zondag 30 oktober 2011

3 november 2011: Vaste Kamercommissie SZW

Op 3 november 2011 vergadert de Vaste Kamercommissie SZW van 10:00 tot 11:30 in de Groen van Prinstererzaal met de volgende agenda:

1. Publicatie SchuldPreventiewijzer 24515-200 d.d. 18 februari 2011
2. Reactie op CBS-berichtgeving over werkende armen 24515-203 d.d. 26 april 2011
3. Aanbieding SCP-rapport: 'Voortbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later' 24515-205 d.d. 30 augustus 2011
4. Reactie op verzoek commissie SZW en EL&I over voedselbanken die de noodklok luiden en aanspraak willen maken op het voedselprogramma van de EU 24515-206 d.d. 29 augustus 2011
5. Toezegging m.b.t. de Europese armoededoelstelling in nationaal beleid 24515-207 d.d. 22 september 2011

Zie link

Biecht bij de duivel en laat U budgetteren door de bank:"We schelden alleen geen schulden kwijt, daar beginnen we niet aan"

Nadat de DSB op een schunnige wijze pretendeerde maatschappelijk verantwoord te handelen door debiteuren behulpzaam te zijn met budgetcoaches die vooral hun best deden voor de bank, weten we sinds zaterdag dat ook andere banken waaronder de RABO zich daaraan nu bezondigen.

Onverholen wordt door de "sociale" Rabobank uitgedragen dat het basisbeginsel van schuldenregeling stelselmatig worden geschonden: "We schelden alleen geen schulden kwijt, daar beginnen we niet aan". Het lijkt mij hoog tijd dat hierover kamervragen worden gesteld en dat een strafonderzoek wordt ingesteld om te bezien in hoeverre de banken zichzelf hierbij bevoordelen onder het mom van hulpverlening.

Ik herhaal nog even "We schelden alleen geen schulden kwijt, daar beginnen we niet aan". O ja, en hoe moet ik dit dan begrijpen: "Meer dan 90 procent van alle grote banken zullen meewerken aan het besluit van de EU-leiders om 50 procent van de Griekse schulden kwijt te schelden". Zie link

De man in de straat die eerst niet zelden deels ongevraagd is volgepompt met krediet mag bloeden en wordt leeggeplukt door de bank onder het mom van budgetcoaching. Macro smijten banken met gelden en stelen zij ondertussen ook nog eens de rente van hun spaarders, aan elkaar bonussen uitkerend in goede en slechte tijden want er is altijd wel een reden om elkaar een gouden veer op de hoed te geven of ergens anders te steken.

Kleine dieven stelen klein, grote dieven stelen groot, placht mijn vader zaliger gedachtenis te zeggen en gelijk had hij.

When the mortgage is overdue "I turn out the lights so they don’t have to"

Leerzaam voor degenen onder ons wier grootste zorg het is of zij wel de laatste versie van hun favoriete type smartphone hebben.

Uit de Wahington Post:

"They tell me their stories. Death, divorce, accidents. I hear complaints of unfair lenders and unreasonable mortgages. Heart attacks, cancer, strokes — every sort of affliction. Some will catch themselves and apologize for bending my ear, but I will never complain. They thank me for listening — often the only person in the process who has never cut them off or tried to change the subject. 

When the time has come to surrender the property, I arrive to inspect. All floors must be swept, the garage emptied and the counters wiped down. To receive the payment, all traces of the day-to-day must be gone, but the long-term memories can never be removed. I see the hand-painted murals on the children’s walls. I see the kids’ growth penciled on them. The marks from the bunk bed are visible in carpet worn threadbare by play. As I go room to room, I have been told where a loved one’s body was found. One woman asked whether it would be all right if she returned after the ground had thawed so she could remove the flowers she had retrieved from her mother’s casket.

Some cry. Some are relieved to escape the bad memories. Some excuse themselves from the room for a few moments. Some talk of their hope that things will improve. More times than I can count, I have held out my hand to receive the keys that once unlocked their dream of homeownership. I watch them put a beloved pet into a carrier for a ride to a shelter. Sometimes they are headed to a shelter themselves.

I watch them drive out of sight before I put up a sign asking another dreamer to consider this house as their future.

I make a final walk through the empty space. I lock the windows. And at the last, I turn out the lights so they don’t have to".

Zaterdagsrust geschonden, griffierecht bestuursrecht beetje minder verhoogd

"Het kabinet heeft een aantal tarieven van gerechtelijke procedures voor burgers aangepast. Het zogeheten griffierecht wordt in bestuurszaken minder hoog dan het kabinet eerder voorstelde. Dat laat het ministerie van Veiligheid en Justitie zaterdag weten.

Mensen betalen straks in bestuurszaken over bijvoorbeeld sociale uitkeringen en huurtoeslag een griffierecht van 250 euro. Voor andere bestuurszaken wordt dat vierhonderd euro. Het kabinet wilde aanvankelijk een basistarief van vijfhonderd euro hanteren".

Vindplaats: utrecht.nieuws Op de website van het Ministerie kan ik het bericht niet vinden. Het grootste probleem ligt wat mij betreft bij civiel in verband met de doorwerking van deze verhoging in de incassoproblematiek.

Dat de zondagsrust in Nederland anno nu geen draagvlak meer heeft was bekend, maar dat nu zelfs de zaterdag niet meer heilig is, lijkt mij een reden voor kamervragen.

RKKnipsel: San Salvator-parochie verlost - wat rest is een babyboombolwerkje

Mgr. Mutsaerts heeft de Salvatorparochie heroverd als onderdeel van de R.K. Kerk, zie link. Mgr Mutsaerts bewijst dat een bisschop daadkrachtig kan zijn zonder tegelijk onfatsoenlijk te worden, tuchtklachten in te dienen om (overigens tevergeefs) te pogen onwelgevallige leken tot zwijgen te brengen en daarbij zelf strafbare feiten te plegen.

De herovering van deze afgedwaalde parochie had al decennia eerder moeten gebeuren en het is tekenend voor het lamlendige kerkelijke bestuursklimaat dat zulks niet is gebeurd.  Het Kerkbestuur is ontslagen nadat het bestuur eerder had geweigerd aan de nieuwe pastoor de sleutel van het kerkgebouw te geven (welk probleem met een slotenmaker en desnoods met assistentie van de sterke arm zeer snel is op te lossen).

"Het mag dan waar zijn dat de babyboomers de schuld hebben gekregen van alles wat er mis ging met Nederland, helemaal onterecht was die kritiek niet. Na hun 'gang door de instituties' bleven de revolutionairen van destijds tergend lang op het pluche zitten. Ze hielden de mooie baantjes bezet voor het opstormend talent van de generatie X en Nix. Als enigen hebben ze genoten van een riante studiebeurs die ze nauwelijks terug hoefden te betalen. Ze kochten een huis toen dat nog betaalbaar was, en de waarde daarvan is inmiddels flink gestegen. Ze werden gepamperd in de naoorlogse verzorgingsstaat, een unicum in de geschiedenis. Ze genieten nog volop van hun hypotheekrente-aftrek, een belastingvoordeel dat straks aan hun kleinkinderen onmogelijk meer valt uit te leggen.

Weliswaar gaan ze nu als laatsten der Mohikanen met vervroegd pensioen, om eindelijk plaats te maken voor de jongeren, maar ze hebben er wel een potje van gemaakt. Hoeveel gebroken huwelijken heeft de seksuele revolutie van de babyboomers niet opgeleverd? De utopie van de vrije liefde is ontaard in de commercialisering van de seks en de pornoficatie van het publiek domein. De emancipatie van minderheden leidde tot een samenleving waarin het doorgeschoten individu de norm is geworden. 

De secularisering van de jaren zestig is inmiddels zover opgerukt in de samenleving, dat vrijwel niemand meer begrijpt wat religie in wezen is, laat staan zoiets exotisch als de islam. De bonuscultuur van grijpgrage bankiers en wereldvreemde managers, dat is wat er overbleef van de visionaire woorden van John Lennon, ooit de goeroe van de babyboomers: 'Imagine there is no possession...'

Wie kan het zich nog indenken zonder bezit te leven, zonder geld, zonder afgunst, zonder ressentiment? Nee, het zijn de babyboomers zelf die in gebreke zijn gebleven. De nieuwe wereld, die zij ooit hebben gepredikt, had allang gerealiseerd moeten worden. De 'verweesde samenleving' van Fortuyn, dat is de erfenis van de babyboomers. Een generatie met een gespleten ziel, zoals ook Fortuyn - als grootste babyboomer van zijn generatie - zelf ook een gespleten ziel had. Hij was immers niet alleen de grootste babyboomer, maar ook de eerste populist. Een trendsetter, want daar zijn ze nog altijd goed in, de babyboomers".

Zie Volkskrant

Het babyboom-gedachtengoed sluit in het beschouwen van de eigen achterlijkheid en de mateloze zelfzucht als uiting van intellectueel (en religieus) elitisme, tegelijkertijd koketterend met twijfels ("zoekend en tastend").

Wie nu zijn denkkracht nuttig wil inzetten, moet om te beginnen het artikel van Prof. James Kennedy in het NRC van gisteren maar eens lezen: het is gebruikelijk dat het passeren van waterscheidingsmomenten in de geschiedenis voorbij gaat aan degenen die er middenin leven.

Het herfsttij van onze westerse wereld is al enige tijd geleden ingetreden en door het graaien en hyperconsumeren van de late 20-ste eeuw en de jaren tien dramatisch versneld naar de terminale fase.

