woensdag 18 januari 2012

Nadja Jungmann: "Bied hopeloze schuldenaren huis en haard’

Uit Binnenlands Bestuur heden:

"In het verleden werden er mensen toegelaten tot het programma, waarvan je eigenlijk al op voorhand wist dat ze het traject van drie jaar keihard saneren niet zouden volhouden. Dat gemeenten de drempel nu hoger leggen kan goed uitpakken’, zo stelt ze vast.

Maar het gevaar is wel dat de niet toegelaten groep mensen uit zicht verdwijnt en steeds verder wegzakt in de financiële malaise. ‘Door deze inwoners uit het programma te weren verdwijnen hun problemen niet. Integendeel’. 

Jungman spreekt over zeer kwetsbare inwoners, vaak met een stapeling van (medische en sociale) problemen. Als hier niets aan gedaan wordt, komen ze al snel in crisisopvang of andere dure programma’s terecht. Bezuinigingen op de schuldhulp leiden dan elders tot veel hogere kosten".

Om dit te voorkomen zouden de gemeenten ook de niet-willenden-en-de-niet-kunnenden tenminste de garantie moeten bieden op huisvesting en zorg. Ook moet worden gekeken of er instrumenten zijn waarmee betalingen van bijvoorbeld huur en energie geborgd kunnen worden. ‘Uit huis zetten of afsluiten levert veel ellende op en kost de maatschappij uiteindelijk nog veel meer’.