woensdag 10 augustus 2011

Vovo leidt tot teruggave rijbewijs


"Voorlopige voorziening ex art. 287 lid 4 Fw: verbod aan de officier van justitie om over te gaan tot het innemen (ex art. 28a WAHV) van het rijbewijs van verzoeker, totdat op het WSNP-verzoek van verzoeker is beslist. Tot de toepassing van het dwangmiddel was overgegaan nadat verzoeker de aanmaningen van het CJIB (wegens twee verkeersovertredingen) onbetaald had gelaten. Verzoeker is ontvankelijk in zijn verzoek ex art. 287 lid 4 Fw, nu de WAHV niet voorziet in enig rechtsmiddel tegen het innemen van het rijbewijs en ook een andere met voldoende waarborgen omklede rechtsgang, waarbij de uitoefening van de bevoegdheid tot innemen van het rijbewijs kan worden getoetst, ontbreekt. Belang verzoeker bij behoud rijbewijs voldoende aanemelijk geworden."