vrijdag 2 september 2011

Arnhem motiveert 1 miljoen bezuiniging op schuldhulp met drogredenatie

Uit De Gelderlander:

"Het streven om in Arnhem de komende jaren 1 miljoen euro te besparen op schuldhulp blijft gehandhaafd. De opvatting wordt gedeeld door het college van burgemeester en wethouders van VVD, D66, GroenLinks en SP. Dat blijkt uit antwoorden van het stadsbestuur op vragen van de PvdA.

Het college bestrijdt de opvatting dat bezuinigen schuldhulp zal leiden tot meer huisuitzettingen, hogere werkloosheid en een stijgend beroep op andere hulp. De PvdA rekent daar wel op. De partij ziet het bewijs daarvoor geleverd door onderzoek van de Hogeschool Utrecht en Regioplan naar het effect van schuldhulp in Arnhem, Ede, Deventer, Apeldoorn, Groningen en Den Haag. Elke euro die gemeenten besteden aan schuldhulp leidt tot gemiddeld twee euro aan kostenbesparing elders, zo stellen de onderzoekers. De besparing zit in het voorkomen van escalatie van ernstige problemen die de gemeenschap nog meer geld kosten.

Wethouder Michiel van Wessem verwacht te kunnen bezuinigen op werkprocessen bij het Budget Advies Centrum door een andere aanpak van de hulp. Dat gaat gepaard met het schrappen van circa vijftien banen. De korting heeft alles te maken met de nieuwe Wet gemeentelijke schuldhulpverlening van het kabinet. Die wet legt de nadruk op vroegtijdige preventie van schulden".

Commentaar: de tijd zal leren of het optimisme van de gemeente over de gevolgen van de bezuiniging gerechtvaardigd is, aannemend dat de informatie terzake beschikbaar komt. Ronduit onzinnig is in mijn visie de uitlating van de wethouder dat de nieuwe wet is bedoeld als impuls om op schuldhulp te bezuinigen alsof met meer nadruk op preventie de actuele problematiek zoals die zich aandient van de ene op de andere dag is verdwenen. Arme problematische debiteuren in Arnhem!

Het wordt eentonig maar ik schrijf er maar weer even bij dat ik op dit weblog schrijf op persoonlijke titel en dat wie niettemin tegen mij een tuchtklacht wil indienen omdat ik toevallig ook nog advocaat ben, dat vooral moet doen. Kosten van verweer worden voorzover rechtens mogelijk verhaald.