zaterdag 14 januari 2012

Persverklaring FEVD over renteberekening deurwaarders

Persverklaring FEVD:


"In het Algemeen Dagblad van 14 januari 2012 is een groot artikel gepubliceerd met als kop 'Deurwaarder kleedt client financieel uit'. De kern van het artikel is dat het Bureau Financieel Toezicht een onderzoek is gestart naar de wijze waarop door gerechtsdeurwaarders rente aan schuldenaren in rekening wordt gebracht. Het automatiseringsbedrijf Praclox heeft een fout in de berekeningsmethodiek ontdekt. Op grond van die constatering is het BFT een onderzoek begonnen naar de wijze waarop alle gerechtsdeurwaarders die rente berekenen.

Flanderijn wenst te benadrukken dat zij geen gebruik maakt van het automatiseringssysteem Praclox en dat de wijze waarop rente over verschuldigde bedragen wordt berekend in overeenstemming is met de wet of de overeengekomen bepalingen. In het artikel in het AD wordt de suggestie gewekt als zou het bij alle gerechtsdeurwaarders niet goed gaan. Wij wijzen die suggestie met kracht van de hand. Daarnaast willen wij benadrukken dat de rente in rekening wordt gebracht ten gunste van de opdrachtgever en niet ten gunste van de gerechtsdeurwaarder. Alle ontvangen rente wordt afgedragen aan de opdrachtgever. Verder wachten wij het onderzoek van het BFT af".

De kern van de zaak lijkt toch een bepaald type software te zijn hetgeen duidt op de eerder aangehaalde uitspraak van het Hof Amsterdam.