woensdag 11 januari 2012

"Kabinet: genoeg geld voor schuldhulpverlening"

Uit VNG-magazine:

"De regering vindt dat gemeenten over genoeg financiële middelen beschikken om de schuldhulpverlening volgens de nieuwe wettelijke normen uit te voeren. 

De VNG heeft afgelopen tijd juist aangegeven dat er onvoldoende geld is om aan de wettelijke eisen van het wetsvoorstel schuldhulpverlening te voldoen. De Eerste Kamer bespreekt het wetsvoorstel binnenkort.

Met het voorstel wil de regering tot een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening komen. Een belangrijke maatregel hiervoor is het ‘wettelijk inbedden’ van de taak van gemeenten op het terrein van de integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat er bij schuldhulpverlening niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor eventuele omstandigheden die daarmee in verband staan. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, verslaving of woonsituatie.

De gemeenteraad krijgt in het voorstel de taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Gemeenten zijn op dit moment nog niet gebonden aan de criteria uit het wetsvoorstel, maar ze voldoen er ook nog lang niet aan, zo blijkt uit een net verschenen studie naar de uitvoeringspraktijk. Daarmee is er volgens de regering nog volop ruimte voor verbetering".