dinsdag 31 januari 2012

"Spaarrekeningen worden niet geplunderd"

Uit de Volkskrant:

"Minister Henk Kamp van Sociale Zaken bestrijdt dat Nederlanders massaal hun spaarrekeningen plunderen. Uit een enquête van de Friesland Bank bleek vorige week dat 400.000 Nederlanders spaargeld moesten opnemen om rond te kunnen komen. 

Volgens Kamp klopt dat niet. 'In tien jaar tijd is het bedrag aan spaargeld ruim verdubbeld, van 140 miljard naar 300 miljard.' Ook in 2011 is het spaargeld van alle Nederlanders nog toegenomen met 10 miljard, aldus Kamp, waarvan 4 miljard in de tweede helft van het jaar. Dat zei hij tijdens het Vragenuurtje op vragen van Mariette Hamer van de PvdA".

RKKnipsel: Handen vol aan schoonvegen eigen straat richting straat van de buren

John Allen heeft het druk met financiele onregelmatigheden rondom het hoofdkantoor van de heilsholding:

"Distancing itself from yet another financial scandal, the Vatican this morning insisted that an Italian cleric who allegedly invested some $2 million in a ponzi scheme run by an Italian financier known as the “Madoff of Parioli” is not, in fact, a Vatican official, and thus the Vatican has nothing to do with the story.

Italy’s leading daily newspaper, Corriere della Sera, carried a story in its Jan. 31 edition, under the headline “From the Congregation for the Causes of Saints: 1.6 million for the Madoff of Parioli.” In essence, the story implied that the Vatican's department for saints was involved because an Italian cleric who got caught up in the swindle, Dominican Fr. Francesco Maria Ricci, is responsible for various sainthood causes for the Dominicans and therefore interacts with the Vatican.

The story reports that the Dominican, Ricci, had invested slightly over $2 million in a financial services operation run by financier Gainfranco Lande, who was arrested last April and charged with several counts of fraud. At this stage, Lande’s ponzi scheme is estimated to have wiped out the savings of a roster of elite Roman investors to the tune of roughly $300 million.

The details on Ricci’s investment emerged from an on-going civil investigation of Lande by Italian prosecutors. The story did not clarify where Ricci got the $2 million he invested with Lande.

Because Ricci is a “postulator,” meaning an official responsible for sainthood causes for his religious order, the story seemed to speculate that Ricci might have been acting in a quasi-official Vatican capacity when he invested in Lande’s financial services company.

This morning, however, the Vatican spokesperson, Jesuit Fr. Federico Lombardi, denied that Ricci has any Vatican status".

RKKnipsel: hoe langer hoe gekker, daar in Oeteldonk

Diaken Vervoort maakt het in zijn parochieblad nog wat gekker blijkens dit artikel op katholiek.nl:
 
"Vervoort ziet het niet heel erg zitten met zijn eigen bisschop. In het parochieblad dat vandaag op de parochiewebsite verscheen schrijft de diaken dat in het bisdom Den Bosch een duidelijke restauratietendens is te bespeuren. "Hulpbisschop Rob Mutsaerts van Den Bosch streeft naar een mono-katholicisme, zoals in het verleden. Bisschop Gerard de Korte van Groningen - Leeuwarden zegt: een ‘heilige restkerk’ is niet katholiek. Laat onze parochie dan maar als een enclave van dat noordelijke bisdom!” aldus diaken Vervoort".
 
Naschrift: deze diaken denkt kennelijk dat hij directeur/groot aandeelhouder van een R.K. Parochie is. Het lijkt mij tijd voor een nieuwe benoeming nadat hem de oren zijn gewassen de inhoud van het Credo waarin onder weer de "Una Sancta" aan de orde komt - en dat is erg "mono"

RKKnipsel: In het bisdom Oeteldonk is het alle dagen carnaval

Het Bisdom Den Bosch is inmiddels wekelijks goed voor een incident in de media. Priesters die ruimschoots op de jaren des onderscheid zijn gewijd kunnen zich niet meer aan de celibaatsgelofte houden, zie nu.nl. Een andere priester heeft allang lak aan het celibaat en leeft met de zegen van bisschop Bekkers al meer dan veertig jaar samen met een vrouw, zie link. In Oss worden parochianen overboord gegooid die vermoedelijk wel geld op de schaal geven maar niet deelnemen aan de actie kerkbalans.

Eerst mag alles en daarna slaan we door in spierballentaal. Hoe onpastoraler, hoe beter en hoe meer we ons onderscheiden als zelfverklaarde crisismanager die alle middelen geoorloofd acht. Het pleit allemaal niet erg voor de kwaliteit van selectie, opleiding en vorming na de wijding. Insiders wisten dit al maar inmiddels gaat het over straat. Bisdom noch de betrokken priesters bewijzen de Kerk hiermee een dienst. Zo worden de laatste gelovigen nog wat sneller de kerk uit gejaagd. Zie bericht RTL:

"Pastoor Frans Vervoort van de Heilig Hartparochie in Oss mag geen parochianen uitschrijven die niet hebben meegedaan aan de geldinzamelingsactie Kerkbalans. Volgens een woordvoerder van het bisdom Den Bosch is bijdrage aan Kerkbalans vrijwillig en zijn er geen consequenties verbonden aan niet meedoen.

Vervoort wil enkele tientallen parochianen per 29 februari uitschrijven als ze niet alsnog een bedrag overmaken. Hij heeft hen dat afgelopen weekeinde per brief laten weten.

In de brief staat onder meer ,,U wekt de indruk dat uw betrokkenheid niet verder gaat dan de dienst die u destijds van de parochie nodig had. Dat vinden wij teleurstellend." Volgens de pastoor zijn er vier verschillende versies geschreven. Deze versie is gestuurd naar een veertigtal adressen buiten de parochiegrenzen. Enkele tientallen wanbetalers binnen de eigen grenzen kregen een mildere variant.

Het gaat om mensen die tijdens de Kerkbalansactie in januari 2011 niets hebben betaald en die ook na een betalingsherinnering in mei geen bedrag overmaakten. ,,Geloof en geld hebben niets met elkaar te maken," zegt de pastoor. ,,Wàt mensen betalen, bepalen ze zelf. Maar een kerk openhouden kost geld. Ik vind het niet meer dan normaal dat we daar een bijdrage voor verwachten."

Het bisdom gaat Vervoort benaderen om hem erop te wijzen dat hij de parochianen niet mag uitschrijven".

Naschrift: In de publiciteit valt verder op dat wordt gesproken over "Pastoor" Vervoort, terwijl andere bronnen melden dat betrokkene diaken is. De website van de parochie vermeldt dat betrokkene diaken is waarbij hij wordt aangeduid als "pastor" maar niet wie er dan wel pastoor is. Hoezo een onorganiseerde bende? Maar niet zodanig ongeorganiseerd dat er geen decreet kan worden uitgevaardigd over kerkbelasting.

zondag 29 januari 2012

Lastenverhoging verwacht bij oversluiting hypotheek

Terwijl er lustig wordt geleend om auto's te kopen (zie bericht), zullen bij bij velen ook nog de lasten stijgen door oversluiting van de hypotheekz, zie AD:

"Woningeigenaren van wie de hypotheekrente binnenkort afloopt, zijn overgeleverd aan de grillen van hun bank. Zij krijgen een fiks hogere rente voor hun kiezen, waardoor hun maandlasten met honderden euro's omhooggaan. Oversluiten is echter geen optie, meldt het AD vandaag. Andere banken staan niet te springen deze risicovolle hypotheken over te nemen.

De komende vier jaar moet volgens het CBS 40 procent van de huizenbezitters de rente van hun hypotheek opnieuw vastzetten. Het gaat om zo'n 1 miljoen huishoudens. Een groot deel van hen heeft vijf jaar geleden tot soms wel negen keer het jaarinkomen geleend tegen een laag rentepercentage.

Zij zouden op basis van nieuwe leennormen, die per augustus vorig jaar zijn ingegaan, nooit meer zo'n hypotheek kunnen krijgen. Die wordt nu als te risicovol beschouwd. Om te voorkomen dat deze hypotheekbezitters door de aanscherping vast komen te zitten bij hun bank, hebben de banken met de toezichthouder uitzonderingsregels afgesproken".

30% eigen woningen "onder water"

Uit Blikopnieuws:

"Bijna drie op de tien woningbezitters hebben een hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van hun woning. Dit schrijft het Eindhovens Dagblad zaterdag op basis van een peiling van het economisch bureau van ING.

Twee maanden geleden meldde het Bureau Krediet Registratie (BKR) nog dat een op de acht eigenaren van een koopwoning een zogenoemde restschuld heeft, maar dat aantal ligt volgens het ING-onderzoek veel hoger.

De oorzaak dat er nu meer woningen 'onder water' staan is de daling van de huizenprijzen. Die zijn in de afgelopen twee jaar met bijna tien procent gedaald.

Om het financieringsgat tussen waarde van het huis en de hypotheek te dichten, adviseert ING mensen om meer af te lossen. Het verschil wordt tegenwoordig niet meer vanzelf verkleind door de stijging van de huizenprijzen".

zaterdag 28 januari 2012

Bij een uitvaart

Bij de "inbezitneming van een zetel"

Meer Feria IV-meetings!

Van Inside the Vatican:

"Benedict XVI wants Vatican dicasteries to work in a more coordinated manner. For this reason he has arranged a meeting with Prefects of the Vatican Congregations and Presidents of the Pontifical Councils tomorrow. As the Catholic website Korazym revealed: “The suggested method, is that used in the Congregation for the Doctrine of the Faith when Joseph Ratzinger was at its helm.

This method used was a very collegial one, that involved staff from the dicastery, consultants and participants in the Feria IV meeting. Cardinal Tarcisio Bertone, Vatican Secretary of State, will mention this in tomorrow’s meeting on the theme “Elaboration, publication and reception of Holy See documents”. According to Korazym, “the cardinals’ report has already been sent to the dicasteries, so that they can prepare for the exchange of ideas.”

There are 14 long pages of specifications made according to the law of the Church and practical advice indicating the need for the Curia to redefine itself.” “Bertone - Korazym writes - is not claiming power. He is asking for dialogue between the dicasteries, for collegiality. He is reminding people of how the structure of the Church works. He is reminding everyone of their responsibilities.”

He launches arrows at those who oppose him. And finally, he reflects on the reception of Vatican documents, a question which is very dear to Benedict XVI and which should not be addressed in a simplistic way; because what at first sight appears to some to have little relevance, is in fact very important to more immediate recipients".

Naschrift:
In het bedrijfsleven begin je op maandagochtend vroeg met overleg, in de kerkelijke wereld aan het einde van de week. (Feria IV is donderdag!). Op vrijdagochtend vergadert de staf van het bisdom en daarna gaan we in onze vrijetijdskleding gauw naar huis. De werkweek zit erop.  Waar zou dat toch aan liggen? Gebrek aan prestatiemeting?

vrijdag 27 januari 2012

RKKnipsel: Is liegen zonde?

