zaterdag 14 januari 2012

Rekenen (sommige) deurwaarders te veel rente?

Uit het krantenoverzicht van De Stentor:

"Honderdduizenden Nederlanders hebben mogelijk jarenlang te veel rente betaald aan deurwaarders. Dat is de opening van het AD. Deurwaarderskantoren zouden verkeerde rekenmethodes hebben gebruikt en lieten schuldenaren daardoor meer betalen dan zij waren verschuldigd. Het gaat vermoedelijk om miljoenen euro's. Het Bureau Financieel Toezicht heeft een onderzoek ingesteld. De waakhond heeft aanwijzingen dat een softwareprogramma, dat tientallen deurwaarders gebruiken, fouten bevat".
Verder zoekend vroeg ik mij af of dit te maken zou kunnen hebben met de volgende kwestie beschreven op de website van de "Stichting Hulpverlening aan de Slachtoffers van Deurwaarders" waar ik het volgende citaat aantrof uit een arrest van het Hof Amsterdam van 12 mei 2005, LJN AT6027:

"Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat er door toepassing van het automatiseringspakket Authosysteem dat de gerechtsdeurwaarders gebruiken, stelselmatig foutboekingen plaatsvinden door betalingen in mindering te brengen op de lopende rente, terwijl diezelfde rente aan het eind van de maand weer bij de hoofdsom wordt geteld. Het verweer van de gerechtsdeurwaarders dat de berekeningen juist zijn omdat er overigens geen klachten dienaangaande gedeponeerd zijn faalt, reeds hierom omdat de kantonrechter te Bergen op Zoom reeds onregelmatigheden in de berekeningen heeft gesignaleerd. Bovendien is deze stelling in strijd met het vonnis van de rechtbank Breda van 9 juli 2003. Het had op de weg van de gerechtsdeurwaarders gelegen de werking van het systeem te laten onderzoeken. Het hof acht deze handelwijze van de gerechtsdeurwaarders laakbaar en wel dusdanig laakbaar dat het hof, anders dan de kamer, een maatregel op zijn plaats acht".

Het is echter slecht voorstelbaar, dat hierop niet in 2005 direct actie zou zijn ondernomen. Ik koop zo meteen het AD en kom er dan op terug? Ik neem aan dat ook de KBvG reageert aangezien deze vast en zeker niet zal willen dat er te veel rente wordt berekend. Anderzijds is berekening van rente en samengestelde interest een ingewikkelde kwestie waarbij ook afhankelijk van de crediteur een bijzonder tarief kan zijn overeengekomen -met inachtneming van wettelijke begrenzing.