donderdag 1 september 2011

Incasso-offensief vorderingen ouder vijf jaar op komst

"Incasso-advocaten, gerechtsdeurwaarders en oud-rechercheurs gaan samenwerken om oude, ongeïnde vorderingen betaald te krijgen. Het gaat om vorderingen van 5 jaar en ouder met een vonnis van de rechter, waarin betaling tot op heden is uitgebleven.

Naar schatting betreffen het 20.000 nog niet verjaarde vonnissen van particulieren en bedrijven, met een totaalbedrag van 100 miljoen euro.

Aanleiding vormt het groeiende aantal gerechtelijke uitspraken waarbij de veroordeelde partij geen gevolg geeft aan het besluit van de rechter. Ondanks mogelijkheden als beslaglegging op bezittingen van de veroordeelde partij, blijft de schuldeiser, na hoge kosten, vaak met lege handen staan. Naar mate vorderingen langer niet worden geïnd, belanden ze vervolgens op de plank of worden afgeschreven.

Op initiatief van on-line platform Verkoopjevordering.nl zal een team specialisten vorderingen met vonnissen die ouder zijn dan 5 jaar, de komende tijd opnieuw gaan onderzoeken. Het onderzoeksteam bestaat uit advocaten, gerechtsdeurwaarders en oud rechercheurs. Het dagelijks delen van gevonden informatie en het toepassen van nieuwe recherchetechnieken heeft tijdens een eerdere proef in 27% van de onderzochte vorderingen geleid tot het vinden van nieuwe inkomstenbronnen bij de debiteur".

Zie transportonline

Commentaar: dat debiteuren moeten betalen blijft het uitgangspunt. Toch roept een bericht als dit wel enige vragen op aangezien de incasso-ethiek na verkoop van een vordering eerder ter discussie kan komen dan zonder verkoop, vooral omdat inmiddels als gevolg van daartegen gerichte wetgeving (!) het "verdienmodel" buitengerechtelijke incassokosten aantrekkelijker is geworden om de debiteur maximaal uit te melken.