Uit de Daily Telegraph:

"Father Massimo Donghi told his parishioners that he was heading off for a week of contemplation and prayer, but instead boarded the luxury liner at Civitavecchia, north of Rome, for a luxury cruise of Mediterranean ports. 

He was found out when his nephew, who was also on the cruise, posted assurances on Facebook that the priest had survived the disaster. 

The nephew told worried friends and relatives that he, his uncle and the priest's elderly mother had managed to get into lifeboats when the 1,000ft liner ran aground off the Tuscan island of Giglio".

Ik kan U nog wel meer vertellen niet alleen over liegende priesters maar ook over liegende bisschoppen en dan doel ik niet alleen op de "Wir haben es nicht"gewusst"-eminentie.

En speciaal voor Jacobine wat babybooming onzin van haar eigen HuubDit lied werd in de vorige eeuw ook wel in RK kerken gezongen waar men ook overigens het spoor bijster was geraakt.

In achtergebleven gebieden wordt het, naar verluidt onder anthropologen, sporadisch nog wel eens gezongen in R.K kerken door grijsgehoofde koren die in meerderheid uit vrouwen bestaan en die met droge ogen wensen om "hier te zijn en overkant".

En van Amanda Kluveld ben ik ook een fan!

Amanda Kluveld schrijft in de Volkskrant onder de kop 'Wil Jacobine Geel de deur achter zich dichtdoen?':

"Dat was dus al zo voordat Jacobine Geel begon te metselen met Huub Oosterhuis-liederen. Ze is immers zelf door de voordeur naar binnen gehaald. Onder toeziend oog van de CDA-leden, die haar 'Nieuwe woorden, nieuwe beelden" niet hebben geslikt, heeft Geel het afgelopen congres onder een beleefd en compassievol applaus en begeleid door een wild enthousiaste Ruth Peetoom, het pand nu gelukkig weer via diezelfde open deur verlaten. Misschien kan ze de deur ook even achter zich dichtdoen. Nieuwe leden zijn natuurlijk welkom. Maar geen partij zou moeten willen dat zomaar iedereen in haar huis aan de funderingen gaat zitten rommelen onder het luid zingen van Oosterhuis' lied 'Dat een nieuwe wereld komen zal' waarvan de Commissie van Jacobine Geel zomaar een deel als motto in haar rapport heeft gemoffeld".

Raad voor Rechtspraak kapittelt Intrum Justitia wegens onzin over e-court

Wat ben ik toch een fan van mijn eigen, oude, trouwe Raad voor de Rechtspraak en dat nog meer als zij echt heel boos is zoals in dit bericht:

Nadat deze week eerst het bericht naar buiten kwam dat alle 2000 "vonnissen" van e-court in de prullenbak kunnen en dat wordt gepresenteerd als het slechten van verzet tegen de "conservatieve rechtswereld"', gooide Intrum Justitia er nog een schepje onzin bovenop met de stelling "acht keer sneller' een proces te kunnen afronden dan bij de rechtbank".

Ik mag hopen dat de grote crediteuren zich goed en objectief informeren voordat zij hun algemene voorwaarden zo inrichten dat de kans wordt gemaximeerd om debiteuren crediteuren-quasirechtspraak door de strot te wurgen.

Op een samenwerking tussen e-court en Intrum Justitia die wordt gebouwd op leugens kan geen zegen rusten -dat was trouwens toch al niet te verwachten.

John Allen: Bertone is een omgekeerde alchemist die goud in lood verandert

Uit NCR:

"Most Vatican-watchers believe the answer lies in Bertone, whom everyone admires as a sincere and affable guy, but who's also been a decidedly mixed bag as an administrator. In this case, insiders say Bertone was persuaded that Viganò was disruptive, and thus fell back on the classic Vatican logic of "promoting to remove" without adequate consideration of how that move would look.

At a bare minimum, Bertone had to know since October that Viganò's correspondence with the pope, which was widely alluded to at the time, amounted to a ticking time-bomb. That no steps were taken to get ahead of the story thus represents yet another chapter in the checkered PR record of the last six years. 

In the Middle Ages, alchemists sought to turn lead into gold. Some of Benedict's aides actually seem to have a genius for turning potential public relations gold, in this case Benedict's impressive financial reforms, into lead.

Some observers have suggested that when Bertone turns 78 in December, Benedict XVI might finally be persuaded to accept his resignation. Frankly, that seems unlikely, given the strong personal bond between the two men. Perhaps, however, the pope might consider beefing up the role of other personnel with proven administrative chops under, and alongside, the secretary of state".

Naschrift:
Uit eigen ervaring is mij bekend dat kardinaal Bertone niet in staat is een tikkende tijdbom te onderkennen. Daar komt hij nog wel achter.

Zorgwekkend bericht: veel meer auto's op de pof gekocht

De NOS meldt:

"Ondanks hun gebrek aan vertrouwen neemt het animo bij consumenten voor consumptief krediet niet verder af. Particulieren hebben namelijk vaker auto's op de pof gekocht. Dat meldt het Economisch Bureau van ING.

Er was meer belangstelling voor aflopend krediet. Bij zo'n lening betalen mensen een vast bedrag in termijnen terug. Daar profiteren autodealers van. Van januari tot en met november vorig jaar konden de dealers voor 675 miljoen euro aan leningen verstrekken. Dat is een stijging van 45 procent ten opzichte van een jaar eerder".

RKKnipsel: een goed verstaander ....

En wie dit persbericht leest begrijpt dat er in deze kwestie (rondom whistleblower aartsbisschop Vigano) heel wat aan de hand is, vingers op wonde plekken zijn gelegd, is afgebrand en weggepromoveerd waarbij  iemand, mogelijk de betrokkene zelf maar uiteraard via derden,  uit wraak is gaan lekken en het Vaticaan in het persbericht een beetje kat maar niet echt durft te meppen omdat in geval van platte ontkenning waarschijnlijk de volgende stap is dat nog veel meer gelekte brieven in de pers verschijnen (en de eventuele pauselijke antwoorden daarop, als die bestaan want gelet op het "scripta manent" is het een kerkelijke gewoonte zo min mogelijk te schrijven teneinde niet aan je woord te kunnen worden gehouden) met de groeten van de nuntius uit de USA die niet opnieuw op korte termijn kan worden weggepromoveerd, omdat hij veel te veel weet, maar die vermoedelijk daar wel niet zo heel lang zal blijven en dan vermoedelijk naar een IJsland-analoog land wordt afgeserveerd en het streven is de kwestie zo snel mogelijk in de overvolle Vaticaanse doofpotten te schuiven aangezien het geen reclame is om te geven aan de Sint-Pieterspenning wanneer de gaven terecht komen bij de plaatselijke Vaticaanse zakkenvullers die mogen rekenen wat zij willen zonder dat voorafgaand offertes zijn ingewonnen.

Hoe gevoelig het onderwerp is blijkt wel uit het feit dat een bericht daarover op Catholic News Service met de titel "Vatican downplays charges of "financial corruption" binnen enkele uren weer was verdwenen kennelijk omdat iemand aan wat touwtjes had getrokken. Catholic Register heeft het bericht nog wel, zie link Ik heb de tekst maar even opgeslagen.

De Huffington Post heeft vele voorbeelden "Vigano discovered that the cost of the Vatican's larger than life nativity scene in St Peter's Square was 550,000 euros in 2009, he chopped 200,000 euros off the cost for the next Christmas, the program said" en ook de NY Times heeft zich inmiddels op het onderwerp gestort met de kop "Transfer of Vatican Official Who Exposed Corruption Hints at Power Struggle". Reuters meldt "Corruption scandal shakes Vatican as internal letters leaked".

"The apostolic nunciature in Washington declined to comment" en "le nonce" zelf lacht vermoedelijk in zijn aartsepiscopale vuistje.

De NY Times meldt: "Marco Politi, a Vatican correspondent for the newspaper Il Fatto Quotidiano and the author of a book about the pope, said in an interview that there were signs that “discontent is growing” with Cardinal Bertone’s administration".

Welnu, om een zeer persoonlijk reden ben ik zelf ook buitengewoon ontevreden over de doofpotpraktijken van kardinaal Bertone en zijn plaatselijke handlanger in Nederland, de vorige nuntius aartsbisschop Bacqué (waarvan het mij benieuwt of hij een dossier met de naam Schruer daarop heeft overgedragen aan zijn opvolger). Ook hierover is het laatste woord nog lang niet gesproken noch in Nederland noch in Rome.

"God is liefde" was de titel van de godsdienstboeken die wij op de lagere school gebruikten. Ook in het geval Vigano slaagt het grondpersoneel er weer met vieze machtspelletjes Christus en Zijn Kerk door het slijk te halen waarbij de automatische reflex niet is zaken op te lossen maar in de doofpot te schuiven en mensen te beschermen die zich hebben misdragen, onder overplaatsing van de klokkenluider. Kennelijk gaan deze praktijken ook onder de huidige paus gewoon door. Daarbij is echter hic et nunc ook de creatie tot kardinaal geen bescherming. U gelieve hier goede nota van te nemen!

Ook deze bijdrage heb ik op persoonlijke titel geschreven. Wie niettemin tuchtklachten wil indienen, omdat ik toevallig ook nog advocaat ben, moet dat vooral doen.

Kwart Nederlanders heeft spaargeld aangebroken

Van nu.nl:

"Ruim een kwart van de Nederlanders heeft in 2011 een graai gedaan in de eigen spaarpot. Een derde van deze groep zegt niet meer rond te kunnen komen zonder spaargeld aan te spreken.

Dat blijkt uit onderzoek onder duizend Nederlanders in opdracht van de Friesland Bank.

Driekwart van de bevolking geeft aan in bezit te zijn van vijfduizend euro spaargeld of meer. De helft daarvan heeft twintigduizend euro of meer op de rekening staan".

donderdag 26 januari 2012

"Vaticaan broeinest van corruptie en vriendjespolitiek"

Uit de Volkskrant:

"Het Vaticaan is een broeinest van corruptie en vriendjespolitiek, beweert althans een voormalige topfiguur. Een Italiaans televisieprogramma deed een aantal onthullingen op basis van interne brieven van een aartsbisschop, die tegen zijn zin zou zijn overgeplaatst nadat hij had geklaagd over corruptie. 

Het programma 'De Onaanraakbaren' liet gisteravond de brieven zien, waarin aartsbisschop Carlo Maria Vigano, voormalig ondergouverneur van het Vaticaan, over de corruptie schrijft. Hij stuurde deze naar zijn superieuren, waaronder paus Benedictus. Het Vaticaan publiceerde vandaag een verklaring waarin het de journalistieke methodes van het programma hekelt, maar wel de echtheid van de brieven bevestigt. Het Vaticaan zegt het te betreuren dat de interne brieven zijn uitgelekt. 