 "Wij leven in een bezeten wereld. En wij weten het. Het zou voor niemand onverwacht komen, als de waanzin eensklaps uitbrak in een razernij, waaruit deze arme Europese mensheid achterbleef in verstomping en verdwazing, de motoren nog draaiende en de vlaggen nog wapperende, maar de geest geweken" (schreef Prof. Johan Huizinga anno 1935 in "In de schaduw van morgen").

Welnu, dat is het patrimonium van de babyboomers die nu in 's-Hertogenbosch als laatste daad een klein babyboombolwerkje genaamd Sansalvatorgemeenschap willen stichten, ongetwijfeld met ringleiding en parkeergelegenheid voor rollators met 24/7 ingeblikt liederen van kerkv(err)ader Huub Oosterhuis "om hier te zijn en overkant", "gezocht, gekend, verloren".

De steppe heeft "gelachten en gejuicht" maar het zal nog wel enkele eeuwen duren voordat er  van enige bloei weer sprake zal kunnen zijn. Misschien zal in later eeuwen de ruine van dit babyboombolwerkje kunnen worden bewaard als leermoment voor toekomstige generaties, hoe het werelden vergaat die met overtuiging kiezen voor het eigen ik als alles overheersende norm en waarde.

"Stay tuned, the best is yet to come!"

vrijdag 28 oktober 2011

Is het CBP houder van het "registreer met niet"-register?

Het vorige bericht bracht mij op de vraag of het CBP niet moet worden aangemerkt als houde van het "registreer me niet register".

Terwijl de wilde registraties van bijvoorbeeld preventel.nl welig tieren, zonder dat er een indicatie is dat het CBP daarvoor aandacht heeft, lijkt het CBP meer aandacht te hebben om nieuwe, niet-crediteur-gebonden registers die voorafgaand wel worden voorgelegd, te blokkeren, waarbij de waakhond zich heeft vastgelegd op niet in de wet vastgelegde beleidsregels erop gericht registratie zoveel mogelijk tegen te houden. Dat gebeurt in een tijd waarin er meer wordt geregistreerd dan ooit en burgers daar overwegend geen moeite mee lijken te hebben, tenzij een Amerikaanse creditrating company een actie financiert en Nederlandse partijen daar in hun machtsbelustheid kritiekloos aan meewerken om de suggestie van het tegendeel te wekken.

Bij de houder van het "registreer-me-niet"-register zijn we allemaal zonder toestemming ingeschreven en worden namens ons door het CBP onwelgevallige plannen afgeschoten zonder dat het CBP wil meedenken in termen van  oplossingen om de vanuit het publiek belang evident en dringend noodzakelijke systeem van schuldenregistratie te realiseren.

In de huidige situatie is de waakhond eerder aan te merken als slachtoffer van hondsdolheid dan als verlengde arm van de publieke zaak.

"Leen me niet"-register: nieuwe Rotterdamse loot aan de boom van de schuldenregistratie

De Telegraaf meldt dat de gemeente Rotterdam een nieuwe, inventieve oplossing heeft bedacht om schulden onder jongeren te voorkomen. De jongeren krijgen namelijk de gelegenheid om zelf te registeren, dat zij niet willen lenen.

"De gemeente Rotterdam wil een leen-me-niet-register gaan opzetten, naar voorbeeld van het bel-me-niet-register. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat vooral jongeren worden verleid om leningen en abonnementen af te sluiten terwijl ze die niet kunnen betalen. Dat is de uitkomst van een bijeenkomst woensdag van het Economic Development Board Rotterdam (EDBR), een adviesclub van Rotterdamse ondernemers. Rotterdamse Nieuwe, de jongerenafdeling van het EDBR, organiseerde de bijeenkomst voor enkele grote bedrijven, instellingen en de gemeente.

Op de bijeenkomst is ook afgesproken een educatief programma op te zetten voor het lager, middelbaar en hoger onderwijs. Dat programma moet jongeren leren met geld om te gaan. PvdA-wethouder Marco Florijn van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is zo enthousiast over de ideeën dat hij donderdagmorgen direct de domeinnaam leen-me-niet-register heeft laten registreren.

Rotterdamse Nieuwe spreekt van scholing als wapen tegen schulden. Zo gaan ook jongeren die grote schulden hebben gehad als ervaringsdeskundige op scholen workshops geven. Het is opvallend dat in deze samenwerking de bedrijven meedoen, zoals Rabobank en T-mobile, die juist de leningen en abonnementen aanbieden waardoor jongeren in de schulden komen.

"Dat is ook het mooie”, zegt de woordvoerster van het EDBR. „We hebben dit soort partijen nu samen kunnen brengen en ze aan het eind van de avond ook een handtekening laten zetten onder de plannen.” Florijn zegt dat deze bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen nemen en daarom nu meehelpen om schulden onder jongeren te voorkomen".

woensdag 26 oktober 2011

Schade door faillissementen 3,9 miljard

Van nieuws.nl:

"Bedrijven en instellingen die failliet gingen hebben vorig jaar 3,9 miljard euro onbetaalde schuld achtergelaten. In een kwart van de gevallen waarbij de schuld onbetaald bleef, was zeker of hoogstwaarschijnlijk sprake van fraude, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In totaal waren er vorig jaar 7639 faillissementen, tegenover 3758 in 2000. Het aantal faillissementen door economische omstandigheden lag ruim drie keer zo hoog als in 2000. Inmiddels is de economische crisis bij een van de drie gevallen de belangrijkste oorzaak van het faillissement".

Aantal woningontruimingen door corporaties daalt

Van ed.nl:

"Ondanks de economische malaise hebben woningcorporaties vorig jaar minder mensen uit huis gezet wegens een huurachterstand. Het waren er 4616, tegen 5022 in 2009. Dat heeft Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties, dinsdag bekendgemaakt.

De daling komt doordat woningcorporaties huurders met betalingsachterstanden de afgelopen jaren dichter op de huid zitten. Ze zijn alerter op problemen en signaleren deze sneller. Ook grijpen ze sneller in, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken".

Meer aandacht voor handhaving tegen malafide schuldhulpverlening

Antwoorden Staatssecretaris SZW op Kamervragen mevrouw Ortega (CU):

"Partijen die voor schuldbemiddeling een vergoeding mogen vragen zijn limitatief opgesomd in artikel 48 van de Wet op het consumentenkrediet (Wck). Particuliere ondernemers, die niet onder deze vrijstelling vallen, is het niet toegestaan schuldbemiddeling aan te bieden tegen betaling. Hierop wordt toezicht gehouden door de Belastingdienst Holland-Midden. Zoals ik eerder heb toegezegd zal ik samen met de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie de Tweede Kamer nog dit jaar informeren over de toezicht- en handhavingpraktijk, waaronder over het aantal meldingen over malafide schuldbemiddelaars en wat daarmee is gedaan".

Meer huiseigenaren in geldnood

"Steeds meer mensen met een eigen huis hebben problemen met het betalen van hun maandelijkse hypotheeklasten. Dat blijkt uit kwartaalcijfers van het BKR, het bureau dat schulden registreert.

Het derde kwartaal van 2011 hadden 45.000 huishoudens een betalingsachterstand van zeker drie maanden. In hetzelfde kwartaal van 2009 waren dat er nog 32.000, terwijl het aantal hypotheken ongeveer gelijk is gebleven. Dat schommelt al een paar jaar rond de 3,8 miljoen.

In de meeste gevallen is echtscheiding de oorzaak van de betalingsproblemen. Hypotheekbezitters komen er dan achter dat het niet mogelijk is de hypotheeklast alleen op te brengen. Een tweede belangrijke oorzaak is dat één van de twee partners zijn of haar baan verliest".

Bron: NOS

Zevende monitor Wsnp verschenen

"Het aantal verzoeken tot toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is in 2010 gestegen met 30 procent. Waar in 2008 en 2009 nog een daling zichtbaar was in het aantal aanvragen, steeg de instroom in 2010 naar 11.375 aanvragen. Het aantal afgewezen verzoeken was met 16,6 procent iets lager dan in 2008 en 2009 (respectievelijk 17,4 en 17,2 procent). Hiermee is de economische crisis ook zichtbaar in de instroom in de schuldhulpverlening. Dit blijkt uit de zevende meting van de Wsnp-monitor die staatssecretaris Teeven vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De monitor verschaft een trendmatig en cijfermatig beeld van de uitvoeringspraktijk van de Wnsp, zoals het aantal aanvragen, de instroom, doorlooptijden en het aanbod van bewindvoerders. Daarnaast beoogt de monitor antwoord te geven op de vraag naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de Wsnp. De cijfers zijn geactualiseerd tot en met 31 december 2010.

De doelstelling van de Wsnp is het bieden van een perspectief op een duurzame schone lei. Dat wil zeggen dat de rechter van oordeel is dat de schuldenaar zich in voldoende mate heeft gehouden aan alle verplichtingen die voortvloeien uit de schuldsaneringsregeling. Uit de zevende monitor blijkt dat het aantal afgegeven schone lei vonnissen in 2010 opnieuw is gestegen naar 10.508 uitspraken ten opzichte van 9.733 in 2009. Daarmee behaalt de Wsnp al jaren op rij een positief resultaat.

Het aantal aanvragen voor een dwangakkoord (verplichte schuldregeling) is verdrievoudigd, sinds dit mogelijk werd gemaakt in januari 2008. In 2010 zijn er bijna 1200 aanvragen voor een dwangakkoord ingediend. Het aantal verzoeken om een moratorium (afkoelingsperiode) in bedreigende situaties is met 982 maar liefst 72% hoger dan in 2008 (572). Ook ontvingen rechtbanken veel vaker een verzoek om uitstel van dwangmaatregelen in afwachting van de behandeling van een aanvraag Wsnp (voorlopige voorziening). Dit aantal is gestegen van 283 in 2008 naar 720 in 2010.

