donderdag 1 september 2011

Meer betalingsproblemen zorgpremie

"Het lukt steeds meer Nederlanders niet hun zorgpremie te betalen. Zorgverzekeraars krijgen dagelijks honderden verzoeken voor het treffen van een betalingsregeling en dat aantal neemt toe. Dit schrijft Trouw op basis van cijfers van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).
Bij zorgverzekeraar UVIT (4,2 miljoen verzekerden) vragen iedere maand vierduizend mensen om een regeling. Vorig jaar en het jaar daarvoor waren dat er nog drieduizend per maand. Het probleem van wanbetalers bestaat al langer.

Daarom voerde de overheid in 2009 een incassotraject in dat sneller moet dwingen tot het betalen van de zorgpremie. Dat leidt echter niet tot een vermindering van de betalingsproblemen. In 2008 waren er 240 duizend wanbetalers, eind vorig jaar 244 duizend.

Wie een half jaar betalingsachterstand oploopt, wordt als wanbetaler aangemeld bij het CVZ.. Het college heeft inmiddels met meer dan driehonderdduizend verzekerden een gedwongen betalingsregeling. Dat betekent dat de achterstallige betalingen worden ingehouden op inkomen, uitkering of zorgtoeslag. Toch loopt het aantal mensen met betalingsproblemen nog steeds op. Het CVZ overlegt daarom binnenkort met het ministerie van Volksgezondheid om betalingsproblemen eerder aan te pakken".

Vindplaats: nu.nl en Telegraaf

Commentaar: Dit betekent ook dat andere crediteuren eerder niet worden betaald: bij wetsduiding is aan de zorgverzekeraar een tweeledige voorsprong is gegeven, te weten boete 30% en bronheffing. Deze wet had er naar mijn stellige overtuiging nooit moeten komen in verband met de verstoring die daardoor is ontstaan in de verhoudingen tussen schuldeisers en de nekslag die bronheffing plus boete kan geven aan het wankel betalingsevenwicht van een debiteur.