Vigano, die nu ambassadeur voor het Vaticaan is in Washington, schrijft in een van de brieven over een ontdekking die hij deed in 2009, toen hij gouverneur werd. Hij stuitte op een web van corruptie, nepotisme en vriendjespolitiek bij het toekennen van contracten aan bedrijven die diensten verlenen voor het Vaticaan. In een andere brief vertelt Vigano de paus zelf over de lastercampagne die tegen hem gestart werd. De gouverneur had drastische stappen ondernomen om het Vaticaan geld te besparen door procedures te vereenvoudigen en dat konden diverse hogere figuren binnen het Vaticaan niet waarderen.

In weer een andere brief zegt Vigano dat hij ontdekt heeft dat het management van de investeringsmaatschappij van Vaticaanstad twee fondsen liet beheren door een comité van Italiaanse bankiers. Hier over meldt hij: 'die kwamen meer op voor hun eigenbelang dan voor dat van ons'. Volgens Vigano kostte dat het Vaticaan ongeveer 2 miljoen euro.

En zo gaat hij nog even door. Volgens Vigano is een van de reacties op zijn brieven de uitgekiende lastercampagne tegen hem geweest, die breed werd uitgemeten in de media. Met als gevolg dat hij werd overgeplaatst naar Washington.

Het Vaticaan zegt vandaag verder in de verklaring dat het bewind dat vandaag aan het roer staat een voortzetting is van 'de correcte en transparante manier van werken van meneer Vigano".

woensdag 25 januari 2012

Merendeel aanvragen schuldhulp Drimmelen midden- of hoger inkomen

Uit BN/De Stem:

"Het merendeel van de mensen die in de gemeente Drimmelen in de schuldhulpverlening komen, zijn mensen met een midden- of hoger inkomen.

Dit blijkt uit antwoorden op vragen van de PvdA over minimabeleid in die gemeente.

Volgens een woordvoerster van de gemeente heeft het Meldpunt Schuldhulpverlening Drimmelen momenteel 62 aanmeldingen in behandeling".

dinsdag 24 januari 2012

"5 Steps To Settling Your Debts For Less Than You Owe"

Uit Time:

"Maybe you’ve seen ads that promise to negotiate on your behalf with credit card companies and collection agencies to shrink your debts. It might sound too good to be true, but the truth is that it sometimes is possible to convince your creditors to settle for less than what you owe. And if it can be done, you can probably do it yourself. Here’s what you need to know about the process.

Read more: zie deze link"

maandag 23 januari 2012

"De Nederlandse woningmarkt is een tijdbom"

Van BNR:

"De huizenprijzen kunnen nog wel 20 procent omlaag, om de woningmarkt weer gezond te krijgen. Arnoud Boot, hoogleraar economie aan de Universiteit van Amsterdam, juicht het AFM-pleidooi voor een integraal woningbouwplan toe.

"Als ik naar de huizenmarkt kijk en ik zie hoe lang onroerend goed te koop staat, betekent dat dat de prijzen nog te hoog zijn", zegt econoom Arnoud Boot van de Universiteit van Amsterdam (UvA) op BNR Nieuwsradio. Alleen met een forse daling van de huizenprijzen krijg je mensen volgens hem zo ver om "het vliegwiel van koop en verkoop weer aan te jagen".

Ook de Autoriteit Financiële Markten (AFM) pleitte dinsdag voor een Deltaplan voor de muurvaste woningmarkt. Dat werd hoog tijd, meent Boot, kroonlid van de SER en adviseur van De Nederlandsche Bank (DNB).

Eerder luidden makelaars, kopers, banken, verkopers, bouwers, huurders en De Nederlandsche Bank (DNB) al de noodklok, nu pleit ook de AFM voor een integrale aanpak.

"Het is duidelijk dat de AFM de huizenmarkt niet in zijn eentje kan vlottrekken. Daar zijn alle partijen voor nodig. De politiek, bouwend Nederland en de bankensector", zegt Ronald Gerritse, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gerritse ziet de hypotheekrenteaftrek als een onderdeel van het vlottrekken van de woningmarkt. Maar ook moet volgens hem goed worden gekeken naar het toezicht op verantwoordelijke dienstverlening.
Volgens Arnoud Boot heeft Gerritse wel enigszins boter op zijn hoofd. Die was destijds de baas bij het ministerie van Financiën en sloeg waarschuwingen over de extreme hypotheekverstrekkingen in de wind, zegt Boot.

Maar vooral de politiek hield zich jarenlang van de domme, meent Boot. Al rond 1995 was er het nodige te doen rond heilige huisjes en de gigantische gevaren op de huizenmarkt. "Het was alsof het subsidiëren van huizen en het subsidiëren van geld lenen gezond is voor de economie."

Arbeidsvitamine

zondag 22 januari 2012

Prof. James Kennedy over de betekenis en de gevaren van vrijwilligerswerk

Prof. Dr. James Kennedy hield gisteren bij een studiedag van een christelijke vrijwilligersorganisatie een rede waarin hij in ging op de betekenis en de gevaren van vrijwilligerswerk:

"Het vrijwilligerswerk is ontzuild, net als de samenleving. Dat betekent dat de vanzelfsprekende loyaliteit aan een instantie of aan een kerk minder is geworden. Ook vrijwilligers werken meer projectgebonden. Bij Present kun je een klus klaren als vaste ploeg, maar ook als steeds veranderende groep. Het is vrijwilligerswerk à la carte, als het je gelegen komt. Deze werkwijze komt als geroepen, omdat die past bij de moderne mens en omdat het mensen helpt die waarschijnlijk anders niet geholpen waren. Als dat het is voor deze tijd, dan is dat mooi. Alle vrijwilligerswerk is welkom."

Het concept om de moderne mens op dit soort manieren te verleiden tot onbetaalde activiteiten slaat geweldig aan. Present bloeit en groeit, en soortgelijke clubs schieten als het ware als paddestoelen uit de grond. Kerkgangers - traditioneel gulle gevers en actief in vrijwilligerswerk - hobbyclubs en vriendengroepen melden zich. Maar ook jonge werknemers van grote bedrijven, die met wat hulp van hun werkgever evenementen organiseren voor zieken en gehandicapten. Ze doen dat onder het motto: leuk voor de ander, leuk voor jezelf: de hulpbehoevenden genieten van een sportdag die anders niet was georganiseerd, en diegenen die in de baas zijn tijd hun handen uit de mouwen steken, vertellen zonder enige schroom dat het hun een ruimere blik oplevert, en een mooi extra punt op hun cv.

Maar ondanks Kennedy's waardering voor die gratis hulp en ondanks zijn uitgangspunt dat het beter is iets te doen dan het te laten, vraagt de historicus toch aandacht voor de andere, onbedoelde effecten van het vrijwilligerswerk. Die gedachten heeft hij, eerlijk is eerlijk, niet helemaal van zichzelf. In zijn column schreef hij al over de Amerikaanse opbouwwerker Robert Lupton. Die komt in zijn boek 'Toxic Charity' met de opzienbarende stelling dat de Amerikaanse liefdadigheid mensen net zo afhankelijk maakt als de Europese verzorgingsstaten. Vanwege het eenrichtingsverkeer - de een geeft, de ander krijgt - is het bovendien een aanslag op hun waardigheid".

Naschrift:
Ook in de wereld van de schuldhulpverlening is het vrijwilligerswerk in opkomst. Recent werd hierover een onderzoek gepubliceerd 'Hulp aan vrijwilligers bij projecten thuisadministratie en schuldpreventie' met aanbevelingen voor gemeenten en vrijwilligersorganisaties. Het zou nuttig zijn dit onderzoek tegen het licht te houden van de voordracht van prof Kennedy. Bij eerste lezing vielen mij al enige raakvlakken op.

Binnenkerkelijk blijft -zoals de trouwe lezers weten- wat mij betreft het devies: geen cent en geen seconde voor RKK.NL zolang het conflict niet is opgelost. Wie mijn nobelste daden en edelmoedigste gevoelens bekroond met een tuchtklacht, heeft iets uit te leggen en iets goed te maken. Zolang dat niet gebeurt, blijft de rekening openstaan en wordt de incasso vervolgd totdat deze met rente en kosten vereffend is. En dat zal wat mij betreft ieder die dat wil volgen op dit weblog kunnen volgen, al was het maar om lezers te waarschuwen voorzichtig te zijn in de omgang met RKK.nl, welk kwijnend en krimpend instituutje zeer ver is afgedwaald van de intentie van de Stichter.

Stay tuned, the best is yet to come!

zaterdag 21 januari 2012

"Old and Wise" -re-revisited

"We have a year to figure out how to violate our consciences”

De bisschoppenconferentie in de VS uiten felle kritiek (met filmpje) op de healthcare plannen van president Obama:

"The Catholic bishops of the United States called “literally unconscionable” a decision by the Obama Administration to continue to demand that sterilization, abortifacients and contraception be included in virtually all health plans. Today's announcement means that this mandate and its very narrow exemption will not change at all; instead there will only be a delay in enforcement against some employers.

“In effect, the president is saying we have a year to figure out how to violate our consciences,” said Cardinal-designate Timothy M. Dolan, archbishop of New York and president of the U.S. Conference of Catholic Bishops.

The cardinal-designate continued, “To force American citizens to choose between violating their consciences and forgoing their healthcare is literally unconscionable. It is as much an attack on access to health care as on religious freedom. Historically this represents a challenge and a compromise of our religious liberty.

The HHS rule requires that sterilization and contraception – including controversial abortifacients – be included among “preventive services” coverage in almost every healthcare plan available to Americans. “The government should not force Americans to act as if pregnancy is a disease to be prevented at all costs,” added Cardinal-designate Dolan"

Naschrift:

President Obama besteedt meer zorg aan het pleasen van de Islam dan het respecteren van de R.K. Kerk (die wat mij betreft in ieder geval universeel nog recht heeft op (enig) respect! - ook nominatim feilbare, kennelijke misslagen niet meegerekend!). De Amerikaanse bisschoppenconferentie ligt al enige tijd op ramkoers met de president bij controversiele aangelegenheden.

Het behoeft eigenlijk geen betoog dat de Nederlandse bisschoppenconferentie zich om problemen van dit type niet pleegt te bekreunen, ook al is er een ethicus in hun midden. Zij passen er wel voor op controversiele standpunten in te nemen waarbij de ruiten zouden kunnen sneuvelen en dienen liever tuchtklachten in tegen gelovigen die toevallig ook nog advocaat zijn.

De Nederlandse kerkprovincie brandt gecontroleerd uit, welke techniek de brandweer toepast als blussen onmogelijk is, teneinde overslaan van de brand zoveel mogelijk te voorkomen. Het afbranden van dit bouwsel is in mijn visie geen verlies; moreel was het wat mij betreft al lang afgeschreven.

vrijdag 20 januari 2012

Gemiddeld hypotheekbedrag stijgt in 2011. Hoe kan dat?

Eufin meldt:

"Uit de registraties van Hypotheken Data Netwerk (HDN) blijkt dat het gemiddelde hypotheekbedrag in 2011 met ruim 3% is gestegen, van € 206.950,- in 2010 naar € 213.739,- in 2011. ‘Dit is het gemiddelde bedrag dat als eerste hypotheek is aangevraagd,’ licht Dorine van Basten toe. Het aandeel hypotheken met NHG steeg in 2011 met 2% (van 61% in 2010 naar 63% in 2011).