Het aantal actieve bewindvoerders is in 2010 gedaald, maar was nog altijd voldoende om het stijgende aantal zaken te behandelen. De Raad voor de rechtbijstand zal blijven monitoren of er voldoende bewindvoerders beschikbaar zijn en bewaakt de kwaliteitsnormen".

Persbericht rijksoverheid.nl

Volgens de statistieken die het Bureau Wsnp bijhoudt staat de teller van de instroom per 30 september 2011 op 10729. Dit is 40% hoger dan in 2010.

"Malafide schuldhulpbedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond"

"Het aantal malafide bedrijven in de schuldhulpverlening schiet als paddenstoelen uit de grond. Dat zegt de NVVK, de brancheorganisatie voor schuldhulpverlening. Ze krijgt steeds meer meldingen van bedrijven in de regio die er met het geld van de klanten vandoor gaan.

Zo kwam vorige week de fraude aan het licht van het Haagse bedrijf Schuldenvrij Dienstverlening. 18 mensen hebben aangifte voor oplichting tegen dit bedrijf. Twee gezinnen die het slachtoffer zijn geworden van het malafide bedrijf zijn uit huis gezet, doordat huur zolang niet was betaald".

Vindplaats: westonline

dinsdag 25 oktober 2011

Persbericht Politie Haaglanden over onderzoek oplichtersduo

Persbericht:

"De politie hield maandag 24 oktober omstreeks 12.00 uur twee vrouwen aan die ervan worden verdacht verschillende gedupeerden te hebben opgelicht via het bedrijf Schuldenvrij Dienstverlening uit Den Haag.

Een 23-jarige vrouw werd maandagochtend vroeg aangehouden op een adres waar zij verbleef in Utrecht. De tweede verdachte een 27-jarige vrouw zonder vaste woon of verblijfplaats meldde zich rond het middaguur op het Hoofdbureau van politie in Den Haag. Het onderzoek naar de oplichtingszaak gaat onverminderd verder. De verdachten zullen in de loop van de dag verhoord worden en zijn inmiddels in verzekering gesteld.

De financiële recherche startte medio september een grootschalig onderzoek nadat de gemeente melding maakte van vermoedens van oplichting. Tijdens het onderzoek kwam de betrokkenheid van de vrouwen naar voren. Verschillende gedupeerden hebben inmiddels aangiften gedaan van verduistering en witwassen. Per gedupeerde moet gekeken worden naar de rol van het malafide bedrijf dat van één van de vrouwen was. Het grootschalig onderzoek naar de fraude gaat in nauwe samenwerking met dienst Sociale Zaken van de gemeente Den Haag op dit moment verder".

"Towards reforming the international financial and monetary systems in the context of global public authority"

Volledige tekst zie deze link

maandag 24 oktober 2011

Wethouder Ossel: met vroegsignalering kunnen we veel eerder en effectiever schuldhulp verlenen

"Er moet zo snel mogelijk een registratiesysteem komen voor mensen met problematische schulden, vindt Freek Ossel, wethouder Armoedebeleid.

Ossel spreekt van een 'zeer urgente situatie'. In een brief aan staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid pleitte hij nogmaals voor de invoering van een Landelijk Informatie Systeem Schulden (LIS).

In 2010, zo schrijft Ossel, was het aantal aanmeldingen van burgers met financiële problemen drie keer zo groot als in het jaar 2000. Onder de 12.500 aanmeldingen die binnenkwamen bij de Amsterdamse schuldhulpbureau bevonden zich 2900 crisisgevallen, waarbij uithuiszetting of afsluiting van gas, water en licht dreigde.

Veel mensen wachten te lang voordat ze hulp zoeken. Ossel: 'Een onderzoek naar het nut van een Landelijk Informatiesysteem Schulden, Vroegsignalering moet en kan, geeft aan dat er gemiddeld vijf jaar verstrijkt tussen de eerste schuld en het beroep op schuldhulpverlening.' Een deel van de hulpverlening loopt vervolgens op niets uit doordat de klant nieuwe schulden maakt. 'Dat is ons een doorn in het oog. Het ondermijnt de effectiviteit van onze trajecten.'

Een landelijk registratiesysteem kan, zo luidt ook de conclusie van het onderzoek, een 'noemenswaardige bijdrage zijn bij het voorkomen van problematische schulden'. (Het Parool)

Was de terugtrekking van NVI uit PPS een nep-cadeautje voor de NVVK?

Een lezer wijst mij erop dat het ook van belang is erop te wijzen dat het bericht van de NVI over de terugtrekking uit PPS uitgerekend door een tweet van de directeur van de NVVK bekendheid heeft gekregen in de twitterwereld.

Mocht het NVI op vrijersvoeten zijn richting NVVK dan kan ik daaraan alleen maar het wellicht overbodige advies koppelen dat de NVVK op haar hoede moet zijn: timeo Danaos et dona ferentes - en dit was bovendien een nep-cadeautje van het genre dat in WOI werd aangeduid als frontlijnverkorting waarbij uit strategische overwegingen terrein aan de vijand werd prijs gegeven om de beschikbare troepen effectiever in te zetten.

Vriend en vijand waren van mening dat PPS op 14 september 2011 door het ijs van de eigen geloofwaardigheid was gezakt. Het tijdig verlaten van een zinkend schip is een kwestie van zelfbehoud en geen heldendaad.

Terugtrekking NVI uit PPS helpt LIS geen stap verder

"De Nederlandse Vereniging voor Incasso-ondernemingen (NVI) heeft haar deelname aan het PPS project beëindigd. PPS was een gezamenlijk initiatief van de NVI en de NVH met als doelstelling het vroegtijdig signaleren van problematische schuldenrisico's voor particuleren. De NVI blijft voluit achter deze doelstelling staan en wil graag mee blijven meewerken aan het bereiken van dat doel, maar is van mening dat andere wegen daartoe meer geschikt zijn".

Bericht van de website van NVI

Het is de vraag of de strategische terugtrekking van NVI ook het einde van PPS betekent. PPS is het ronduit irritante initiatief van commerciele betweters die wel eens even zouden laten zien hoe zij de schuldenregistratie in Nederland zouden regelen, daarmee en passant de al dan niet geexpliciteerde optie scheppend van koppeling van bestanden op het terrein van credit rating. De aanwezigheid van PPS - krachtig gesteund niet alleen door NVI en NVH maar ook de de multinational Experian- droeg bij aan de verwording van het rondetafelgesprek van de Vaste Kamercommissie van SZW tot een wedstrijd  tussen PPS en LIS op het niveau van Ajax-Feijenoord, waarbij lobbytechnieken zijn toegepast die wellicht elders ter wereld normaal zijn maar die naar mijn mening in ons parlementaire klimaat niet thuishoren. Deze verwording kleeft ook aan NVI, ook nadat zij ervoor kiest zich publiek te distantieren van het inmiddels zinkend schip PPS.

Door dit alles dreigt het gevaar dat naar de achtergrond raakt, waar het om ging: vroegsignalering van schulden is dringend wenselijk en noodzakelijk om maatschappelijke kosten en vermijdbare schade voor crediteuren te voorkomen. Het bestaan van een dergelijke registratie zal er waarschijnlijk toe leiden dat minder consumptief krediet wordt verkocht, op welke terrein inmiddels de vergoeding van buitengerechtelijke kosten in plaats van vergoeding van schade tot een zelfstandig verdienmodel is geworden.

Vraag is of NVI na het verzetten van de bakens besluit het iniatief LIS alsnog te omhelzen. Relevant voor het LIS is deze omhelzing niet. LIS is namelijk met de verzwakking/verdwijning van PPS niet geholpen, aangezien niet te verwachten is dat het CBP zal meegaan met het initiatief LIS als zodanig, ook al zijn de initiatiefnemers van het LIS inmiddels bereid op aangeven van het LIS desnoods door een hoepeltje te springen om de zegen van het CBP te krijgen. De dialoganten hadden zichzelf wel wijs gemaakt dat het een wedstrijd Ajax-Feijenoord was maar hier spelen vragen op veel hoger niveau namelijk de beperking van het grondrecht van artikel 8 EVRM (bescherming privacy) door een nationale wet in formele zin.

Mijn visie blijft dat registratie van schulden een publieke aangelegenheid is die in een wet in formele zin behoort te worden geregeld, waarbij de belangenafweging plaatsvindt door het parlement en niet door het CBP. Zie ook mijn position paper voor het rondetafel-gesprek van 14 september 2011 en het position paper van Nadja Jungmann.
 

zaterdag 22 oktober 2011

Doe het zelf-budgetteren: bewaar Uw pinpas in het vriesvak!

Veel nodeloze zorgkosten zouden worden voorkomen wanneer vaker gebruik werd gemaakt van huismiddeltjes alvorens op te schakelen naar zwaarder kaliber hulpmiddelen.

Hier een huismiddel-lijst om zelf te budgetteren:

"De volgende tips zullen je helpen je aan je budget te houden:
Pin dus het bedrag wat je nodig hebt voor de hele maand
Ga nooit onnodig naar de stad of de winkel
Doe voor een gehele week boodschappen en laat het daarbij!
Leg kinderen uit waarom er geen extra’s zijn
Stem af met je eventuele partner wie het geld beheert. Bespreek het met elkaar!
Laat reclamefolders deze maand links liggen behalve die van de supermarkt
Maak voordat je naar de supermarkt gaat altijd een lijst met de boodschappen die je nodig hebt voor de hele week
Bedenk bij elk artikel wat je koopt “heb ik dit nodig om te overleven?”
Pinpassen achter slot en grendel!"

Een variant er op is pinpassen ingevroren in het vriesvak te bewaren om het ontdooien als bedenktijd te gebruik of een voorgenomen besteding echt nodig is.

