zaterdag 14 januari 2012

KBvG wacht resultaten onderzoek mogelijk onjuiste renteberekening af

"In reactie op het artikel in het Algemeen Dagblad d.d. 14 januari 2012 waarin melding wordt gemaakt van mogelijke onjuiste renteberekening door gerechtsdeurwaarders, laat de KBvG bij monde van haar voorzitter weten dat eerst het oordeel van de tuchtrechter en de resultaten van het onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht afgewacht worden.

“Het is standaard tuchtjurisprudentie dat de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk is voor de goede werking van zijn automatisering. Mocht blijken dat de automatisering fouten bevat, dan moet hij die herstellen”, aldus Wisseborn. Gerechtsdeurwaarders hebben zich bij de invordering te houden aan de rente zoals die door de rechter aan de schuldeiser is toegewezen. Feit is wel dat het burgerlijk wetboek regelt dat het bedrag waarover de rente wordt berekend, jaarlijks wordt vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Dat is niet iets dat de deurwaarders hebben verzonnen, die hebben zich te houden aan wet en rechtspraak. Daarom is het ook logisch dat wij nu eerst het oordeel van de tuchtrechter afwachten”, zo besluit Wisseborn"