donderdag 1 september 2011

Wet wanbetalers zorgverzekering olifant in porseleinkast

"Elke wanbetaler in de zorg kost de verzekerden 27 euro per persoon per jaar. De verwachting is dat dit bedrag fors gaat oplopen.

Er zijn al zo'n 300.000 wanbetalers. Steeds meer mensen hebben moeite om iedere maand de premie voor de zorgverzekering te betalen. Daarom kloppen steeds meer verzekerden kloppen bij hun zorgverzekeraar aan voor een betalingsregeling. 

Verzekeringssite.nl verwacht dat de zorgpremie in 2012 nog meer zal stijgen. "Ook zal het basispakket waarschijnlijk verder worden uitgekleed en het eigen risico wordt 210 euro. Hierdoor zal het aantal wanbetalers waarschijnlijk nog verder groeien dan nu", aldus Erik Hordijk".

Vindplaats: Telegraaf
 
Commentaar: iedere onbetaalde schuld kost geld. Vraag is wat de meerkosten zijn wanneer voor het incassopad wordt gekozen dat met de Wet wanbetalers zorgverzekering gegeven is. De zorgverzekeraar wordt feitelijk preferent met bronheffing en boete, andere, niet zelden kleinere, particuliere schuldeisers vissen achter het net en de debiteur wordt door deze incassomaatregelen eerder over de rand geduwd. Daarbij speelt ook een rol dat het ook zonder schuldenregistratie reeds alwetende CJIB de incasso uitvoert.

De maatschappelijke meerkosten als gevolg hiervan zijn evident zowel voor de andere crediteuren als voor de debiteur die uiteindelijk toch weer aan boord zal moeten worden gehesen, zeker wanneer hij ook nog de zorg voor jonge kinderen heeft.

De Wet structurele maatregelen wanbetalers zorgverzekering heeft een verstoring veroorzaakt in het subtiele krachtenveld dat eigen is aan iedere problematische schuldsituatie en heeft daarmee trekken van de olifant in de porseleinkast.