In het kader van het algemene nut van de beoefening van zelfdiscipline zijn de tips ook te overwegen voor degenen die (nog) niet in een problematische schulsituatie verkeren. Budgetteert eer ge begeert.

Deurwaardersexploiten voor Dummies

De KBvG geeft er opnieuw blijk van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid serieus te nemen, hetgeen bepaald niet altijd kan worden gezegd van branche-organisaties op het terrein van de incasso die met name uit lijken te zijn op toegang tot de GBA en maximalisatie van debiteureninformatie, zonder daarbij merkbaar oog te hebben voor de gerechtvaardigde belangen van de debiteur. De KBvG is dan ook en met recht een pbo - publiekrechtelijke beroepsorganisatie.

Persbericht KbvG:

"De beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders KBvG heeft een aantal ‘juridische bijsluiters’ ontwikkeld die schuldenaren in eenvoudige taal uitleg geven over een aanzegging tot ontruiming, de overhandiging van een vonnis of een dreigend beslag op bankrekening, loon, auto of inboedel. Reden voor het opstellen van de bijsluiters is het feit dat veel schuldenaren de officiële juridische formulering van ambtelijke documenten niet of slechts ten dele begrijpen. Ook de mondelinge toelichting door de deurwaarder zelf komt als gevolg van stress en emoties bij de schuldenaar soms niet goed over. De juridische bijsluiters zijn ontwikkeld in samenwerking met de Sociaal Raadslieden (MO Groep). Ze zijn ook beschikbaar in het Engels, Duits, Frans, Turks en Arabisch.

De juridische bijsluiters dienen expliciet niet als vervanging van het officiële ambtelijke stuk van de deurwaarder. Het juridische taalgebruik daarin is namelijk het resultaat van wetgeving en jurisprudentie en is nodig voor een zuiver verloop van de rechtsgang. Wel kan volgens de KBvG met een bijsluiter worden bereikt dat schuldenaren beter op de hoogte worden gebracht van hun situatie.

Belastingdienst: "Foutje, bedankt!"

U kent vast deze reclameboodschap nog wel:


Daar moest ik aan denken bij het bericht in de Volkskrant dat de Belastingdienst in haar heilige ijver vorderingen tot op de laatste cent te incasseren en daarbij zo ongeveer alle liquiditeit uit de markt te trekken, bij gecentraliseerde verrekening van teruggaven met belastingschulden geen rekening had gehouden met lopende betalingsregelingen, zie bericht Nu.nl

17.500 huishoudens kregen de schrik van hun leven en meenden dat hun precaire financiele balans in een keer was verstoord, terwijl zij nu juist proberen de eindjes eervol aan elkaar te knopen met regelingen. Waar praten we over. Sorry, hoor! Foutje! Bedankt! Kamervragen lijken mij op zijn plaats waarbij ook aan de orde kan worden gesteld hoe de fiscus in de toekomst dit soort fouten die uiting zijn van een voor Vader Staat laakbare, hoogst onzorgvuldige graaimentaliteit zal gaan voorkomen.

"We zijn lekker op vakantie in Marokko" - Getuigenverslag slachtoffer Haagse oplichtingsaffaire

vrijdag 21 oktober 2011

RKKnipsel: "recognizing with humility that her own members do not always live up to the high moral standards that she proposes"

Uit de toespraak van de paus bij de ontvangst van de nieuwe Nederlandse ambassadeur bij de H. Stoel:

"Bilateral relations between a nation-state and the Holy See are clearly of a different character from those between nation-states. The Holy See is not an economic or military power. Yet as you yourself have indicated, its moral voice exerts considerable influence around the world. Among the reasons for this is precisely the fact that the Holy See’s moral stance is unaffected by the political or economic interests of a nation-state or the electoral concerns of a political party. Its contribution to international diplomacy consists largely in articulating the ethical principles that ought to underpin the social and political order, and in drawing attention to the need for action to remedy violations of such principles. It does so, evidently, from the standpoint of the Christian faith, but as I observed in my recent address to the German Parliament, Christianity has always pointed to reason and nature as the sources of the norms on which a state of law should be built (Address to the Bundestag, 22 September 2011). Hence the diplomatic dialogue in which the Holy See engages is conducted neither on confessional nor on pragmatic grounds but on the basis of universally applicable principles that are as real as the physical elements of the natural environment.In acting as a voice for the voiceless and defending the rights of the defenceless, including the poor, the sick, the unborn, the elderly, and the members of minority groups who suffer unjust discrimination, the Church seeks always to promote natural justice as it is her right and duty to do. While recognizing with humility that her own members do not always live up to the high moral standards that she proposes, the Church cannot do other than continue to urge all people, her own members included, to seek to do whatever is in accordance with justice and right reason and to oppose whatever is contrary.

On this basis, I have no doubt that the Holy See and the Kingdom of the Netherlands have many areas of shared concern".
 
passage vet gedrukt door  ondergetekende

Sinterklaas heeft het moeilijk ook door de recessie ondanks therapie van de Zielepiet

Weerzinwekkende fraude schuldhulp in Den Haag: roven van wie niet heeft en daarbij hulp vraagt

"De Haagse politie is een fraude op het spoor waarvan de armste Hagenaars het slachtoffer zijn geworden. Via een corrupte ex-medewerker van de gemeente werden zeker tien mensen in de schuldhulpverlening doorgestuurd naar een bedrijfje dat de slachtoffers niet hielp, maar juist verder financieel uitkleedde. Dat meldt het AD vandaag.

Het brein achter de oplichting is vermoedelijk de Utrechtse Fatima-Zahra O. (23), oprichtster van de eenmanszaak Schuldenvrij Dienstverlening. Zij zou volgens de gemeente Den Haag hebben samengespannen met een toenmalige gemeenteambtenaar, Ikram H.

Deze stuurde cliënten - die in grote financiële nood verkeerden - door naar O. Daar tekenden ze een contract zodat hun inkomsten op de bankrekening van Schuldenvrij Dienstverlening zouden worden gestort. Het bureau moest daarna de schuldhulpverlening afhandelen. Maar dat gebeurde niet: rekeningen werden niet betaald en het geld verdween in de zak van de oplichters.

Zo wisten de oplichters 7000 euro buit te maken op een jong Haags gezin dat zich meldde bij de gemeente voor hulp. Ronald, Monica en hun 4-jarige dochter dreigen nu dakloos te worden, doordat het dubieuze bureau hun geld in eigen zak stak. 'De huur bleek al maanden niet te zijn betaald. De huisbaas wilde ons eruit zetten', aldus de slachtoffers vandaag in het AD.

De politie van Den Haag kreeg in september de eerste meldingen binnen over de wanpraktijken van de stichting Schuldenvrij Dienstverlening aan de Amsterdamse Veerkade in Den Haag. De politie heeft nog geen compleet beeld, nu het onderzoek nog loopt. De gemeente heeft gisteren aangifte gedaan tegen zowel Schuldenvrij Dienstverlening als oud-medewerkster Ikram H.".

Vindplaats: AD

Robin Hood stal van de rijken en gaf het aan de armen maar deze dames ontwikkelden een nieuw concept.
Hartgrondig kon ik mij vinden in de volgende tweet:
"Dat krijg je als iedere flapdrol zonder vergunning/regulering 'n bordje op de deur mag spijkeren: 'schuldhulpverlening", Piet van der Lende

Over de kwestie kan nog veel meer worden gezegd, maar dat bewaren we tot een volgende keer.

Wel wil ik nog opmerken dat deze kwestie mij ook spijt voor de medewerkers van de gemeentelijke schuldhulpverlening en de Kredietbank Den Haag, die toegewijd onder hoge werkdruk hun best doen om mensen in probleematische schuldsituaties te helpen.

donderdag 20 oktober 2011

RKKnipsel: It is a mistake "to think that the market is able to regulate itself without public intervention"

"The Vatican said today that it is preparing a series of proposals for reforming the global financial system that would include the creation of a "public authority with universal competence."

A document entitled "For a reform of the financial system through the perspective of a public authority with universal competence" will be presented on Monday by the Vatican's Pontifical Council for Justice and Peace.

The council's head, Ghanaian cardinal Peter Kodwo Appiah Turkson, will present it, the Vatican press office said without adding further details.

Pope Benedict XVI has repeatedly called for an "intervention" by governments to tame financial markets and has emphasised the need to restore a fragile global economic system that is hurting poorest people the hardest.

"The global financial crisis showed the fragility of the current economic system and of the institutions associated with it," the pope said in April.

He said the crisis had also demonstrated "the mistake of continuing to think that the market is able to regulate itself without public intervention."

Zie Times of Malta

dinsdag 18 oktober 2011

En we zingen nog een keer voor alle dictators die het aangaat!

Debiteuren en schuldhulpverleners, het geld ligt op straat!

"Naar verwachting zal een recordaantal mensen volgend jaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar. Het gaat dan om 1,6 miljoen mensen; bijna twee keer zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit onderzoek van TNS Nipo, in opdracht van de financiële vergelijkingssite Independer.nl  

Independer.nl rekende uit dat naar schatting 9,7 procent van de verzekerden gaat overstappen, als de trend van vorig jaar zich doorzet. Nu verwacht nog 8,1 procent van de verzekerden te ruilen, terwijl dat aantal vorig jaar in dezelfde periode op 4,6 procent lag. Uiteindelijk stapte toen 5,5 procent van de mensen over".

