vrijdag 13 januari 2012

Brief van een lezer over toestand RKK NL

"Geachte mevrouw Schruer,

De afgelopen jaren is de R.K. Kerk in Nederland in een storm terecht gekomen: de berichten over seksueel misbruik, het gebrek aan medeleven en optreden van bisschoppen, kerkelijke leiders die hun ogen sluiten voor liturgische misstanden... etc. Het jaagt de mensen weg. Zelf ben ik altijd benieuwd naar hoe kerkmensen zelf hierop reageren: wat hebben ze over voor de kerk? M.a.w. wat geven ze dan nog aan geldelijke bijdrages en 'stemmen ze met de voeten'?

Kerkbalans
Vandaag een bericht wat echt een kentering vormt in de bijdrages van katholieken aan de Kerkbalans. Voor het eerst een duidelijke daling van de inkomsten met geraamd 2%. Reken daar de huidige inflatie bij van rond 2,4% in december 2011 en tel uit je winst.

Zie link: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=69584  Men was voorheen altijd 'trots' dat de inkomsten elk jaar iets stegen doordat eenzelfde aantal gevers (met name oudere generaties) hogere bijdrages gaven. Dat is nu wel ten einde! En van hogere collectes zal absoluut geen sprake zijn! 

Kerkbezoek
Daarnaast kerkbezoek. Ik kijk nog steeds uit naar het rapport met betrekking tot de kerncijfers van de kerkelijke statistiek over 2010 en 2011, op http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/publicaties/2011/
Of: http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/  Ontbreekt nog steeds! Meest recent zijn de gegevens over 2009. NB: in hun rapportages loopt het Kaski al standaard een jaar achter. 

Vallen de cijfers tegen? Onder embargo? Niet voor publicatie geschikt? Welke bisdommen scoren nog belabberder dan gemiddeld?

Via een bericht op Katholiek Nieuwsblad twitter kom ik via de account van Isidorusweb Eric van den Berg op onderstaande link:
http://www.depers.nl/binnenland/623002/Voor-eens-en-voor-altijd-katholiek.html

Met daarin een mooie tabel over kerkbezoek van... het Kaski! Met het (verstopte, doodgezwegen) cijfer over kerkbezoek in 2010. 2009: 288.100 kerkgangers en in 2010 266.300 kerkgangers. Een daling van maar liefst bijna 8% in 1 jaar! Als je dit cijfer afzet tegen de jaarlijkse trend dan is dat ongekend. Nog nooit was deze daling zo fors. Als het zo door gaat, hoeveel kerkgangers houden we over in 2015? De bisschoppen kunnen de mooiste plannen bedenken m.b.t. parochiefusies om klaar te zijn voor 2020, maar tegen die tijd is er niemand meer over! En hoeveel mensen hebben zich recent (in 2011) uitgeschreven? Is niet te achterhalen... 

Kerkgebouwen
Wie de laatste tijd goed de berichten over kerksluitingen leest, bemerkt al snel een golf van kerksluitingen. Zomaar een greep:
Eindhoven: Van 19 naar 9 (en mogelijk naar 6 als financien meezitten) http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3044964/2011/11/22/Zo-katholiek-is-Eindhoven-niet-meer.dhtml
Arnhem: Van 7 naar 4 http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/7885219/Drie-rkkerken-dicht.ece
Apeldoorn: Van 6 naar 1 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/1428-apeldoorn-‘van-6-kerken-naar-1’.html
Berlicum: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=69589
http://www.heiligelambertus.nl/nieuwsblog/?p=225

Hoe lang nog?
We bidden en hopen op een ommekeer. Maar de trend is duidelijk: de R.K. Kerk in Nederland is dor, droog en leeg geworden zoals een woestijn.

Alle goeds en ga zo door met uw blog! Een verademing!"

Naschrift:
Hartelijk dank voor Uw brief!  Helaas is verheimelijking in RKK NL de regel. Dit betreft niet alleen het niet melden van relevante informatie (zoals de kerkbezoekcijfers Kaski 2010 en kerkbalanscijfers per diocees) maar ook het toedekken van irregulier handelen van kerkelijke ambtsdragers -en dan doel ik niet alleen op het rapport Deetman.

Gelovigen stemmen met hun voeten. zo concludeert de schrijver terecht. Gelijk hebben ze! Wat mij betreft geldt: geen cent en geen minuut onder het huidig regime.