dinsdag 17 januari 2012

Aanvulling mededeling Praclox (softwarebedrijf deurwaarders) - bekentenis strafbaar feit?

Update maandag 16 januari 10:30

"Ondertussen is vastgesteld dat het probleem niet optreedt bij verreweg de meeste Praclox klanten. Bij de overige kantoren wordt dit nog bekeken. Praclox kan en zal geen uitspraken doen over individuele kantoren".
 
Naschrift:
In deze mededeling ligt besloten dat het probleem nu nog steeds bestaat, terwijl Paclox in 2005 al wist dat het bestond. Het lijkt mij zinvol te onderzoeken welke strafrechtelijke consequenties dit heeft voor Praclox. Deze fout willens en wetens handhaven  lijkt mij mogelijk te kwalificeren als oplichting in de zin van artikel 326 WvSr.

Praclox heeft hiermee ook willens en wetens schade toegebracht aan de goede naam en faam van de deurwaarders in het algemeen waardoor nu de beroepsgroep in opspraak is gebracht.