Zie: Volkskrant

Door een analyse die weinig tijd kost bijvoorbeeld ook op het punt van de gewenste niveau van aanvullende verzekering is het mogelijk op vaste lasten te besparen: ga bijvoorbeeld naar independer.nl

Debiteuren pas op! Piepsysteem bij verrekening belastingdienst beneden VTLB

"De Belastindienst meldt dat deze maand belastingschulden kunnen worden verrekend met de voorlopige teruggave inkomstenbelasting. Het gaat om de maandelijkse teruggave over oktober die deze keer vandaag, de 17e, wordt uitbetaald.

Wanneer de Belastingdienst een schuld verrekent met de voorlopige teruggave, kijgt de belastingplichtige hierover binnen vijf werkdagen bericht.

Uitzonderingen op verrekeningen
Wanneer iemands belastingschulden worden verrekend met de voorlopige teruggave, kan het voorkomen dat diegene een te laag bedrag overhoudt om van te leven. In dat geval kan de fiscus een uitzondering maken op de regel en de verrekening ongedaan maken. Hiervoor moet de belastingplichtige een verzoek schriftelijk indienen bij zijn belastingkantoor.

Ook als iemand uitstel van betaling heeft gekregen voor de belastingschuld omdat er bezwaar tegen is gemaakt, zal de fiscus in de meeste gevallen de verrekening niet doorvoeren.

Bij een betalingsregeling voor belastingschulden wordt het openstaande bedrag echter gewoon verrekend met de voorlopige teruggaaf inkomstenbelasting".

Bron: Redactie Plein+

"Afspraken NVVK, SVB en UWV over samenwerking in schuldhulpverlening"

"Op 15 oktober 2011 is een convenant in werking getreden van UWV en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) met de NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren. De overeenkomst maakt het mogelijk bepaalde groepen klanten in schuldsituaties sneller te helpen.

Mensen met schulden kunnen een beroep doen op de schuldhulpverlening om hun financiële situatie weer op orde te krijgen. Doel is zogenaamde minnelijke regelingen te treffen. Schuldeisers gaan dan akkoord met een voorstel tot terugbetaling van hun vordering mits de schuldenaar zich daar maximaal voor inzet. Drie jaar lang spaart de schuldenaar en krijgt na afloop eventuele restschulden kwijtgescholden.

UWV en de SVB onderkennen het belang van een optimale schuldhulpvoorziening voor hun klanten, al zijn ze wettelijk gehouden aan voorwaarden voor medewerking aan een schuldregeling. Met de NVVK is nu overeengekomen dat UWV en de SVB in bepaalde schuldsituaties incassomaatregelen minimaal 4 maanden tot maximaal een jaar kunnen opschorten. Hierdoor krijg de schuldhulpverlener de tijd en de schuldenaar de rust om te komen tot een oplossing voor de schuldenproblematiek.

Het convenant geeft volgens betrokken partijen meer invulling aan de samenwerking en voorziet bovendien in preventie, omdat UWV en de SVB klanten gericht door kunnen verwijzen als zij financiële problemen zien".

Voor de NVVK is dit een belangrijk moment. Joke de Kock, voozitter van de NVVK: "Incassomaatregelen en vooral verrekeningen op het inkomen van schuldenaren door UWV en SVB zijn voor onze leden een groot probleem. Daar komt met dit convenant een einde aan. Nu kunnen onze leden vaart maken met het stabiliseren van schuldenaren en sneller toewerken naar minnelijke schuldregelingen. Daar zijn we erg blij mee. Het toont ook de maatschappelijke betrokkenheid van UWV en SVB én het is weer een mooi voorbeeld van de zichzelf regulerende markt".

Voor vindplaats zie deze link

maandag 17 oktober 2011

"Schulden belangrijke reden toename beroep op voedselbank"

"Het aantal klanten dat wekelijks aanklopt bij de lokale voedselbank De Boodschappenmand in Valkenswaard groeit explosief.

Startte de stichting in 2004 met twaalf klanten; inmiddels telt De Boodschappenmand zo'n 110 gezinnen die wekelijks een voedselpakket komen afhalen. 

Volgens oprichtster Bet de Kort is de economische crisis de oorzaak van het almaar stijgende aantal klanten. "Mensen raken hun baan kwijt komen in de schuldhulpverlening en weten niet meer hoe ze hieruit komen." Ook het aanbod aan voedsel loopt terug. De Kort: "Bedrijven kopen krapper in; er blijft minder voedsel over en dat merken wij."

Vindplaats: ED

zaterdag 15 oktober 2011

"EURO 50.000 verlies per woning bij gedwongen verkoop"

Uit de Volkskrant van vandaag:

"In heel Nederland dreigt een golf van huisuitzettingen en gedwongen verkopen van woningen. Dat stelt Het Parool.

De banken zitten met 20.000 woningen waarvan de eigenaar grote achterstanden heeft bij de hypotheekbetalingen. Deze huizen worden nog niet gedwongen geveild omdat banken bang zijn voor hun imago en geen zin hebben om 50.000 euro verlies per huis te incasseren. 

Dat is het gemiddelde bedrag dat een woning te weinig opbrengt bij een executieveiling. De komende maanden moeten zo op grond van Europese regels kiezen: de hypotheeklening afschrijven of de huizen toch laten veilen. De banken zullen bij gedwongen veiling in totaal 1 miljard euro aan verlies moeten afboeken"

Commentaar: aangenomen mag worden dat in geval van gedwongen verkoop niet elders EURO 50.00,-- eigen vermogen aanwezig is om het verlies op te vangen. In potentie zijn dit dus 20.000 aanmeldingen voor schuldhulpverlening.

Sterkere schouders moeten meer dragen bij (gemeentelijke) lastenverzwaring

"Voor gemeenten dreigen onverantwoorde financiële risico’s door de manier waarop het kabinet nu taken afschuift en bezuinigt. Zij willen daarom een “substantiële” uitbreiding van lokale belastingen, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.

Dertien grote gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, schreven gisteren een brandbrief aan premier Mark Rutte. Ze willen dat bij onenigheid over geld tussen Rijk en gemeenten een onpartijdig instituut arbitreert, om impasses te voorkomen als arbiter optreedt.

Gemeenten lopen grote risico’s doordat zij opgelegde bezuinigingen nauwelijks kunnen opvangen. Hun inkomsten lopen terug. Zo is de exploitatie van eigen grond door de ingestorte woningmarkt drooggevallen. Verder nemen zij activiteiten van taken van andere overheden over, waaronder jeugdzorg en sociale werkplaatsen, en krijgen zij bezuinigingen opgelegd.

“Er is een reëel risico dat zoals het nu gaat een substantieel aantal gemeenten de komende jaren failliet gaat”, zegt de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA), die de brief mede ondertekende. En daar moeten andere gemeenten voor opdraaien.

Gemeenten hebben er geen bezwaar tegen dat het Rijk allerlei taken doorschuift en ze accepteren ook dat bezuinigingen nu onvermijdelijk zijn, zegt Depla. “Maar het Rijk moet ons op een volwassen manier behandelen.” En dat betekent dat de gemeenten meer eigen belastingen moeten kunnen heffen. Te denken valt volgens Depla aan onder meer nieuwe ozb-heffingen of opcenten".

Vindplaats: nrc

Commentaar: en zo zien wij iedere dag opnieuw weer nieuwe vaste lasten opdoemen die het voor huishoudens op minimumniveau en/of in een problematische schuldsituatie nog moeilijker maken de eindjes aan elkaar te knopen. Het maatschappelijk debat moet worden geworden of huishoudens op minimum niveau niet automatisch moeten worden uitgezonderd van dergelijke nieuwe lasten. Wat mij betreft dragen sterkere schouders meer als daarmee wordt voorkomen, dat het geknakte riet breekt.

donderdag 13 oktober 2011

Massa-ontslag boek 1-bewindvoerder Rechtbank Maastricht na positieve audit BPBI

Rechtbank Maastricht Sector Kanton 12 oktober 2011, LJN BT7294:

"Al het hiervoor overwogene in onderling verband en samenhang bezien, hebben tot gevolg dat de kantonrechter niet het vertrouwen heeft dat de bewindvoerder zijn taak naar behoren zal verrichten met vooropstelling van de (financiële) belangen van de rechthebbenden en dat daar op een ordelijke en zakelijke wijze toezicht op kan worden gehouden. De kantonrechter is van oordeel dat er sprake is geweest van structureel slecht en ondoorzichtig beheer. Dit nu de bewindvoerder in de achterliggende jaren stelselmatig te veel loon en kosten in rekening heeft gebracht bij de aan zijn bewind toevertrouwde rechthebbenden, de administratie door de bewindvoerder onvoldoende transparant is gebleken, de bewindvoerder zich niet richt naar de richtlijnen en aanwijzingen van de kantonrechter te Maastricht en de bewindvoerder niet in staat blijkt een werkbare toezichtrelatie te onderhouden. Een en ander, zeker in onderlinge samenhang bezien, vormt naar het oordeel van de kantonrechter een gewichtige reden voor ontslag als bewindvoerder in al zijn aan hem toevertrouwde bewindsdossiers (een lijst betreffende de rechthebbenden en de daarin geregistreerde onregelmatigheden zal aan deze beschikking worden gehecht). Hieraan doet niet af dat tijdens een door de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders ingelaste audit kennelijk geen onregelmatigheden zijn geconstateerd. De kantonrechter is hier geenszins aan gebonden en overigens logenstraffen de bevindingen van de kantonrechter, zoals uit al het voorgaande blijkt, genoemde constatering.

Het ontslag gaat, in afwijking van hetgeen hieromtrent in het schrijven van 29 augustus 2011 is opgenomen, in op 1 december 2011. Deze langere termijn is nodig om opvolgend bewindvoerders aan te kunnen zoeken en te benoemen, opvolgende bewindvoerders de tijd te geven intake-gesprekken te voeren en de overdracht van de dossiers te kunnen bewerkstelligen".