Er vond een verschuiving in rentevaste perioden plaats. Het aantal hypotheekaanvragen op 5 jaar rentevast steeg met 7% (van 14% in 2010 naar 22% in 2011), terwijl 20 jaar rentevast daalde (van 10% in 2010 naar 5% in 2011). Net als voorgaande jaren was de 10 jaars rente het meest populair; 56% van de hypotheekaanvragen is op 10 jaar rentevast aangevraagd.

In 2011 is circa 27% meer aan alternatieve aflosvormen aangevraagd in vergelijking met 2010. Het aandeel aflossingsvrije hypotheken en spaarverzekeringen nam af. ‘De populaire aflosvormen zijn op dit moment banksparen (van 15% in 2010 naar 31% in 2011) en verschillende vormen van trapsgewijze aflossing (van 0% in 2010 naar 11% in 2011). Het aandeel annuïteitenhypotheek steeg 1% (van 2 naar 3%). ’, volgens Dorine van Basten, directeur HDN.

Eerdere berichtte HDN al dat het aantal hypotheekaanvragen in 2011 met circa 19% is gedaald ten opzichte van 2010".

Naschrift:
Een nadere analyse lijkt op zijn plaats. Hoe kan het gemiddeld hypotheekbedrag stijgen als de woningprijzen dalen en de gedragscode hypotheken is aangescherpt? Hoe vaak heeft de bank gevraagd om aanvullende zekerheden zoals NHG, of borgtocht?

Iedereen gaat erop achteruit, maar sommigen wel heel erg veel

Uit het NRC:

"Iedereen gaat er in 2012 op achteruit. Zelfs nog meer dan met Prinsjesdag werd verwacht. Dat blijkt uit de koopkrachtberekeningen van het Nibud, Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting.

Een koopkrachtdaling van 1 procent of 2 procent is dit jaar geen uitzondering. In de praktijk komt dit neer op enkele tientjes tot meer dan 100 euro per maand minder te besteden.

De premie voor de zorgverzekering is hoger dan aanvankelijk werd gedacht. Bovendien wordt in het basispakket minder vergoed. Hierdoor zullen bepaalde zorgkosten voor eigen rekening komen.

Alle bijstandsgerechtigden worden dit jaar hard getroffen. De koopkrachtdaling kan oplopen van 1,2 tot 2,5 procent. Vanaf 2012 tellen de inkomsten van het gehele gezin mee. Een individuele bijstandsuitkering is daarmee van de baan. Zo heeft een moeder die met haar werkende volwassen zoon samenwoont, geen recht meer op een eigen bijstandsuitkering, maar is zij financieel afhankelijk van het inkomen van haar zoon. Afhankelijk van het inkomen van het kind is er helemaal geen recht meer op een bijstandsuitkering en kan het huishouden er meer dan 30 procent op achteruit gaan, zo rekent het Nibud voor".

Het NIBUD schrijft in haar persbericht zeer terecht: "Voor deze huishoudens is het van groot belang dat zij hun financiën zo goed mogelijk op orde hebben om deze inkomensterugval op te vangen. Ook adviseert het Nibud dat men alle tegemoetkomingen aanvraagt waar mogelijkerwijs recht op is, bijvoorbeeld via Berekenuwrecht.nl of via de eigen gemeente".

Antwoorden Kamervragen relatie CJIB - deurwaarders

Vragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie over de nieuwe werkwijze van het Centraal Justitieel Incassobureau en de overeenkomsten met gerechtsdeurwaarders (ingezonden 7 december 2011). Antwoord van staatssecretaris Teeven (Veiligheid en Justitie) (ontvangen 27 december 2011).

Vraag 1 en 2 Is het waar dat het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) de contracten met gerechtsdeurwaarders openbreekt en dat deurwaarders per 1 januari 2012 de keuze hebben uit het niet langer werken voor het CJIB en het werken op no-cure-no-pay-basis?

Wat is de reden van deze nieuwe werkwijze? Waarom wil het CJIB voortaan niet meer betalen voor diensten die voor het CJIB zijn verricht, indien de invordering niet heeft geleid tot betaling?

Antwoord 1 en 2 Het CJIB beziet thans wat de mogelijkheden zijn om meer kosten-efficient te werken. Daarbij is het uitgangspunt dat de huidige relatie met de gerechtsdeurwaarders de komende jaren wordt voortgezet. Het CJIB heeft in eerste instantie no cure no pay als oplossingsrichting in aanmerking genomen, maar beziet ook andere varianten. In welke vorm resultaatafhankelijke beloning deel uit gaat maken van de nieuwe afspraken staat dan ook nog niet vast.

Vraag 3 Is het in dergelijke gevallen altijd de schuld van de gerechtsdeurwaarder dat er door de schuldenaar niet betaald is? Zo nee, waarom kan er dan niet gewoon een eerlijke prijs betaald worden voor deze dienstverlening? Wat is de rechtvaardiging voor het werken op no-cure-no-pay-basis?

Antwoord 3 Het is doorgaans niet de schuld van de gerechtsdeurwaarder als er door de schuldenaar niet betaald wordt. Zie verder mijn antwoord op vragen 1 en 2.

Vraag 4 en 6 Deelt u de mening dat deze nieuwe werkwijze risico’s met zich mee kan brengen, zoals het eerder inzetten van zwaardere dwangmiddelen, het afwentelen van de misgelopen inkomsten op overige producten van deurwaarders of dat er meer commerciële activiteiten (zoals incasso’s) zullen worden verricht door gerechtsdeurwaarderskantoren? Kunt u uw antwoord toelichten?

Bent u bereid ervoor te zorgen dat, alvorens deze nieuwe werkwijze zal worden ingevoerd, eerst mogelijke risico’s in kaart worden gebracht en dat er goed overleg plaatsvindt tussen het ministerie, het CJIB en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 4 en 6 De doelstelling van een aangepaste werkwijze is dat sneller een beslissing wordt genomen door de gerechtsdeurwaarder over de incasseerbaarheid van de vordering. De precieze werkwijze moet nog nader worden ontwikkeld. Daarbij zal ook de KBvG worden betrokken. Mocht de gerechtsdeurwaarder de zaak retourneren aan het CJIB, dan zal het CJIB overgaan tot het inzetten van andere wettelijke middelen.

Vraag 5 Welke besparing is beoogd met deze nieuwe werkwijze? Is deze besparing reeds opgenomen in de begroting?

Antwoord 5 De gewenste besparing ten opzichte van 2011 wordt begroot op circa 2 miljoen euro. De begroting van het CJIB voor 2012 is nog niet vastgesteld.

Vraag 7 Bent u bereid deze vragen ruim voor het kerstreces, uiterlijk 20 december 2011, te beantwoorden?

Antwoord 7 Dit is helaas niet gelukt.

Naschrift: Kortom, het CJIB krijgt de vrije hand om deurwaarders verder in het nauw te drijven die het toch al moeilijk hebben door de manier waarop grote crediteuren hen uitroken. Ethiek bij incasso wordt niet genoemd. En ondertussen heeft het CJIB geen begroting. Zou die pas na 2012 worden opgesteld? Het lijkt me tijd voor nadere vragen.
Wat zou trouwens de KBvG hiervan vinden?

woensdag 18 januari 2012

Nadja Jungmann: "Bied hopeloze schuldenaren huis en haard’

Uit Binnenlands Bestuur heden:

"In het verleden werden er mensen toegelaten tot het programma, waarvan je eigenlijk al op voorhand wist dat ze het traject van drie jaar keihard saneren niet zouden volhouden. Dat gemeenten de drempel nu hoger leggen kan goed uitpakken’, zo stelt ze vast.

Maar het gevaar is wel dat de niet toegelaten groep mensen uit zicht verdwijnt en steeds verder wegzakt in de financiële malaise. ‘Door deze inwoners uit het programma te weren verdwijnen hun problemen niet. Integendeel’. 

Jungman spreekt over zeer kwetsbare inwoners, vaak met een stapeling van (medische en sociale) problemen. Als hier niets aan gedaan wordt, komen ze al snel in crisisopvang of andere dure programma’s terecht. Bezuinigingen op de schuldhulp leiden dan elders tot veel hogere kosten".

Om dit te voorkomen zouden de gemeenten ook de niet-willenden-en-de-niet-kunnenden tenminste de garantie moeten bieden op huisvesting en zorg. Ook moet worden gekeken of er instrumenten zijn waarmee betalingen van bijvoorbeld huur en energie geborgd kunnen worden. ‘Uit huis zetten of afsluiten levert veel ellende op en kost de maatschappij uiteindelijk nog veel meer’.

dinsdag 17 januari 2012

Renteperikelen deurwaarderssoftware vandaag in vragenuurtje Tweede Kamer?

Vanmiddag rond 13.00 wordt bekend gemaakt  welke mondelinge vragen tijdens het vragenuurtje vandaag om 14.00 in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer worden behaneld. Naar verluidt komt daarbij ook de problematiek in de renteberekening bij sommige deurwaarders, veroorzaakt door Praclox, aan de orde.

Wie hierover meer wil weten, volge in omgekeerde volgorde de daaraan op dit weblog sinds zaterdag gewijde berichten.

Wilt U het bijhouden, volg deze link.

Plenaire debatten kunnen on line direct worden gevolgd via deze link

Zo werkt democratie in Nederland anno 2012!

Aanvulling mededeling Praclox (softwarebedrijf deurwaarders) - bekentenis strafbaar feit?

Update maandag 16 januari 10:30

"Ondertussen is vastgesteld dat het probleem niet optreedt bij verreweg de meeste Praclox klanten. Bij de overige kantoren wordt dit nog bekeken. Praclox kan en zal geen uitspraken doen over individuele kantoren".
 
Naschrift:
In deze mededeling ligt besloten dat het probleem nu nog steeds bestaat, terwijl Paclox in 2005 al wist dat het bestond. Het lijkt mij zinvol te onderzoeken welke strafrechtelijke consequenties dit heeft voor Praclox. Deze fout willens en wetens handhaven  lijkt mij mogelijk te kwalificeren als oplichting in de zin van artikel 326 WvSr.

Praclox heeft hiermee ook willens en wetens schade toegebracht aan de goede naam en faam van de deurwaarders in het algemeen waardoor nu de beroepsgroep in opspraak is gebracht.

maandag 16 januari 2012

"Nee, zegt de Hoge Raad"

Het arrest van de HR 6 januari 2012, LJN BU6758 is besproken op cassatieblog.

"De poging tot het bereiken van een buitengerechtelijke schuldregeling voorafgaand aan toepassing van de Wsnp mag niet zijn uitgevoerd door een rechtspersoon die niet bij AMvB is aangewezen krachtens art. 48 lid 1 onderdeel d Wet op het consumentenkrediet.

