woensdag 11 januari 2012

Gebruikersonderzoek effectieve schuldhulp discrimineert bij vraag over informatiemedia shv

Uit de gebruikersenquete van SZW portal effectieveschuldhulp.nl:

"14. Via welke media blijft u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van schuldhulpverlening? (meerdere antwoorden mogelijk)

Via welke media blijft u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van schuldhulpverlening? (meerdere antwoorden mogelijk)
Gemeenteloket
Verzamelbrief
Twitter van SZW
Facebook van SZW
Nieuwsbrieven en websites van Divosa, VNG, Nibud, NVVK, MOGroep
Regionale bijeenkomsten (Divosa)
Blog van Martijn Schut (adviseur en projectmanager bij Stimulansz)
Socity
Binnenlands Bestuur
Twitter
LinkedIn-groepen"

Welk weblog mist U  en welk weblog valt U op in deze vraag? Voor welk adviesbureau wordt hier in het kader van een overheidsinitiatief reclame gamaakt? Wie zou deze enquete hebben gemaakt? Is dit (sluik)reclame of niet? Ik vind het prima wanneer men meent dit weblog niet te noemen maar dan ook geen enkel weblog en in ieder geval geen reclameboodschappen.

Dit weblog wordt niet gesubsidieerd en is onafhankelijk. Het wordt niet gebruikt om advies te verkopen. De verschijningsfrequentie van berichtgeving over schuldhulpverlening ligt significant hoger dan .... Het is echter volgens de enquete totaal irrelevant als U op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening.

Ik dien in ieder geval vandaag een klacht in bij SZW dat overheidsgeld is gebruikt voor sluikreclame waarbij tevens sprake is van het maken van een ongerechtvaardigd onderscheid. Ik zal U op dit weblog op de hoogte houden van mijn ervaringen.