Vraag: zou dit ook tuchtrechtelijk gevolgen hebben voor de advocaat in kwestie?

Wie geen schuldhulp krijgt, mag via faillissement naar de Wsnp

Rechtbank 's-Hertogenbosch 4 oktober 2011, LJN: BT7170:

"Voor zover in ondehavig geval sprake is van een situatie waarin er aan de zijde van gefailleerde geen actief aanwezig is om de kosten van het faillissement, waaronder de kosten van de curator, te bestrijden, is er naar het oordeel van de rechtbank geen sprake van een dermate onevenredigheid tussen het belang van gefailleerde bij de uitoefening van zijn bevoegheid zijn eigen faillissement aan te vragen en het gestelde belang van de curator om verschoond te blijven van niet-verhaalbare kosten, dat geconcludeerd zou moeten worden dat gefailleerde in redelijheid niet tot uitoefening van deze bevoegdheid had kunnen komen. Onweersproken is immers de stelling van gefailleerde dat hij met zijn echtgenote gedurende een aantal jaren meerdere keren heeft getracht om te worden opgenomen in een (gemeentelijk) schuldregelingstraject, maar dat zij daarin telkens niet zijn geslaagd en ook niet binnen een redelijke termijn zullen slagen, omdat het inkomen van hun beiden, mede vanwege daarop door schuldeisers gelegde beslagen, ingevolge de door de gemeente Einhoven gestelde voorwaarden daartoe niet toereikend was respectievelijk zal zijn. Tevens is onweersproken de stelling van gefailleerde dat het voor hem, vanwege jegens hem gelegde loonbeslagen, tot op heden niet mogelijk is geweest om binnen een vast dienstverband met fulltime werk een hoger inkomen te genereren, teneinde in voormeld traject te kunnen worden opgenomen.Gezien het voorgaande is onvoldoende aannemelijk geworden dat gefailleerde kan voldoen aan de door de gemeente Eindhoven gestelde voorwaarden om tot een buitengerechtelijk schuldregelingstraject te worden toegelaten. Hierdoor is tevens onvoldoende aannemelijk geworden dat het voor gefailleerde mogelijk is om buiten een verzoek als bedoeld in artikel 15 Fw, welk verzoek hij overigens nog niet tot de rechtbank heeft gericht, voor toepassing van de schuldsaneringsregeling in aanmerking te komen".

UK: commerciele schuldhulp alleen met vergunning

"The OFT found that Mr. Hamilton Oliver had provided debt management services even though he was aware he did not have a licence and demonstrated a serious lack of integrity which made him unfit to hold a licence."

The OFT's director of consumer credit, David Fisher, commented: "We expect commercial debt management businesses to meet the standards that we set out in our guidance. If they do not, we will take action as we have demonstrated here.

"Revised debt management guidance, which is due to be published before the end of the year, will give even greater clarity as to the standards that the OFT expects of businesses that it licenses in this sector."

Vindplaats: website BBC

14 oktober: mondeling pleidooi Hoge Raad verbindend karakter NEN-normen

"Op 14 oktober 2011 vindt ten overstaan van de Civiele Kamer van de Hoge Raad mondeling pleidooi plaats in de cassatieprocedure tussen Knooble B.V. tegen de Staat der Nederlanden en de Stichting Nederlands Normalisatie-Instituut (NNI). De zaak gaat kort gezegd over de juridische gevolgen van de verwijzing in het Bouwbesluit 2003 (een AMvB) naar de NEN-normen op het gebied van de bouw.

De NEN-normen zijn door het NNI uitgebrachte normen (deels overigens afkomstig uit internationale normen) die in overleg met belanghebbenden en technici tot stand zijn gekomen. In het Bouwbesluit 2003 wordt naar deze normen verwezen, enerzijds omdat deze als eis worden gesteld aan een bouwwerk en anderzijds als methode om te meten of een bouwwerk aan de constructieve of bijvoorbeeld brandveiligheidseisen voldoet. De NEN-normen zijn dus niet door de overheid zelf opgesteld. Ze zijn niet vrij verkrijgbaar of in te zien op internet en ze zijn ook niet gepubliceerd in (een bijlage bij) het Staatsblad of de Staatscourant. NEN-normen zijn alleen tegen betaling te verkrijgen bij het NNI en kunnen voor het overige bij het NNI worden ingezien (maar niet gekopieerd). Het NNI beroept zich in dit verband op haar auteursrecht op de normen.

De Bekendmakingswet eist dat alle algemeen verbindende voorschriften (dus ook AMvB’s als het Bouwbesluit 2003) worden bekendgemaakt in het Staatsblad. De vraag rijst nu of de verplichting tot publicatie van algemeen verbindende voorschriften meebrengt dat ook de NEN-normen algemeen verbindend voorschrift worden en daarmee in het Staatsblad of (een bijlage bij) de Staatscourant moeten worden gepubliceerd. Dat is ook van belang omdat art. 11 Auteurswet bepaalt dat op vanwege de overheid uitgevaardigde algemeen verbindende voorschriften geen auteursrecht rust.

De rechtbank (LJN BG8465) oordeelde dat ook de NEN-normen algemeen verbindend voorschrift zijn geworden en daarmee, nu zij niet waren gepubliceerd, dus niet bindend waren geworden. Het hof (LJN BO4175) kwam tot een tegengestelde beslissing, met name omdat de NEN-normen niet van de overheid afkomstig zijn. Knooble heeft tegen dit arrest cassatieberoep ingesteld. In de cassatieprocedure zal op 14 oktober a.s. mondeling gepleit worden". 

Vindplaats: cassatieblog

woensdag 12 oktober 2011

"Raus aus den Schulden"

Mind the Mortgage Gap!

"Nederland heeft te maken met een 'funding -gap'. De hypotheekschuld van huishoudens in Nederland bedraagt 630 miljard euro, er is echter 'slechts' 300 miljard spaargeld beschikbaar. Daarom zijn banken aangewezen op alternatieve bronnen van financiering (funding), zoals securitisaties en covered bonds. Door de Europese schuldencrisis hebben verschillende hypotheekverstrekkers steeds meer moeite om liquiditeit te verkrijgen om nieuw hypotheekkapitaal te verstrekken. Daar komen de strengere kapitaaleisen die ‘Basel 3’ stelt nog eens bij. Dit kan grote gevolgen hebben voor de mogelijkheden tot securitisatie van hypotheekportefeuilles, waardoor een belangrijke bron van funding grotendeels dreigt weg te vallen. En ook het risico van een toename in betalingsachterstanden (verwachting: gemiddeld 6% stijging in 2012) neemt door de onzekere economische situatie (stijgende werkeloosheid) toe. Overigens bevinden de Nederlandse betalingsachterstanden zich in internationaal perspectief op een zeer laag niveau. Door dalende huizenprijzen kunnen de verliezen van banken echter nog verder gaan oplopen".

Vindplaats: onderzoek IG&Consultancy "De toekomst van de woningmarkt"

Rb Almelo: Geen exequatur uitspraak E-court: arbitrage-overeenkomst komt niet stilzwijgend tot stand

Andre Moerman op de Linkedin Groep KBvG:

"E-Court verzoekt namens eiser verlof tot tenuitvoerlegging van door E-Court gewezen arbitraal verstekvonnis. Exequatur wordt geweigerd. Bij gebrek aan het arbitraal geding inleidend stuk, staat niet vast dat gedaagde in de gelegenheid is geweest om in de arbitrageprocedure verweer te voeren. Schending van fundamenteel beginsel van procesrecht: hoor en wederhoor. Wijze van totstandkoming arbitraal vonnis is kennelijk in strijd met de openbare orde. Bovendien is er geen geldige overeenkomst tot arbitrage.

Zie http://www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BT7213  

Een goede uitspraak. Wil e-court bevoegd zijn dan moeten partijen dit beiden willen. Dat kan niet via een wie-zwijgt-stemt-toe-constructie. Zie de volgende overweging ten overvloede van de rechtbank:

"De voorzieningenrechter heeft niet de beschikking over de overeenkomst tot arbitrage. Indien echter sprake is van een aanbod van T-Mobile aan [naam A] om het geschil door middel van arbitrage te laten beslechten, tenzij [naam A] aangeeft dat hij het geschil door de overheidsrechter wil laten beslechten, is het enkele feit dat [naam A], een consument, in het geheel niet heeft gereageerd op dat aanbod onvoldoende om te kunnen oordelen dat [naam A] stilzwijgend arbitrage heeft aanvaard. "

maandag 10 oktober 2011

Voorspelling: "Helft huishoudens heeft straks hypotheek hoger dan de waarde"

"Dit is de voorspelling van de economie redactie van De Pers over de Nederlandse huizenmarkt na het begin van de echte crisis:

"Denk maar niet dat de daling van de huizenprijzen in hetzelfde langzame tempo blijft verlopen. Als de beer los is, gaan we een echte crash meemaken zoals die in de VS al lang heeft plaatsgevonden. In scenario’s die het ministerie van Financiën onlangs heeft vrijgegeven, dalen de huizenprijzen bij een nieuwe financiële crisis wel met zo’n 20 procent – een enorm vermogensverlies. Dat heeft een vernietigende invloed op het consumentenvertrouwen, waardoor de huizenmarkt volledig tot stilstand komt en de bereidheid om geld uit te geven tot een nulpunt daalt. De bouw van nieuwe woningen valt ver terug, wat opnieuw voedsel geeft aan de economische krimp.

