vrijdag 20 januari 2012

Gemiddeld hypotheekbedrag stijgt in 2011. Hoe kan dat?

Eufin meldt:

"Uit de registraties van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat het gemiddelde hypotheekbedrag in 2011 met ruim 3% is gestegen, van € 206.950,- in 2010 naar € 213.739,- in 2011. ‘Dit is het gemiddelde bedrag dat als eerste hypotheek is aangevraagd,’ licht Dorine van Basten toe. Het aandeel hypotheken met NHG steeg in 2011 met 2% (van 61% in 2010 naar 63% in 2011).

Er vond een verschuiving in rentevaste perioden plaats. Het aantal hypotheekaanvragen op 5 jaar rentevast steeg met 7% (van 14% in 2010 naar 22% in 2011), terwijl 20 jaar rentevast daalde (van 10% in 2010 naar 5% in 2011). Net als voorgaande jaren was de 10 jaars rente het meest populair; 56% van de hypotheekaanvragen is op 10 jaar rentevast aangevraagd.

In 2011 is circa 27% meer aan alternatieve aflosvormen aangevraagd in vergelijking met 2010. Het aandeel aflossingsvrije hypotheken en spaarverzekeringen nam af. ‘De populaire aflosvormen zijn op dit moment banksparen (van 15% in 2010 naar 31% in 2011) en verschillende vormen van trapsgewijze aflossing (van 0% in 2010 naar 11% in 2011). Het aandeel annu├»teitenhypotheek steeg 1% (van 2 naar 3%). ’, volgens Dorine van Basten, directeur HDN.

Eerdere berichtte HDN al dat het aantal hypotheekaanvragen in 2011 met circa 19% is gedaald ten opzichte van 2010".

Naschrift:
Een nadere analyse lijkt op zijn plaats. Hoe kan het gemiddeld hypotheekbedrag stijgen als de woningprijzen dalen en de gedragscode hypotheken is aangescherpt? Hoe vaak heeft de bank gevraagd om aanvullende zekerheden zoals NHG, of borgtocht?