu.nl. Een andere priester heeft allang lak aan het celibaat en leeft met de zegen van bisschop Bekkers al meer dan veertig jaar samen met een vrouw, zie link. In Oss worden parochianen overboord gegooid die vermoedelijk wel geld op de schaal geven maar niet deelnemen aan de actie kerkbalans.

Eerst mag alles en daarna slaan we door in spierballentaal. Hoe onpastoraler, hoe beter en hoe meer we ons onderscheiden als zelfverklaarde crisismanager die alle middelen geoorloofd acht. Het pleit allemaal niet erg voor de kwaliteit van selectie, opleiding en vorming na de wijding. Insiders wisten dit al maar inmiddels gaat het over straat. Bisdom noch de betrokken priesters bewijzen de Kerk hiermee een dienst. Zo worden de laatste gelovigen nog wat sneller de kerk uit gejaagd. Zie bericht RTL:

"Pastoor Frans Vervoort van de Heilig Hartparochie in Oss mag geen parochianen uitschrijven die niet hebben meegedaan aan de geldinzamelingsactie Kerkbalans. Volgens een woordvoerder van het bisdom Den Bosch is bijdrage aan Kerkbalans vrijwillig en zijn er geen consequenties verbonden aan niet meedoen.

Vervoort wil enkele tientallen parochianen per 29 februari uitschrijven als ze niet alsnog een bedrag overmaken. Hij heeft hen dat afgelopen weekeinde per brief laten weten.

In de brief staat onder meer ,,U wekt de indruk dat uw betrokkenheid niet verder gaat dan de dienst die u destijds van de parochie nodig had. Dat vinden wij teleurstellend." Volgens de pastoor zijn er vier verschillende versies geschreven. Deze versie is gestuurd naar een veertigtal adressen buiten de parochiegrenzen. Enkele tientallen wanbetalers binnen de eigen grenzen kregen een mildere variant.

Het gaat om mensen die tijdens de Kerkbalansactie in januari 2011 niets hebben betaald en die ook na een betalingsherinnering in mei geen bedrag overmaakten. ,,Geloof en geld hebben niets met elkaar te maken," zegt de pastoor. ,,Wàt mensen betalen, bepalen ze zelf. Maar een kerk openhouden kost geld. Ik vind het niet meer dan normaal dat we daar een bijdrage voor verwachten."

Het bisdom gaat Vervoort benaderen om hem erop te wijzen dat hij de parochianen niet mag uitschrijven".

Naschrift: In de publiciteit valt verder op dat wordt gesproken over "Pastoor" Vervoort, terwijl andere bronnen melden dat betrokkene diaken is. De website van de parochie vermeldt dat betrokkene diaken is waarbij hij wordt aangeduid als "pastor" maar niet wie er dan wel pastoor is. Hoezo een onorganiseerde bende? Maar niet zodanig ongeorganiseerd dat er geen decreet kan worden uitgevaardigd over kerkbelasting.