De crash betekent dat zeker de helft van de huishoudens straks een hypotheeklening heeft die groter is dan de waarde van de woning – dat is nu al eenderde door de grote hoeveelheid aflossingsvrije hypotheken die verkocht is. Deze groep staat zoals dat heet ‘onder water’ en kan niet zomaar verhuizen. Bij verkoop ontstaat immers een restschuld, waar ze nog jarenlang aan vastzitten. Dit is slecht voor de arbeidsmobiliteit.

De kiem voor deze huizencrisis is lang geleden ontstaan, waardoor de Nederlandse woningmarkt nu kwetsbaar is voor prijsdalingen. We hebben de grootste hypotheekschuld ter wereld, afgezet tegen de omvang van de economie. En we hebben de grootste wanverhouding tussen de waarde van de hypotheek en die van de woning. Door de sterk versoepelde leenvoorwaarden van banken (125 procent executiewaarde, aflossingsvrij) vanaf de jaren negentig en de riante hypotheekrente-aftrek is een huizenbubbel ontstaan die gaat knappen.

Het begin is er al. De huizenprijzen zijn vanaf de top in 2008 met 8,5 procent gedaald. Er staat nu een recordaantal huizen te koop, en dat aanbod neemt iedere dag toe. Bovendien hebben de banken de leenvoorwaarden dusdanig aangescherpt dat mensen veel minder kunnen lenen.

Het laatste zetje richting de afgrond is een nieuwe schok en stijgende werkeloosheid. Wie wil zich nog dik in de schulden steken als de markt instort? Wie zijn baan kwijtraakt, kan ook niet meer wachten tot iemand bereid is de koopprijs te betalen, maar zal een flinke korting moeten accepteren. Het aantal gedwongen verkopen zal toenemen, wat de prijzen verder onder druk zet. De enigen die profiteren zijn starters."

Congres "De schuldhulpverlener van de toekomst" 4 november Utrecht

"Op 4 november wordt het congres 'De schuldhulpverlener van de toekomst' gehouden in Utrecht. Het wordt georganiseerd door het lectoraat Rechten, de beroepspraktijk (onderzoekslijn Schulden en Incasso) van Hogeschool Utrecht, in samenwerking met Hanzehogeschool Groningen en Hogeschool van Amsterdam.

De uitvoering van schuldhulpverlening staat onder druk. Het aantal aanvragen neemt toe, terwijl gemeenten flink bezuinigen en reorganiseren. De uitvoering van schuldhulpverlening zal er in 2015 heel anders uitzien dan nu. Wat betekent dit voor de schuldhulpverleners die in het hoger onderwijs worden opgeleid en wat vraagt dit van de reeds werkzame schuldhulpverleners? Deze vragen staan centraal op het congres.

De bijeenkomst biedt docenten die lesgeven in het HBO handvatten en verdieping voor het realiseren van kwalitatief hoogstaand onderwijs op het gebied van schuldhulpverlening. Het congres biedt managers, teamleiders en andere geïnteresseerden een tour door de opgave waar gemeenten voor staan om in de kanteling van hun uitvoering er ook voor te zorgen dat hun schuldhulpverleners zijn voorbereid op de opgave van morgen.

Inspirerende sprekers, zoals mr. H.D.L.M. Schruer (advocaat van Schruer Advocaten en auteur van het in de schuldhulpverlening veel belezen weblog Observatrix), Joke de Kock (voorzitter van NVVK en manager schuldhulpverlening in Tilburg) en dr. Nadja Jungmann (lector Rechten, onderzoekslijn Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht). Door te voorzien in een middagprogramma dat zowel docenten uit het HBO als mensen uit het werkveld voorziet van mogelijkheden tot verdieping, wordt beoogd om het onderwijs en het veld al tijdens het congres dichter bij elkaar te brengen.

Klik HIER voor het volledige programma van het congres ‘De schuldhulpverlener van de toekomst'.

Doelgroep
Iedereen binnen het hoger beroepsonderwijs die betrokken is bij de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs op het gebied van schuldhulpverlening. Ook docenten en alumni die geïnteresseerd zijn in de schuldenproblematiek en daaraan gerelateerde problemen, zijn van harte uitgenodigd.

Locatie en tijdstip
Cursus- en vergadercentrum Domstad, Weg der Verenigde Naties 1 in Utrecht.

Als u verzekerd wilt zijn van deelname, kunt u zich direct inschrijven voor het congres. Mail hiervoor uw naam en organisatiegegevens naar marc.anderson@hu.nl, onder vermelding van de naam van het event. Zodra het complete programma bekend is, ontvangt u een uitnodiging en kunt u zich definitief aanmelden. Deelname is kosteloos. Er is een limiet op zowel het aantal plekken voor docenten (50 plekken) als op het aantal plekken voor deelnemers uit het veld (50 plekken).
Meer info: www.schuldenenincasso.nl"

zaterdag 8 oktober 2011

Ontwikkeling woningmarkt oorzaak dramatische toename schuldenproblematiek

Van vastgoedmarkt.nl:

"Er zit vooral lucht in de prijsstijging die zich tussen 1998 en 2008 heeft voorgedaan. Die was niet gestoeld op reële economische groei en een toename van de koopkracht, maar het resultaat van een lage rente (4 procent), aflossingsvrije tophypotheken tot 120 procent en jaarlijks bruto 14 miljard euro aan hypotheekrenteaftrek. Tussen 1998 en 2008 zijn de woningprijzen gemiddeld 100 procent gestegen, terwijl het besteedbare inkomen maar met 40 procent groeide. En waar in 1997 de hypothecaire schuld zo’n 110 miljard euro bedroeg, ligt die nu op ruim 630 miljard euro, mondiaal de hoogste hypotheekschuld per inwoner.

Met de al ingezette deleveraging gaat die lucht er onvermijdelijk uit lopen. De leencapaciteit loopt al sinds 2010 terug. Per 1 augustus zijn ook de tophypotheek en de aflossingsvrije hypotheek afgeschaft. Door de dalende koopkracht ligt er nog een grotere daling van de leencapaciteit in 2012 en 2013 in het verschiet. Banken en consumenten blijven bovendien met een schuin oog kijken naar de hypotheekrenteaftrek. De houdbaarheidsdatum van de onbeperkte aftrek lijkt even lang als die van het kabinet-Rutte. Banken zijn er niet gerust op. Naar aanleiding van de Europese bankenstresstest wist een bestuursraadlid van een grote bank te melden dat ‘we binnenskamers rekening houden met een grotere prijsdaling’ dan de 8,4 procent daling de komende twee jaar uit die stresstest".

donderdag 6 oktober 2011

RKKnipsel: "Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan" - II

Hulpbisschop Mutsaerts gaat een van de laatste kathaarse bolwerken in het bisdom 's-Hertogenbosch heroveren, waarvan hij eerder terecht schreef dat daar "bizarre toneelstukjes" werden opgevoerd in de gebouwen en onder de vlag van de R.K. Kerk. Van de website van Omroep Brabant:

"Hulpbisschop Mutsaerts krijgt geen sleutels van de San Salvatorkerk in Den Bosch. Het kerkbestuur wil absoluut niet dat de hulpbisschop de nieuwe pastoor van de parochie wordt.

Alle gesprekken met het bisdom zijn vastgelopen. De ruzie gaat vooral om het sluiten van homohuwelijken die kerkrechtelijk niet geldig zijn. De San Salvator wil een kerk zijn zonder dogma's. Volgens het kerkbestuur gaat het in de kerk om de gelijkwaardigheid van man en vrouw, homo en hetero, leek en priester. Het gaat om mensen en niet om regels, aldus de woordvoerder van de kerk zojuist op de persconferentie.

De hulpbisschop is wel welkom om als parochielid de mis in de kerk bij te wonen. "Maar de sleutels van de kerk krijgt hij niet", vertelt woordvoerder Jos de Ridder op de persconferentie.

Door de weigering van het kerkbestuur de hulpbisschop als pastoor te accepteren is er een patstelling ontstaan met het bisdom Den Bosch. Op de vraag waarom de San Salvatorkerk zich niet afsplitst, antwoordt De Ridder dat ze nog steeds bij de Rooms Katholieke kerk willen horen. "Van afsplitsen is geen sprake. Wel zijn er vergevorderde plannen om elders samen te komen als kerkgemeenschap."

RKKnipsel: "Van oude mensen, de dingen die voorbij gaan" - I

Nieuws van de eigen omroep van het R.K. Kerkgenootschap in Nederland over een bijeenkomst van de Marienburgvereniging, ongetwijfeld met ringleiding en parkeergelegenheid voor rollators:

 “Dogma’s zijn theorieën, abstracte bedenksels”, zegt Jurgens tegenover RKK. Hij bekritiseert de paus en de bisschoppen, die naar zijn oordeel teveel nadruk leggen op orthodoxie. De vraag ‘wat is katholiek’ is volgens hem niet interessant. Mensen die zich katholiek voelen, maar die bijvoorbeeld geen waarde hechten aan het dogma van de Drie-eenheid, horen volgens Jurgens gewoon bij de geloofsgemeenschap. “Zo zing ik zelf het Credo hardop mee, het liefst in het gregoriaans. Maar voor mij is de Geloofsbelijdenis een respectabel relict uit een ver verleden.”

Het congres van 15 oktober is onder meer een evaluatie van het project ‘Wat geloven wij’, een serie geloofsgesprekken onder de leden van de Mariënburgvereniging.

