vrijdag 2 september 2011

22 november: Actualiteitencongres schuldhulpverlening Maarssen

Op 22 november 2011 vindt in Maarssen weer het actualiteitencongres schuldhulpverlening plaats.

U kunt daar de "fine fleur" van de schuldhulpverlening ontmoeten. Nadja Jungmann, Joke de Kock (NVVK), Anna Hooijenga (VNG), Andre Moerman (LOSR), Michel van Leeuwen (KBvG), Albert Visser (CJIB), Linda van de Grint (bureau WSNP) behoren tot de sprekers. Zelf zal ik als gebruikelijk de eerste inleiding houden over de bewegingen in roerig schuldhulpverleningsland en de gevolgen die dat heeft voor de debiteur en de praktijk van de schuldhulpverlening.

"Het wetsvoorstel schuldhulpverlening is aangenomen door de Tweede Kamer. Naar verwachting treedt de nieuwe wet in 2012 in werking. Gemeenten zijn al volop bezig om bezuinigingen in te vullen, daarbij kijken zij naar klantprofielen en kosten- en batenanalyse. Wat levert het op? Hoe kunnen we de kwaliteit van schuldhulpverlening verbeteren? Hoe maken we duidelijk wat het rendement is: een euro hulpverlening leidt tot twee euro kosten besparing!
Tijdens deze dag krijgt u een actueel overzicht van:
Wetgeving & actualiteiten waaronder het wetsvoorstel gemeentelijke schuldhulpverlening
Veranderingen als gevolg van nieuwe regelgeving
Hoe om te gaan met bezuinigingen
Het rendement van schuldhulpverlening en welke rol klantprofielen daarbij spelen
Optimalisering van de communicatie tussen de ketenpartners"

Inlichtingen en aanmelding op deze link

Lezers van dit weblog krijgen van Reed Business EURO 100,00 korting bij deelname aan het Actualiteitencongres Schuldhulpverlening op 22 november 2011, als zij zich aanmelden met deze link.