zaterdag 14 januari 2012

Gemiste kans BNR "Voor miljoenen getild door de deurwaarder"

Hoewel ik vanaf de zeer vroege ochtend een enthousiast luisteraar ben van BNR moet ik constateren dat zowel de kop van dit artikel als het radio-interview niet getuigen van voldoende professionaliteit:

1. rente op rente is niet bedacht maar staat in de wet en past in het uitgangspunt van volledige schade vergoeding;
2. twee voorbeelden van een rekenfout rechtvaardigen niet de conclusie dat "voor miljoenen door deurwaarders is getild";
3. als "er is getild" dan is dat niet door "de deurwaarders" maar door een specifieke softwareboer en de specifieke deurwaarders die niet hun programmatuur hebben gecorrigeerd nadat in 2005 de fout bekend was geworden waarbij overigens de opbrengst, naar mag worden aangenomen, niet bij de deurwaarders maar bij hun opdrachtgevers terecht is gekomen. Een dergelijke fout ten gunste van de deurwaarders zou namelijk veel eerder en veel gemakkelijker niet alleen door de controlerend RA's van de deurwaarders maar ook door het BFT zijn ontdekt.

Dat het BFT het niet heeft gesignaleerd is trouwens ook weer begrijpelijk aangezien deze instantie primair beoordeelt of de inkomende stroom aan derdengeld uitgaat naar de opdrachtgevers en daarbij niet de rentesommen van de inkomende geldstroom worden overgemaakt. Het toezicht heeft betrekking op de integriteit van de beroepsgroep met name terzake van de derdengeldpositie en niet terzake van de rentesommetjes en de daarnij toegepaste rekentools.

Jammer, gemiste kans om het goed uit te zoeken en daarbij de noodzakelijke professionele distantie te bewaren.