Erik Jurgens (75), oud-parlementariër voor de PvdA, werd in april 2008 gekozen tot voorzitter van de Mariënburgvereniging, die thans nog zo’n 2.000 leden telt".

woensdag 5 oktober 2011

"Prof. Tissen: Huizenmarkt aan vooravond diepe crisis"

"Waarschijnlijker is dat er in de praktijk nu al sprake van prijsdumping zou zijn, ware het niet dat makelaars de prijzen kunstmatig hoog houden –onder het motto van realisme- en vooral de banken terughoudend zijn in het al te scherp optreden tegen die huizenbezitters die ‘onder water’ zijn of dat dreigen te worden. Het is te vroeg om hier van maatschappelijk gedrag van de banken te spreken. Als er namelijk écht grote verschillen gaan ontstaan tussen de hypotheek van mensen en de werkelijke waarde van hun bezit zullen banken tussen twee kwaden moeten kiezen, namelijk óf het verschil innen (bij huizenbezitters waar dan niets meer te halen is), óf hun hypotheekportefeuilles afwaarderen met alle gevolgen van dien voor de kapitaalpositie van de banken".

Zie voor volledig artikel RTL-nieuws

RKKnipsel: "Terwijl het bisdom al jaren op de hoogte was"

Van de website van de NOS "Ontluisterend boek over de affaire Haffmans:

"Terwijl het bisdom al jaren op de hoogte was, kon Joep Haffmans, de inmiddels overleden deken van Gulpen, jarenlang geld uit het kerkelijke armenfonds gebruiken voor dure auto's, goed eten en cadeaus voor zijn vriendinnen. De bisdomleiding wist dat, maar niemand greep in. Dat is het beeld dat naar voren komt uit het boek In Gods Naam, over de katholieke kerk in Limburg ten tijde van de affaire-Haffmans. Het is geschreven door Maarten van Laarhoven en Henk Langenberg".

Over schulden hebben en schuldig zijn: de schuldenaar moet lijden!

The Economist heeft een interessant artikel over de Duitse visie op de macro schuldenproblematiek dat aanknopingspunten behelst voor het denken daarover in Nederland, ook op micro niveau dat wil zeggen op het niveau van de particulieren en huishoudens. De debiteur moet lijden, ook al kost dat collectief meer dan in het geval waarin de debiteur minder lijdt:

"Schulden, the German word for debt, is derived from Schuld, which also means guilt. In a revealing recent speech in Washington DC, Wolfgang Schäuble, the German finance minister, said that the crisis was the result of forsaking “long-term gains for short-term gratification”, by piling up debt and abandoning competitiveness. The answer is not to throw more money at the problem. “You simply cannot fight fire with fire,” he said. One could almost hear an echo of Martin Luther denouncing the sale of indulgences. Why should sinners be given an easy way out?

Such views stem, in part, from Germany’s history. Its fear is less a rerun of the Great Depression than the hyperinflation of the 1920s. Financial stability is key. In practice, Germany does not always take an absolutist view: it was one of the first countries to breach the euro’s rules on deficits, and its debt-to GDP ratio is close to the euro-area average, higher than that of wobbly Spain.

Declaring that sinning countries should suffer the consequences of their debt is not to bestow sacredness on financiers. On the contrary, says Mr Schäuble, they bear the blame too. He disdains the culture of making money from money. The vast majority of financial transactions, he told fellow finance ministers in a closed meeting earlier this month, “do not serve the real economy”. When markets go astray the answer is not to make the taxpayer step in once more, but to introduce better regulation.

Germany has pushed to make private creditors take a hit on Greek debt (and future bail-outs) for two reasons: to ensure that creditors cannot offload to taxpayers the risks they have taken; and to ensure that lenders impose discipline on borrowers. If that means more short-term market turbulence, so be it.

Together with France, Germany thinks that a financial-transaction tax, formally proposed by the European Commission this week, will serve to reduce volatility in the markets, and also to raise revenues for the governments that are the ultimate guarantors of the financial system (see article).

Even if American opposition means the tax cannot be imposed worldwide, say the Germans, it should be adopted by the European Union. If that proves impossible because of British resistance, it should begin in the euro area. The objections of banking havens such as Ireland and Cyprus may not count for much; one is a ward of the euro zone, and the other may soon become one. Sweden, which is outside the euro, says its own transactions tax in the 1980s served only to push bond- and derivative-trading to London. “We cannot foresee that we would introduce such a tax in our system again,” says Anders Borg, Sweden’s finance minister. Let the traders relocate, Germany seems to be saying, and let London bear the risk; when the euro zone demonstrates the value of the tax, others will surely follow.

For Germany, there is much Schuld to go around. The proper response to financial sin is not through buying indulgences, but through repentance, faith in the tenets of financial stability and good works: pay down the debt, be righteous in your public finances, restrain the lust for higher wages and curb the greed of moneylenders. Only in this way can Europe avoid damnation".

zondag 2 oktober 2011

Collectieve regeling hypotheekschulden VS waarschijnlijk afgeschoten - en wat doen wij?

Interessant artikel uit de Washington Post:

"California Attorney General Kamala Harris said Friday that she will not agree to a settlement over foreclosure abuses that federal officials and other state attorneys general are negotiating with major U.S. banks".

"The agreement was supposed to settle claims of poor mortgage and foreclosure practices, including document fraud known as “robo-signing” — approving documents in foreclosures without actually reading them".

"However, Harris said the pending deal is “inadequate for California homeowners” and gives bank officials too much legal immunity.
Without agreement from the nation’s most populous state — and one of the hardest hit by foreclosures — the settlement could end up doing little to resolve the issue. Foreclosure fraud class-action lawsuits are also piling up against major banks across the country.

Harris noted that more than 2.2 million California residents are underwater, meaning they owe more on their mortgages than their homes are worth. Since the negotiations began 11 months ago, foreclosures have begun against more than 560,000 additional California homes.

“No state has been harder hit than my home state of California,” Harris wrote in a letter to Associate U.S. Attorney General Thomas Perrelli and Iowa Attorney General Tom Miller, who have been leading the talks".

Opmerking:
Ook in Nederland zijn veel mensen "underwater" dat wil zeggen dat zij zijn volgepompt met tweede en derde hypotheken tot bedragen waarvan nu met een hoge mate van waarschijnlijkheid kan worden vastgesteld dat die nooit gedekt kunnen worden uit de opbrengst van het onroerend goed. Gegeven de stagnatie van de woningmarkt zijn zij gegijzeld in hun eigen woning waarvan de rentelasten niet zelden ook al nauwelijks op te brengen zijn. Deze situatie vraagt niet alleen om onderzoek, maar ook om beleid waarbij de solvabiliteitspositie van de in het verleden met geld smijtende bank niet doorslaggevend mag zijn voor wat er in de situatie van een individuele debiteur gebeurt. We weten inmiddels voldoende om te beseffen dat het ook in dit opzicht geen enkele zin heeft te wachten op initiatieven van de financiele markt waar "de stemming" blijft dat men alleen maar meedogenloos door wil blijven graaien liefst nog steeds compleet met een bonusregeling zonder enige verantwoordelijkheid te nemen voor de thans ontstane situatie.

Geldt ook in Nederland dat tot 2020 de huizenprijzen niet zullen stijgen?

Riskmanagers in de VS verwachten dat de woningprijzen in de VS tot 2020 niet zullen stijgen, zie Telegraaf:

"Tot 2020 geen stijging huizenprijzen VS' NEW YORK (AFN) - De huizenprijzen in de Verenigde Staten zullen tot 2020 niet stijgen. Dat meldde de Amerikaanse zakenzender CNBC zaterdag op basis van onderzoek onder risicomanagers in de Amerikaanse banksector.

Ook de hypotheekmarkt blijft kwakkelen. Driekwart van de managers verwacht dat het aantal gevallen waarin de hypotheek niet meer kan worden afgelost zeker de komende 5 jaar hoog blijft".

Commentaar:

Er lijkt mij geen enkele reden te veronderstellen dat die verwachting voor Nederland in de periode tot 2020 anders uit zal vallen, aangezien de huizenprijzen nog steeds in het stadium van de zeepbel verkeren waarbij beperking van de rente-aftrek te verwachten is, aflossingsvrije hypotheken (terecht) niet meer zijn toegestaan, de liquiditeit bij de banken beschikbaar voor financiering van hypotheken beperkt is ook gegeven de verzwaarde -solvabiliteitseisen van onder meer het Basel III-accoord.

Ook op deze plaats geef ik nog maar eens het signaal af dat de overheid zich het lot moet aantrekken van degenen die zijn gegijzeld in een voor hen inmiddels te duur. maar feitelijk onverkoopbaar huis door het ontwerpen van een regeling waarbij de banken worden genoodzaakt de rentelasten te beperken tot een gegeven het inkomen financierbaar peil. Het is rechtens niet aanvaardbaar dat alleen de debiteur risicodrager is van het instorten van de woningmarkt mede als gevolg van een recessie die door de banken is veroorzaakt en waarbij in ettelijke reclames is uitgedragen dat het geld aan de bomen groeide en aflossing niet aan de orde was en zelfs onverstandig.

Ook in particulier insoventieland zou in sterkere mate het principe moeten gelden dat de vervuiler betaalt -  en dat was niet alleen de oplichtersorganisatie DSB!

In Paradisum

zaterdag 1 oktober 2011

RKKnipsel: te druk met het schoonvegen van de eigen straat om preventieve daderzorg te verlenen?

Van de website van het NRC:

"De pedoseksuele priester Ron van der V., jarenlang de hand boven het hoofd gehouden door kardinaal Ad Simonis, zit vast in Almelo. De 60-jarige voormalig kapelaan zou zich vergrepen hebben aan een jongen uit Oldenzaal.

Van der V. heeft geen vaste woon- of verblijfplaats sinds hij door Simonis’ opvolger een beroepsverbod van de Rooms Katholieke Kerk opgelegd. Aartsbisschop Wim Eijk strafte hem vorig jaar alsnog disciplinair omdat hij als kapelaan en later priester diverse malen in opspraak raakte wegens misbruik van minderjarige jongens".