Een uitgangspunt van de Wsnp is dat de schuldenaar eerst moet proberen regelingen te treffen met zijn schuldeisers. Bij het verzoekschrift tot toepassing van de schuldsaneringsregeling moet daarom een met redenen omklede verklaring worden overgelegd die inhoudt dat er geen reële mogelijkheden zijn om tot een buitengerechtelijke schuldregeling te komen en over welke aflossingsmogelijkheden de verzoeker beschikt (art. 285 lid 1 sub f F). Die verklaring moet worden afgegeven door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van de woon- of verblijfplaats van de schuldenaar.

In deze zaak was de verklaring afgegeven door het college van burgemeester en wethouders, waarmee dus was voldaan aan art. 285 lid 1 sub f F. De daaraan voorafgaande poging tot het bereiken van een buitengerechtelijke schuldregeling was echter niet verricht door de gemeente, maar door een particulier bureau voor schuldbemiddeling. Art. 288 lid 2 aanhef en onder b Fw bepaalt dat de aanvraag tot toepassing van de schuldsaneringsregeling ook moet worden afgewezen als de poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld in art. 48 lid 1 Wck. Dat artikel staat schuldbemiddeling toe – in afwijking van het verbod daarop in art. 47 Wck – wanneer zij geschiedt:
a. om niet;
b. door gemeenten, gemeentelijke kredietbanken of andere door gemeenten gehouden instellingen, die zich krachtens hun doelstelling met schuldbemiddeling bezighouden;
c. door advocaten, curatoren en bewindvoerders ingevolge de Faillissementswet aangesteld, notarissen, deurwaarders, registeraccountants en accountants-administratieconsulenten;
d. door natuurlijke personen of rechtspersonen, dan wel categorieën daarvan, aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur.

Het bureau in deze zaak behoorde niet tot de “rechtspersonen [...] aan te wijzen bij algemene maatregel van bestuur”, en dus hadden rechtbank en hof de aanvraag afgewezen. De schuldenaar wees echter op HR 5 november 2010, LJN BN8056, waarin de Hoge Raad had aanvaard dat ook advocaten de verklaring over de onmogelijkheid van een buitengerechtelijke schuldregeling kunnen afgeven. Advocaten zijn wel genoemd in art. 48 lid 1 onderdeel c Wck, maar niet in onderdeel d. Volgens de Hoge Raad brengt een redelijke wetstoepassing mee dat ook advocaten de verklaring kunnen afgeven: als advocaten ingevolge de Wck uit hoofde van hun beroep of aanstelling bevoegd zijn zich op professionele wijze bezig te houden met schuldbemiddeling, en daartoe dus bekwaam worden geacht, dan bestaat geen goede grond om hen niet gelijk te stellen met bij AMvB aangewezen – en dus bekwaam geachte – personen en rechtspersonen.

Een vergelijkbare redenering probeerde de schuldenaar in deze zaak: als het college van burgemeester en wethouders de verklaring had afgegeven en het bureau beschikte over een NEN-8048 certificaat (dat bevestigt dat het voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van schuldhulpverlening en schuldbemiddeling), zou dat dan niet voldoende zijn?

Nee, zegt de Hoge Raad. Art. 48 Wck geeft nu eenmaal de regering als enige de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen wie – buiten de genoemde gemeentelijke diensten en juridische dienstverleners – schuldbemiddeling mogen verrichten en – dus – wie een een poging tot het bereiken van een buitengerechtelijke schuldregeling mogen doen:
“Honorering van het middel zou erop neerkomen dat de rechter de in art. 48 lid 1, onder d, en art. 48 lid 2 Wck gegeven regelgevende bevoegdheid gaat uitoefenen. Daartoe is echter niet de rechter maar uitsluitend de regering bevoegd.”

zondag 15 januari 2012

Persbericht softwareleverancier renteberekening deurwaarders

Persbericht Praclox:

"In een hoofdartikel in het Algemeen Dagblad van 14 januari 2012 wordt gesteld dat er fouten zijn in de renteberekening van de Praclox software.

Uiteraard neemt Praclox dit ernstig op.

Praclox levert maatwerksoftware aan de genoemde kantoren in het artikel. De renteberekening bij het kantoor waar in 2005 problemen zijn geconstateerd week af van de overige kantoren en is destijds gecorrigeerd op aangeven van de deurwaarder. De stelling dat deze berekening momenteel ongewijzigd bij andere kantoren aanwezig is, klopt dan ook niet.

Praclox ziet met vertrouwen een eventueel onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht tegemoet. Indien er bij enkele kantoren onvolkomenheden geconstateerd worden, dan zullen deze incidenten uiteraard in overleg met de kantoren verholpen worden".

Naschrift:
en BNR schreef "Voor miljoenen getild door de deurwaarder" en veroordeelde de voorzitter KBvG in het gesprek. Waar komen die miljoenen dan vandaag? Uit de duim van BNR? Is dat zorgvuldige, professionele journalistiek?

Geen Liesbeth zonder RamsesIk denk overigens niet dat de modale debiteur in een problematische schuldsituatie dit gevoel herkent.

Van de leestafel - "Het einde van de winkels?"

Prof. Cor Molenaar gaat na zijn "Het nieuwe winkelen", in op de ontwikkelingen op het gebied van de retail. Voor de nieuwe consument is internet heel belangrijk geworden als bron om zich te orienteren op de productkeuze  en de daaraan verbonden prijs. Hij heeft er geen zin in de stad in te gaan, met veel moeite te parkeren om vervolgens te moeten constateren dat het gewenste product niet op voorraad is. Laten bezorgen is goedkoper dan parkeren.

De moderne retailer overleeft door expertise op zijn vakgebied, klantbetrokkenheid ("gastheerschap') en slimme arrangementen met de producent waarbij consignatie een manier is om de investeringen dragelijk te houden. Voor de consument is "de funfactor" belangrijk. Hij moet aan het winkelen een positieve herinnering overhouden.

Al met al valt het voor de retailer in dit tijdgewricht en hoge vierkantemeterprijzen in de topcentra niet mee en dat zien we dan ook aan de vele lege plekken in de winkelstraten in sommige winkelstraten in Rotterdam. Niet zelden was dat de locatie van een winkelier die nu een debiteur in problemen is. Ook deze categorie neemt toe en vraagt om maatwerk.

Beschouwd naar de prijs/prestatieverhouding is het de vraag of U dit boek moet kopen. Gelukkig zijn er bibliotheken, voorzover die niet worden wegbezuinigd doorkortzichtige overheden.

Hartelijk dank voor al Uw moeite het AD-artikel te achterhalen!

Het AD-artikel heb ik inmiddels ontvangen.

Hartelijk dank aan alle lezers die moeite hebben gedaan om dit artikel te achterhalen!

Ik zal er spoedig meer over schrijven onder meer op dit weblog.

zaterdag 14 januari 2012

Voor Liesbeth List

Heeft iemand voor mij het AD-artikel over de deurwaarders?

Helaas had hofleverancier en mijn leverancier AH vanmiddag het AD niet meer. Heeft iemand uit de lezerskring voor mij wellicht een copie van het AB-artikel? Veel dank!

Mijn e-mailadres is: schruer@live.nl

Gemiste kans BNR "Voor miljoenen getild door de deurwaarder"

Hoewel ik vanaf de zeer vroege ochtend een enthousiast luisteraar ben van BNR moet ik constateren dat zowel de kop van dit artikel als het radio-interview niet getuigen van voldoende professionaliteit:

1. rente op rente is niet bedacht maar staat in de wet en past in het uitgangspunt van volledige schade vergoeding;
2. twee voorbeelden van een rekenfout rechtvaardigen niet de conclusie dat "voor miljoenen door deurwaarders is getild";
3. als "er is getild" dan is dat niet door "de deurwaarders" maar door een specifieke softwareboer en de specifieke deurwaarders die niet hun programmatuur hebben gecorrigeerd nadat in 2005 de fout bekend was geworden waarbij overigens de opbrengst, naar mag worden aangenomen, niet bij de deurwaarders maar bij hun opdrachtgevers terecht is gekomen. Een dergelijke fout ten gunste van de deurwaarders zou namelijk veel eerder en veel gemakkelijker niet alleen door de controlerend RA's van de deurwaarders maar ook door het BFT zijn ontdekt.

Dat het BFT het niet heeft gesignaleerd is trouwens ook weer begrijpelijk aangezien deze instantie primair beoordeelt of de inkomende stroom aan derdengeld uitgaat naar de opdrachtgevers en daarbij niet de rentesommen van de inkomende geldstroom worden overgemaakt. Het toezicht heeft betrekking op de integriteit van de beroepsgroep met name terzake van de derdengeldpositie en niet terzake van de rentesommetjes en de daarnij toegepaste rekentools.

Jammer, gemiste kans om het goed uit te zoeken en daarbij de noodzakelijke professionele distantie te bewaren.

Persverklaring FEVD over renteberekening deurwaarders

Persverklaring FEVD:


"In het Algemeen Dagblad van 14 januari 2012 is een groot artikel gepubliceerd met als kop 'Deurwaarder kleedt client financieel uit'. De kern van het artikel is dat het Bureau Financieel Toezicht een onderzoek is gestart naar de wijze waarop door gerechtsdeurwaarders rente aan schuldenaren in rekening wordt gebracht. Het automatiseringsbedrijf Praclox heeft een fout in de berekeningsmethodiek ontdekt. Op grond van die constatering is het BFT een onderzoek begonnen naar de wijze waarop alle gerechtsdeurwaarders die rente berekenen.

Flanderijn wenst te benadrukken dat zij geen gebruik maakt van het automatiseringssysteem Praclox en dat de wijze waarop rente over verschuldigde bedragen wordt berekend in overeenstemming is met de wet of de overeengekomen bepalingen. In het artikel in het AD wordt de suggestie gewekt als zou het bij alle gerechtsdeurwaarders niet goed gaan. Wij wijzen die suggestie met kracht van de hand. Daarnaast willen wij benadrukken dat de rente in rekening wordt gebracht ten gunste van de opdrachtgever en niet ten gunste van de gerechtsdeurwaarder. Alle ontvangen rente wordt afgedragen aan de opdrachtgever. Verder wachten wij het onderzoek van het BFT af".

De kern van de zaak lijkt toch een bepaald type software te zijn hetgeen duidt op de eerder aangehaalde uitspraak van het Hof Amsterdam.

Toelichting met voorbeelden op wijziging beslagvrije voet na 1-1-12

Bron: André Moerman:

"Het wetsvoorstel tot wijziging WWB met o.a. de invoering van de gezinsnorm, is inmiddels aangenomen door de eerste kamer. Deze wetswijziging die in werking treedt met ingang van 1 januari 2012, zal ook de berekening van de beslagvrije voet ingrijpend wijzigen.

In de nieuwe WWB komen ouders en hun meerderjarige thuiswonende kinderen gezamenlijk de gezinsnorm toe. Er is dus geen sprake meer van een zelfstandig recht op bijstand. Het inkomen van het kind is van invloed op het recht op bijstand van de ouders en vice versa. Er worden twee uitzonderingen gemaakt. Tot het gezin wordt niet gerekend
- studerende kinderen bij wie het inkomen (inclusief norm levensonderhoud wsf) niet hoger is dan € 1 023,42 per maand;
- zorgbehoevenden die minimaal 10 uur zorg nodig hebben, vastgesteld middels een indicatiebesluit".

