vrijdag 20 januari 2012

Iedereen gaat erop achteruit, maar sommigen wel heel erg veel

Uit het NRC:

"Iedereen gaat er in 2012 op achteruit. Zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Een koopkrachtdaling van 1 procent of 2 procent is dit jaar geen uitzondering. In de praktijk komt dit neer op enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden.

De premie voor de zorgverzekering is hoger dan aanvankelijk werd gedacht. Bovendien wordt in het basispakket minder vergoed. Hierdoor zullen bepaalde zorgkosten voor eigen rekening komen.

Alle bijstandsgerechtigden worden dit jaar hard getroffen. De koopkrachtdaling kan oplopen van 1,2 tot 2,5 procent. Vanaf 2012 tellen de inkomsten van het gehele gezin mee. Een individuele bijstandsuitkering is daarmee van de baan. Zo heeft een moeder die met haar werkende volwassen zoon samenwoont, geen recht meer op een eigen bijstandsuitkering, maar is zij financieel afhankelijk van het inkomen van haar zoon. Afhankelijk van het inkomen van het kind is er helemaal geen recht meer op een bijstandsuitkering en kan het huishouden er meer dan 30 procent op achteruit gaan, zo rekent het Nibud voor".

Het NIBUD schrijft in haar persbericht zeer terecht: "Voor deze huishoudens is het van groot belang dat zij hun financiĆ«n zo goed mogelijk op orde hebben om deze inkomensterugval op te vangen. Ook adviseert het Nibud dat men alle tegemoetkomingen aanvraagt waar mogelijkerwijs recht op is, bijvoorbeeld via Berekenuwrecht.nl of via de eigen gemeente".