zaterdag 14 januari 2012

Debiteuren hypotheken door banken gegijzeld in eigen huis

"Uw huis is veel minder waard dan u denkt"

Waarom?

Samengevat:
1. wat niet verkocht is, telt niet mee in de meting van minus 4.1%
2. veilingprijzen dalen in hoger tempo van 70 naar 40% onderhandse waarde
3. woningaanbod stijgt sterk - prop in de markt
4. banken geven nauwelijks hypotheken

Zie vkblog.

Kortom: de markt schreeuwt er om dat een oplossing wordt gevonden voor de restschulden. Eerst worden hypotheekdebiteuren lekker gemaakt met te veel krediet vanuit de krankzinnige veronderstelling dat de woningprijzen tot in eeuwigheid blijven stijgen. Daarna kan wie zich heeft vergist niet weg uit eigen woning omdat de banken te laat tot inkeer komen en nu praktisch niemand meer een hypotheek willen verstrekken en dan nog via de NHG dikwijls hun risico kunnen afwentelen op de staat. Banken houden hypotheekdebiteuren in gijzeling in hun eigen huis. Hun liquiditeit wordt vervolgens nog gewoon gebruik voor bonusuitkeringen in eigen huis, tenzij de staat zoals bij de ING daar een stok voor steekt, omdat de staat ook nog eens grof heeft moeten lenen om de bank overeind te houden.

Zie ook "Banken zetten de markt op slot" en "Het spook van de restschuld komt langzaam uit de kast" waarin enkele suggestie voor overheidsmaatregelen ter oplossing.