KBvG wacht resultaten onderzoek mogelijk onjuiste renteberekening af

"In reactie op het artikel in het Algemeen Dagblad d.d. 14 januari 2012 waarin melding wordt gemaakt van mogelijke onjuiste renteberekening door gerechtsdeurwaarders, laat de KBvG bij monde van haar voorzitter weten dat eerst het oordeel van de tuchtrechter en de resultaten van het onderzoek van het Bureau Financieel Toezicht afgewacht worden.

“Het is standaard tuchtjurisprudentie dat de gerechtsdeurwaarder verantwoordelijk is voor de goede werking van zijn automatisering. Mocht blijken dat de automatisering fouten bevat, dan moet hij die herstellen”, aldus Wisseborn. Gerechtsdeurwaarders hebben zich bij de invordering te houden aan de rente zoals die door de rechter aan de schuldeiser is toegewezen. Feit is wel dat het burgerlijk wetboek regelt dat het bedrag waarover de rente wordt berekend, jaarlijks wordt vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Dat is niet iets dat de deurwaarders hebben verzonnen, die hebben zich te houden aan wet en rechtspraak. Daarom is het ook logisch dat wij nu eerst het oordeel van de tuchtrechter afwachten”, zo besluit Wisseborn"

Debiteuren hypotheken door banken gegijzeld in eigen huis

"Uw huis is veel minder waard dan u denkt"

Waarom?

Samengevat:
1. wat niet verkocht is, telt niet mee in de meting van minus 4.1%
2. veilingprijzen dalen in hoger tempo van 70 naar 40% onderhandse waarde
3. woningaanbod stijgt sterk - prop in de markt
4. banken geven nauwelijks hypotheken

Zie vkblog.

Kortom: de markt schreeuwt er om dat een oplossing wordt gevonden voor de restschulden. Eerst worden hypotheekdebiteuren lekker gemaakt met te veel krediet vanuit de krankzinnige veronderstelling dat de woningprijzen tot in eeuwigheid blijven stijgen. Daarna kan wie zich heeft vergist niet weg uit eigen woning omdat de banken te laat tot inkeer komen en nu praktisch niemand meer een hypotheek willen verstrekken en dan nog via de NHG dikwijls hun risico kunnen afwentelen op de staat. Banken houden hypotheekdebiteuren in gijzeling in hun eigen huis. Hun liquiditeit wordt vervolgens nog gewoon gebruik voor bonusuitkeringen in eigen huis, tenzij de staat zoals bij de ING daar een stok voor steekt, omdat de staat ook nog eens grof heeft moeten lenen om de bank overeind te houden.

Zie ook "Banken zetten de markt op slot" en "Het spook van de restschuld komt langzaam uit de kast" waarin enkele suggestie voor overheidsmaatregelen ter oplossing.

Het mes snijdt van twee kanten de verkeerde kant op

Onder de kop "Gat in onze portemonnee" heeft De Telegraaf het volgende bericht:

"Nederlanders sparen weinig en lenen veel, wat leidt tot een gapend financieringsgat bij banken. Daarmee opent het Financieele Dagblad. We staan op de tweede plaats in Europa in het lijstje van banken die op een hypermoderne manier geld ophalen bij beleggers, namelijk door een bundel hypotheken te verkopen.

Dit duidt op burgers die zijn volgepropt met leningen, en banken die naar het buitenland moeten om dat allemaal te financieren. Dat we weinig sparen hangt samen met de grote pensioenreserves. Veel lenen hangt samen met de enorme stijging van de huizenprijzen de afgelopen 20 jaar".

Dit bericht bevestig mijn zorgen niet alleen over het fenomeen restschulden maar ook over de solvabiliteit van de banken waarbij mij in ieder geval niet bekend is hoe de banken reserveren op onderpand dat veel minder waard is geworden en kredietwaardigheid van hypotheekdebiteuren in financiele moeilijkheden. Zo snijdt het met van twee kanten maar wel de verkeerde kant op. Volgens premier  Rutte zijn we toch een beetje te somber, zie dit bericht. Of is dit probleem te groot om weg te lachen en daardoor non-existent?

Rekenen (sommige) deurwaarders te veel rente?

Uit het krantenoverzicht van De Stentor:

"Honderdduizenden Nederlanders hebben mogelijk jarenlang te veel rente betaald aan deurwaarders. Dat is de opening van het AD. Deurwaarderskantoren zouden verkeerde rekenmethodes hebben gebruikt en lieten schuldenaren daardoor meer betalen dan zij waren verschuldigd. Het gaat vermoedelijk om miljoenen euro's. Het Bureau Financieel Toezicht heeft een onderzoek ingesteld. De waakhond heeft aanwijzingen dat een softwareprogramma, dat tientallen deurwaarders gebruiken, fouten bevat".
Verder zoekend vroeg ik mij af of dit te maken zou kunnen hebben met de volgende kwestie beschreven op de website van de "Stichting Hulpverlening aan de Slachtoffers van Deurwaarders" waar ik het volgende citaat aantrof uit een arrest van het Hof Amsterdam van 12 mei 2005, LJN AT6027:

"Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat er door toepassing van het automatiseringspakket Authosysteem dat de gerechtsdeurwaarders gebruiken, stelselmatig foutboekingen plaatsvinden door betalingen in mindering te brengen op de lopende rente, terwijl diezelfde rente aan het eind van de maand weer bij de hoofdsom wordt geteld. Het verweer van de gerechtsdeurwaarders dat de berekeningen juist zijn omdat er overigens geen klachten dienaangaande gedeponeerd zijn faalt, reeds hierom omdat de kantonrechter te Bergen op Zoom reeds onregelmatigheden in de berekeningen heeft gesignaleerd. Bovendien is deze stelling in strijd met het vonnis van de rechtbank Breda van 9 juli 2003. Het had op de weg van de gerechtsdeurwaarders gelegen de werking van het systeem te laten onderzoeken. Het hof acht deze handelwijze van de gerechtsdeurwaarders laakbaar en wel dusdanig laakbaar dat het hof, anders dan de kamer, een maatregel op zijn plaats acht".

Het is echter slecht voorstelbaar, dat hierop niet in 2005 direct actie zou zijn ondernomen. Ik koop zo meteen het AD en kom er dan op terug? Ik neem aan dat ook de KBvG reageert aangezien deze vast en zeker niet zal willen dat er te veel rente wordt berekend. Anderzijds is berekening van rente en samengestelde interest een ingewikkelde kwestie waarbij ook afhankelijk van de crediteur een bijzonder tarief kan zijn overeengekomen -met inachtneming van wettelijke begrenzing.

Overzicht verwachting ontwikkeling woningprijzen 2012

Zie deze link De verwachtingen wisselen van 5% (NVM) tot 2,5% (Rabo, wellicht meer bankenpolitiek dan wetenschappelijk gefundeerd).

De restschuldproblematiek is daarmee navenant groter.

"Schuldhulp is een recht, ook na de zoveelste kans"

Uit het Friesch Dagblad heden:

"De schuldhulp moet beter, maar met minder geld. Gemeenten moeten ervoor waken dat daarbij té streng selecteren. Kijk om naar de kwetsbaarste mensen, bepleit Nadja Jungmann, lector schulden en incasso".

"Nadja Jungmann - lector schulden en incasso aan de Hogeschool van Utrecht - deed onderzoek naar schuldhulpverlening, wat geleid heeft tot de nieuwe wet. Ze vindt het selectiebeleid een handig hulpmiddel, maar roept gemeenten op goed te kijken naar de kwetsbare mensen. ,,Die selectie is goed, maar ik maak me zorgen om de mensen voor wie de maatschappij ingewikkeld is. Die moeite hebben met papierwerk. Neem nou iemand die niet kan lezen en schrijven, waardoor diegene niet in staat geweest huurtoeslag aan te vragen. De gemeente kan dan denken: die heeft zijn best niet gedaan, die wil niet. Terwijl er meer achter zit. Op zulke mensen moeten gemeenten goed letten.”

vrijdag 13 januari 2012

"Tijd om financiering restschuld op de kaart te zetten"

Column mevrouw Philipine Vinke, vice-voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen:

"Daarentegen is het financieren van een 'extra' schuld wel één van de oplossingen van het slot op de woningmarkt. Als de banken alleen maar kijken naar de waarde van de nieuwe woning (106% mag gefinancierd worden), dan blijft de markt op slot zitten. Bij een theoretische prijsdaling van nog eens 10 procent loopt dat half miljoen huishoudens dat bij verkoop met een restschuld zou blijven zitten, zomaar op tot 700.000. En dat is niet grappig voor de broze woningmarkt.

Iets meer verantwoordelijkheid en handelen naar de eigen gedragscode van banken mag ik daarom wel vragen. Kortom: het is tijd om de discussie over het financieren van restschuld maar eens op de kaart te zetten. En om te voorkomen dat ik de naam krijg dat ik die mevrouw ben die vindt dat mensen maar meer schulden aan moeten gaan: ook het financieren van restschuld moet uiteraard, conform de gedragscode, met alle zorg omgeven zijn".

Brief van een lezer over toestand RKK NL

"Geachte mevrouw Schruer,

De afgelopen jaren is de R.K. Kerk in Nederland in een storm terecht gekomen: de berichten over seksueel misbruik, het gebrek aan medeleven en optreden van bisschoppen, kerkelijke leiders die hun ogen sluiten voor liturgische misstanden... etc. Het jaagt de mensen weg. Zelf ben ik altijd benieuwd naar hoe kerkmensen zelf hierop reageren: wat hebben ze over voor de kerk? M.a.w. wat geven ze dan nog aan geldelijke bijdrages en 'stemmen ze met de voeten'?

Kerkbalans
Vandaag een bericht wat echt een kentering vormt in de bijdrages van katholieken aan de Kerkbalans. Voor het eerst een duidelijke daling van de inkomsten met geraamd 2%. Reken daar de huidige inflatie bij van rond 2,4% in december 2011 en tel uit je winst.

Zie link: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=69584  Men was voorheen altijd 'trots' dat de inkomsten elk jaar iets stegen doordat eenzelfde aantal gevers (met name oudere generaties) hogere bijdrages gaven. Dat is nu wel ten einde! En van hogere collectes zal absoluut geen sprake zijn! 

Kerkbezoek
Daarnaast kerkbezoek. Ik kijk nog steeds uit naar het rapport met betrekking tot de kerncijfers van de kerkelijke statistiek over 2010 en 2011, op http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/publicaties/2011/
Of: http://www.ru.nl/kaski/onderzoek/cijfers-rooms/  Ontbreekt nog steeds! Meest recent zijn de gegevens over 2009. NB: in hun rapportages loopt het Kaski al standaard een jaar achter. 

Vallen de cijfers tegen? Onder embargo? Niet voor publicatie geschikt? Welke bisdommen scoren nog belabberder dan gemiddeld?

