zaterdag 14 januari 2012

Overzicht verwachting ontwikkeling woningprijzen 2012

Zie deze link De verwachtingen wisselen van 5% (NVM) tot 2,5% (Rabo, wellicht meer bankenpolitiek dan wetenschappelijk gefundeerd).

De restschuldproblematiek is daarmee navenant groter.