vrijdag 27 januari 2012

RKKnipsel: een goed verstaander ....

En wie dit persbericht leest begrijpt dat er in deze kwestie (rondom whistleblower aartsbisschop Vigano) heel wat aan de hand is, vingers op wonde plekken zijn gelegd, is afgebrand en weggepromoveerd waarbij  iemand, mogelijk de betrokkene zelf maar uiteraard via derden,  uit wraak is gaan lekken en het Vaticaan in het persbericht een beetje kat maar niet echt durft te meppen omdat in geval van platte ontkenning waarschijnlijk de volgende stap is dat nog veel meer gelekte brieven in de pers verschijnen (en de eventuele pauselijke antwoorden daarop, als die bestaan want gelet op het "scripta manent" is het een kerkelijke gewoonte zo min mogelijk te schrijven teneinde niet aan je woord te kunnen worden gehouden) met de groeten van de nuntius uit de USA die niet opnieuw op korte termijn kan worden weggepromoveerd, omdat hij veel te veel weet, maar die vermoedelijk daar wel niet zo heel lang zal blijven en dan vermoedelijk naar een IJsland-analoog land wordt afgeserveerd en het streven is de kwestie zo snel mogelijk in de overvolle Vaticaanse doofpotten te schuiven aangezien het geen reclame is om te geven aan de Sint-Pieterspenning wanneer de gaven terecht komen bij de plaatselijke Vaticaanse zakkenvullers die mogen rekenen wat zij willen zonder dat voorafgaand offertes zijn ingewonnen.

Hoe gevoelig het onderwerp is blijkt wel uit het feit dat een bericht daarover op Catholic News Service met de titel "Vatican downplays charges of "financial corruption" binnen enkele uren weer was verdwenen kennelijk omdat iemand aan wat touwtjes had getrokken. Catholic Register heeft het bericht nog wel, zie link Ik heb de tekst maar even opgeslagen.

De Huffington Post heeft vele voorbeelden "Vigano discovered that the cost of the Vatican's larger than life nativity scene in St Peter's Square was 550,000 euros in 2009, he chopped 200,000 euros off the cost for the next Christmas, the program said" en ook de NY Times heeft zich inmiddels op het onderwerp gestort met de kop "Transfer of Vatican Official Who Exposed Corruption Hints at Power Struggle". Reuters meldt "Corruption scandal shakes Vatican as internal letters leaked".

"The apostolic nunciature in Washington declined to comment" en "le nonce" zelf lacht vermoedelijk in zijn aartsepiscopale vuistje.

De NY Times meldt: "Marco Politi, a Vatican correspondent for the newspaper Il Fatto Quotidiano and the author of a book about the pope, said in an interview that there were signs that “discontent is growing” with Cardinal Bertone’s administration".

Welnu, om een zeer persoonlijk reden ben ik zelf ook buitengewoon ontevreden over de doofpotpraktijken van kardinaal Bertone en zijn plaatselijke handlanger in Nederland, de vorige nuntius aartsbisschop Bacqu√© (waarvan het mij benieuwt of hij een dossier met de naam Schruer daarop heeft overgedragen aan zijn opvolger). Ook hierover is het laatste woord nog lang niet gesproken noch in Nederland noch in Rome.

"God is liefde" was de titel van de godsdienstboeken die wij op de lagere school gebruikten. Ook in het geval Vigano slaagt het grondpersoneel er weer met vieze machtspelletjes Christus en Zijn Kerk door het slijk te halen waarbij de automatische reflex niet is zaken op te lossen maar in de doofpot te schuiven en mensen te beschermen die zich hebben misdragen, onder overplaatsing van de klokkenluider. Kennelijk gaan deze praktijken ook onder de huidige paus gewoon door. Daarbij is echter hic et nunc ook de creatie tot kardinaal geen bescherming. U gelieve hier goede nota van te nemen!

Ook deze bijdrage heb ik op persoonlijke titel geschreven. Wie niettemin tuchtklachten wil indienen, omdat ik toevallig ook nog advocaat ben, moet dat vooral doen.