Via een bericht op Katholiek Nieuwsblad twitter kom ik via de account van Isidorusweb Eric van den Berg op onderstaande link:
http://www.depers.nl/binnenland/623002/Voor-eens-en-voor-altijd-katholiek.html

Met daarin een mooie tabel over kerkbezoek van... het Kaski! Met het (verstopte, doodgezwegen) cijfer over kerkbezoek in 2010. 2009: 288.100 kerkgangers en in 2010 266.300 kerkgangers. Een daling van maar liefst bijna 8% in 1 jaar! Als je dit cijfer afzet tegen de jaarlijkse trend dan is dat ongekend. Nog nooit was deze daling zo fors. Als het zo door gaat, hoeveel kerkgangers houden we over in 2015? De bisschoppen kunnen de mooiste plannen bedenken m.b.t. parochiefusies om klaar te zijn voor 2020, maar tegen die tijd is er niemand meer over! En hoeveel mensen hebben zich recent (in 2011) uitgeschreven? Is niet te achterhalen... 

Kerkgebouwen
Wie de laatste tijd goed de berichten over kerksluitingen leest, bemerkt al snel een golf van kerksluitingen. Zomaar een greep:
Eindhoven: Van 19 naar 9 (en mogelijk naar 6 als financien meezitten) http://www.trouw.nl/tr/nl/5091/Religie/article/detail/3044964/2011/11/22/Zo-katholiek-is-Eindhoven-niet-meer.dhtml
Arnhem: Van 7 naar 4 http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/7885219/Drie-rkkerken-dicht.ece
Apeldoorn: Van 6 naar 1 http://www.katholieknieuwsblad.nl/nieuws/item/1428-apeldoorn-‘van-6-kerken-naar-1’.html
Berlicum: http://www.rorate.com/nieuws/nws.php?id=69589
http://www.heiligelambertus.nl/nieuwsblog/?p=225

Hoe lang nog?
We bidden en hopen op een ommekeer. Maar de trend is duidelijk: de R.K. Kerk in Nederland is dor, droog en leeg geworden zoals een woestijn.

Alle goeds en ga zo door met uw blog! Een verademing!"

Naschrift:
Hartelijk dank voor Uw brief!  Helaas is verheimelijking in RKK NL de regel. Dit betreft niet alleen het niet melden van relevante informatie (zoals de kerkbezoekcijfers Kaski 2010 en kerkbalanscijfers per diocees) maar ook het toedekken van irregulier handelen van kerkelijke ambtsdragers -en dan doel ik niet alleen op het rapport Deetman.

Gelovigen stemmen met hun voeten. zo concludeert de schrijver terecht. Gelijk hebben ze! Wat mij betreft geldt: geen cent en geen minuut onder het huidig regime.

Nationale uit de kastdag: Directeur ABN AMRO Hypotheken bepleit "pijn te benoemen"

Uit Assurantiemagazine:

"Jan van Baars, algemeen directeur van de ABN Amro Hypotheken Groep, staat achter het idee van DNB-topman Klaas Knot om hypotheken te beperken tot maximaal 90% van de woningwaarde. Van Baars wil daarnaast aflossen stimuleren: "We moeten in Nederland af van het idee dat je niet hoeft af te lossen omdat een woning toch wel stijgt in waarde." 

Hij doet zijn uitspraken in een nieuwsbrief van congresorganisator IIR. Volgens Van Baars zit 15% van de hypotheekklanten 'onder water'. "Dat betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de actuele marktwaarde van de woning." Volgens DNB, die uitgaat van de WOZ-waarde, is dat aandeel 25%.

Van Baars ziet wel iets in het geleidelijk invoeren van een verplichte inbreng van eigen middelen, tot 15% van de woningwaarde. Hij vindt dat Knot met zijn uitspraken leiderschap toont. "Met eromheen praten en de pijn niet te durven benoemen lossen we niks op. Dat is struisvogelpolitiek." De ABN Amro Hypotheken Groep verstrekt met labels als ABN Amro, Florius en MoneYou zo'n 15% van alle hypotheken in ons land".

RKKnipsel: Uit de Volkskrant van vandaag: kardinaal Eijk

Met dank aan de lezer die de tekst aandroeg, citeer ik uit de hardcopy versie van de Volkskrant van vandaag:

"Kardinaal Eijk

Met deze benoeming bekrachtigt het Vaticaan de verdere marginalisering van de Nederlandse kerkprovincie.

De aartsbisschop van Utrecht, Wim Eijk, wordt kardinaal. Traditiegetrouw wordt de aartsbisschop van Utrecht tot kardinaal benoemd en het zou een desavouering van Eijk hebben betekend als hij wederom bij een benoemingsronde was overgeslagen. 

Eijk zal het kardinalaat vooral zien als een Romeinse bekrachtiging van zijn beleid. Anderen, onder wie kardinaal Simonis, zijn minder gelukkig. Het is een publiek geheim dat de kardinaal en andere vooraanstaande katholieken er in het Vaticaan op hebben aangedrongen Eijk niet tot kardinaal te creëren. Zijn stijl van leidinggeven maakt hem in hun ogen zelfs ongeschikt als aartsbisschop, het boegbeeld van de kerkprovincie.

De nieuwe kardinaal heeft geen enkel gezag. Hij heeft geen contact met het kerkvolk, hij intimideert waar nodig collega's en zijn priesters zijn bang voor hem. Eijk hecht in het geheel niet aan overleg. De dagen dat katholieke politici, zakenlieden of bestuurders geregeld op de Maliebaan te vinden waren, zijn voorgoed voorbij. Eijk opereert in isolement, en die biotoop is hem op het lijf geschreven. Zijn van iedere empathie gespeende stijl heeft de kerk in Nederland nog marginaler gemaakt. De zorg hierover dringt nauwelijks door in de top van het Vaticaan.

Aan het hoofd van de kerkprovincie, die zeker sinds de bevindingen van de commissie-Deetman met een levensgroot imagoprobleem kampt, staat een man die daar niet mee zit. Er is volgens hem schoon schip gemaakt met 'Deetman' en hij wil voorwaarts, al weet niemand waarheen. Een lichtpuntje voor zijn critici kan de gedachte zijn dat voor Eijk, als kardinaal, in het Vaticaan hoge functies kunnen zijn weggelegd. Dit zou dan de weg kunnen vrijmaken voor een bisschop die de kerk weer enigszins relevant weet te maken".

Naar aanleiding van uitvoerig e-mailverkeer van woedende lezers bericht ik U alvast dat mijn commentaar  op "deze creatie" zal verschijnen op de dag van het consistorie.

Volkskrant: "Banken zetten de markt op slot"

Uit de Volkskrant heden:

"Banken zetten de markt op slot, zegt hoogleraar Johan Conijn van de ASRE. Er zijn volgens hem veel mensen met zo'n hoog inkomen dat zij verantwoord een schuld kunnen meenemen naar het volgende huis. 'Maar zolang dit niet mag, kan die groep de markt niet op gang helpen.'

Een voorbeeld is een Amsterdamse wetenschapper die een baan krijgt in Groningen. Op basis van zijn inkomen mag hij een huis kopen van 300 duizend euro. Aan de verkoop van zijn oude huis zou hij 30 duizend euro verlies overhouden. 

Hij wil daarom een nieuwe woning van 250 duizend euro in Groningen en een hypotheek van 280 duizend euro. Maar er is geen bank die dat doet. Dat banken voorzichtig zijn, noemt Conijn verstandig. 'Maar door zo rigide om te gaan met die restschuld, drukken bankiers de prijzen. En daardoor komen er weer meer woningbezitters onder water. Het mechanisme versterkt zichzelf.'

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is het beeld dat Conijn schetst ongenuanceerd. 'De gedragscode biedt ruimte om een restschuld mee te financieren. Wat banken in de praktijk doen, verschilt".

Opmerking: zou er al onderzoek zijn gedaan naar de stelling in de laatste alinea? Bovendien aflossingsvrije meer dan 100%-hypotheken houden het probleem alleen maar in stand en schuiven de oplossing door naar de toekomst.

donderdag 12 januari 2012

Vroegsignalering van schulden meer dan ooit noodzakelijk!

Van nu.nl:

"Het aantal consumenten met een lening dat moeite heeft aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, is de afgelopen zes maanden licht gestegen tot bijna 656.000. Dat betekent dat nu 7,4 procent van hen betalingsproblemen heeft. In de eerste helft van 2011 lag dat nog op 7,2 procent.

Dit blijkt uit de BKR Kredietbarometer die het Bureau Krediet Registratie donderdag naar buiten heeft gebracht. De toename was in de tweede helft van 2011 een stuk kleiner dan in de eerste helft, toe het percentage opliep van 6,6 naar 7,2.

Het BKR wijst er wel op dat lang niet alle schulden en betalingsachterstanden bij het bureau worden geregistreerd. Zo staan bij voorbeeld mensen die achterlopen met het betalen van de huur, hun energienota of de zorgpremie, niet genoteerd".

Er wordt allang gepraat maar niets waarnaambaars gedaan aan een systeem van vroegsignalering. Het rondetafel gesprek van de Vaste Kamercommissie SZW hierover  op 14 september 2011 ontaardde in een beschamend Ajax-Feijnoord van systemen (PPS en LIS), waarbij op de achtergrond van PPS partijen van buiten Nederland speelden die op deze wijze kredietinformatie wilden bemachtigen. Zie ook de position papers van Nadja Jungmann en schrijver dezes. De vroegregistratie komt slecht van de grond omdat het CBP tot nu toe excelleerde in "redenen waarom niet" zonder mee te willen denken over "hoe wel" terwijl het publiek belang bij de schuldenregistratie breed wordt onderschreven, ook in de Tweede Kamer. NVI wedde op het verkeerde paard en trok zich te elfder ure terug, zie link.

Onderzoek in september 2011 wees uit dat het met vroegsignalering mogelijk is het dreigen van een problematische schuldsituatie jaren eerder te detecteren en daarmee te kunnen voorkomen dat problematische schuldsituaties ontstaan dan wel verergeren. De afwezigheid van een systeem van vroegsignalering  levert een enorme maatschappelijke schade op, hetgeen te meer klemt nu het kabinet meer en meer hamert op het belang van preventie en curatieve hulpverlening minder belangrijk vindt, zie  bijvoorbeeld nadere memorie Eerste Kamer Staatssecretaris SZW bij wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening, zie link.

woensdag 11 januari 2012

Reclameboodschap uit gebruikersonderzoek SZW verwijderd

Zojuist ontvang ik bericht dat vraag 14 in het gebruikersonderzoek effectieve schuldhulp is vervallen.

Zo heeft het recht zijn loop, is de reclameboodschap verwijderd en is het evenwicht hersteld

Hartelijk dank aan het departement van SZW!

"Kabinet: genoeg geld voor schuldhulpverlening"

Uit VNG-magazine:

"De regering vindt dat gemeenten over genoeg financiële middelen beschikken om de schuldhulpverlening volgens de nieuwe wettelijke normen uit te voeren. 

