donderdag 1 september 2011

Rechtbank Maastricht voornemens bewindvoerder te ontslaan in 120 dossiers

"De Maastrichtse bewindvoerder R.L. heeft drie jaar lang "structureel slecht beheer” gevoerd voor een groot aantal mensen met schulden. Dat zegt de rechtbank Maastricht, die van plan is L. te ontslaan in alle 120 zaken waarin hij als bewindvoerder optreedt.

Deze stap volgt op een onderzoek van de rechtbank naar de dossiers die L. in de periode 2008 tot en met 2010 in beheer had. Dat moest uitwijzen of L. zijn volgens de rechtbank "kwetsbare” cliënten heeft benadeeld.

Het onderzoek heeft aangetoond dat advocaat L. met zijn bedrijf Cirkel Bewindvoeringen die mensen ten onrechte voor kosten laat opdraaien, zegt persrechter Esmee Heuts. Dat betreft automatiseringskosten en werk van zijn advocatenkantoor. Uit het onderzoek is volgens de rechtbank tevens gebleken dat L. te veel loon berekent.

Eind 2009 uitte de rechtbank ook al forse kritiek op de bewindvoerder. Zo liep de schuldenlast van ‘een relatief groot aantal' van zijn cliënten fors op in plaats van af te nemen. Omdat L. in 2010 beterschap beloofde en ook verbeteringen aanbracht, ontsloeg de rechtbank hem niet toen al. Nu is de rechtbank dat toch van plan, omdat er sprake zou zijn van structureel slecht beheer.

Volgens persrechter Heuts is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de geconstateerde gebreken. L. krijgt nog gelegenheid te reageren, evenals zijn cliënten. Na dat alles neemt de kantonrechter in oktober een definitief besluit of L. wordt ontslagen.

L reageerde gisteravond laat met "verbijstering” op de stap van de rechtbank. Volgens de bewindvoerder is het de rechtbank die disfunctioneert en niet hijzelf. De kritiek die de rechtbank op hem heeft, zou volstrekt onjuist zijn en L. zou die ook al een paar keer hebben weerlegd. De advocaat zegt er nu niet aan te ontkomen een "nadere” procedure tegen de staat te starten".

Zie De Limburger

Cirkel Bewindvoeringen vorderde eerder in een kort geding tevergeefs dat de staat werd bevolen zich te onthouden van iedere maatregel tot ontslag of de voorbereiding daarvan in al de bewindsdossiers van eiseres. Zie Voorzieningenrechter Rechtbank 's-Gravenhage 24 juni 2011, LJN  BQ9949