De VNG heeft afgelopen tijd juist aangegeven dat er onvoldoende geld is om aan de wettelijke eisen van het wetsvoorstel schuldhulpverlening te voldoen. De Eerste Kamer bespreekt het wetsvoorstel binnenkort.

Met het voorstel wil de regering tot een effectievere gemeentelijke schuldhulpverlening komen. Een belangrijke maatregel hiervoor is het ‘wettelijk inbedden’ van de taak van gemeenten op het terrein van de integrale schuldhulpverlening. Dit betekent dat er bij schuldhulpverlening niet alleen aandacht is voor het oplossen van de financiële problemen van een cliënt, maar ook voor eventuele omstandigheden die daarmee in verband staan. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om relatieproblemen, verslaving of woonsituatie.

De gemeenteraad krijgt in het voorstel de taak om toe te zien op de kwaliteit van de schuldhulpverlening. Gemeenten zijn op dit moment nog niet gebonden aan de criteria uit het wetsvoorstel, maar ze voldoen er ook nog lang niet aan, zo blijkt uit een net verschenen studie naar de uitvoeringspraktijk. Daarmee is er volgens de regering nog volop ruimte voor verbetering".

Gebruikersonderzoek effectieve schuldhulp discrimineert bij vraag over informatiemedia shv

Uit de gebruikersenquete van SZW portal effectieveschuldhulp.nl:

"14. Via welke media blijft u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van schuldhulpverlening? (meerdere antwoorden mogelijk)

Via welke media blijft u op de hoogte van wat er speelt op het gebied van schuldhulpverlening? (meerdere antwoorden mogelijk)
Gemeenteloket
Verzamelbrief
Twitter van SZW
Facebook van SZW
Nieuwsbrieven en websites van Divosa, VNG, Nibud, NVVK, MOGroep
Regionale bijeenkomsten (Divosa)
Blog van Martijn Schut (adviseur en projectmanager bij Stimulansz)
Socity
Binnenlands Bestuur
Twitter
LinkedIn-groepen"

Welk weblog mist U  en welk weblog valt U op in deze vraag? Voor welk adviesbureau wordt hier in het kader van een overheidsinitiatief reclame gamaakt? Wie zou deze enquete hebben gemaakt? Is dit (sluik)reclame of niet? Ik vind het prima wanneer men meent dit weblog niet te noemen maar dan ook geen enkel weblog en in ieder geval geen reclameboodschappen.

Dit weblog wordt niet gesubsidieerd en is onafhankelijk. Het wordt niet gebruikt om advies te verkopen. De verschijningsfrequentie van berichtgeving over schuldhulpverlening ligt significant hoger dan .... Het is echter volgens de enquete totaal irrelevant als U op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen op het gebied van schuldhulpverlening.

Ik dien in ieder geval vandaag een klacht in bij SZW dat overheidsgeld is gebruikt voor sluikreclame waarbij tevens sprake is van het maken van een ongerechtvaardigd onderscheid. Ik zal U op dit weblog op de hoogte houden van mijn ervaringen.

Echtscheiding als therapie voor schuldhulpverlening?

Merkwaardig bericht over het advies van "schuldhulpverlening" aan een echtpaar in Doetinchem om te scheiden omdat dan de schulden verdeeld zou worden. Dit advies is niet alleen immoreel maar ook juridisch onjuist. Zou het waar zijn?

Hans Spekman reageert direct en terecht op de tweet van De Buzz (Omroep Gelderland):
"@_deBuzz is fout. Schuldhulpverlening mag daar niet afhankelijk van zijn. Bij de toeslagen speelde dit ook. beleid is ondertussen aangepast".

Uit de Nadere Memorie Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Uit de gisteren aan de Eerste Kamer aangeboden Nadere Memorie van Antwoord:

"Uit de verkennende studie blijkt dat gemeenten op een aantal belangrijke punten nog niet voldoen aan in het wetsvoorstel opgenomen criteria. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij 90% van de gemeenten nauwelijks sprake is van voldoende sturing, dat 47% van de inwoners van Nederland woont in een gemeente die grotendeels integrale schuldhulpverlening biedt, dat ongeveer een kwart van de gemeenten de regie vervult in
lijn met het wetsvoorstel en dat voor 68% van de gemeenten geldt dat zij dat in redelijke mate doen. Tot slot blijkt de helft van de gemeenten te voldoen aan de wachttijd van 4 weken en 60% voldoet aan de maximale wachttijd van drie dagen bij bedreigende schulden".

"De bij de tweede en derde nota van wijziging gecreëerde bevoegdheden van het college dragen bij aan de mogelijkheden om schuldhulpverlening meer gericht en selectief toe te passen". "De regering is van mening dat gemeenten op basis van de hierna volgende argumenten over voldoende financiële middelen beschikken om de schuldhulpverlening overeenkomstig de in dit wetsvoorstel opgenomen normen uit te voeren".

"Mensen zijn primair zelf verantwoordelijk voor het voorkomen en oplossen van problematische schulden. Als iemand gemakzuchtig en veel te optimistisch is over zijn of haar financiële mogelijkheden dan is de betrokkene daar in veruit de meeste gevallen
zelf verantwoordelijk voor".

"Het verbeteren van financiële vaardigheden is een belangrijk onderdeel van preventie. Dit is een van de redenen dat preventie verplicht onderdeel uitmaakt van het plan dat de gemeenteraad op grond van artikel 2, derde lid moet vaststellen".

"In de afgelopen periode zijn onder de verantwoordelijkheid van de minister van Financiën maatregelen getroffen die tot doel hebben de consument te beschermen tegen
overkreditering".
 
"De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de schuldhulpverlening. In dat kader is het de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad om het college van B en W aan te spreken op de uitvoering van het door de gemeenteraad vastgestelde plan dat de hoofdzaken bevat van het door de gemeente te voeren beleid betreffende integrale schuldhulpverlening en het voorkomen dat personen schulden aangaan die ze niet kunnen betalen".

"De regering acht het wel passend dat in het kader van de toekomstige evaluatie, die plaats moet vinden binnen vier jaar na inwerkingtreding van deze wet, duidelijk wordt in welke mate gemeenten inzicht bieden in de doorlooptijden en de lengte daarvan".

dinsdag 10 januari 2012

"Helft Nederlanders staat rood" - Maar soms ongewild door de overheidsvordering!

Van EUFIN:

"De helft van de Nederlanders (48%) staat wel eens rood. Vrouwen liggen hier vaker wakker van dan mannen en krijgen bij 50 euro rood staan al een vervelend gevoel. Dat blijkt uit representatief onderzoek van SNS Bank over rood staan onder 2003 Nederlanders. Tevens is een opvallende uitkomst van het onderzoek dat 85% van de mensen die rood staan, tegelijkertijd ook sparen.

We staan in Nederland jaarlijks voor zo’n 10 miljard euro rood (bron: CBS). Uit het onderzoek van SNS Bank blijkt dat we met name rood staan voor onverwachte grote uitgaven, maar ook omdat we simpelweg te veel geld uitgeven en het leven door de economische omstandigheden duurder is geworden".

Naschrift:

In Nederland kunnen mensen ook ongewild rood staan als gevolg van toepassing van de overheidsvordering, een draconisch incasso-instrument in de "toolkit" van de overheid.

"Kredietverstrekkers internet berispt"

Van BNR:

"In Nederland is bij veel kredietverstrekkers op internet wat mis. Zij misleiden klanten over de kosten of laten belangrijke informatie in de offerte weg. Ook ontbreekt er informatie in reclame voor leningen.

Dat stelde de Europese Commissie dinsdag na onderzoek van 562 websites in de EU, Noorwegen en IJsland. In Nederland werden bij 36 van de 45 onderzochte websites die leningen verstrekken, onregelmatigheden vastgesteld".

RKKnipsel: Excuses NL Bisschoppen "Holle frase" Vox populi, Vox Dei?

Van Omroep Brabant:
"De excuses van de katholieke kerk na de misbruikverhalen werden niet positief ontvangen (tweede) en dat geldt ook voor de excuses van minister Hans Hillen, die hard ingreep bij Defensie in onder meer onze provincie".

Van ANP Perssupport:
"Excuses worden vaak negatief gewaardeerd. Het is verstandig om terughoudend met spijtbetuigingen om te gaan: reputaties worden eerder geschaad dan versterkt door het aanbieden van excuses. Daden zeggen meer dan woorden. Excuses vallen vaak verkeerd".

"Een spijtbetuiging wordt alleen als oprecht ervaren, als de daad bij het woord wordt gevoegd. Verontschuldigingen zijn dus niet altijd effectief in het herstellen van de relatie tussen de veroorzaker van de fout en een gedupeerde. Het lijkt of de waarde van excuses vaker wordt overschat. Uit de Sorrylijst 2011 blijkt dat de waardering van de excuses in het merendeel van de gevallen negatief is.  

Desalniettemin kan een spijtbetuiging wel effectief zijn om reputatieschade te beperken of te verminderen. De acceptatie van excuses is afhankelijk van zes factoren: de aanleiding waarvoor het excuus wordt gemaakt (1), de relevantie voor de ontvanger (2), het verwachtingspatroon van de ontvanger (3), de timing (4), de reputatie van de afzender (5) en de congruentie met het gedrag van de afzender (6)".

Van BNR heden:
Interview Umberto Tan met Paul Stamsnijder (Reputatie groep):
"Excuses stuiten vaker op weerzin dan op waardering"
"Als sorry een holle frase is werkt het niet"
"Als daders niets anders zeggen dan sorry is dat volstrekt ongeloofwaardig"

Kanttekening:
De Vox populi valt kortom onversneden negatief uit - hetgeen mij niet verbaast. Vox populi, Vox Dei?

maandag 9 januari 2012

Jongeren met schulden meer mans?

Nadja Jungmann vond in de Science Daily het volgende interessante artikel onder de kop "What, Me Worry? Young Adults Get Self-Esteem Boost from Debt":

"Researchers found that the more credit card and college loan debt held by young adults aged 18 to 27, the higher their self-esteem and the more they felt like they were in control of their lives. The effect was strongest among those in the lowest economic class.

Only the oldest of those studied -- those aged 28 to 34 -- began showing signs of stress about the money they owed".

Ook bij schuldhulpverlening zijn hulpverleners soms slachtoffer geweld

Van nu.nl:

"Bijna zeven op de tien hulpverleners zijn in de afgelopen vijf jaar slachtoffer geworden van bedreiging of mishandeling.
In driekwart van de gevallen is daarvan geen aangifte bij de politie gedaan. Dat meldt de Vrije Universiteit op basis van onderzoek onder artsen, groepsleiders, therapeuten en verpleegkundigen.

Ruim vijftienhonderd hulpverleners zijn het slachtoffer geworden van ongeveer 2600 geweldsincidenten. Vooral medewerkers in de psychiatrie zijn geregeld slachtoffer van geweld".

Dit komt ook voor in de wereld van de problematische schulden. Recent werd een onderzoek van de Arbeidsinspectie bekend over geweld gepleegd tegen medewerkers van deurwaarders, maar ik  ken ook voorbeelden waarbij debiteuren hun agressie richtten tegen schuldhulpverleners.