woensdag 31 augustus 2011

Trouw wordt gestraft bij verlenging hypotheek

Hypothecaire geldleningen zijn de laatste jaren toenemend een probleem geworden bij problematische schuldsituaties. Nader onderzoek is nodig naar de wijze waarop hypotheekdebiteuren van niet zelden slecht verkoopbare woningen door hypothecaire geldschieters worden bejegend. De zogenaamde onherroepelijke volmacht is een instrument waarmee debiteuren in hun woningen worden gehouden om te voorkomen dat de bank verlies moet nemen aangezien is gefinancierd op een prijs die naar de huidige marktomstandigheden niet meer haalbaar is. Het zou mij verbazen als de verlaging van de overdrachtsbelasting substantieel meer mobiliteit in de woningmarkt brengt. Vaak komt het voor dat kopers geen financiering voor de aankoop kunnen vinden. Komt er uiteindelijk toch een hypotheek dan is de vraag hoe het tarief tot stand is gekomen, waarbij de Nederlandse markt inmiddels wel erg weinig aanbieders over heeft.

"Voor het aflopen van de rentevaste periode krijgen de klanten een verlengingsvoorstel van hun geldverstrekker. Gek genoeg zijn dat lang niet altijd de beste tarieven. Sterker nog, trouwe klanten mogen meer betalen dan nieuwe klanten. Dergelijke geldverstrekkers gokken erop dat de klanten de nieuwe rentetarieven klakkeloos accepteren of dat zij het te veel moeite vinden om de hypotheek over te sluiten.

En dan zijn er nog de kosten van het oversluiten van de hypotheek, zoals onder andere de afsluitprovisie, het doorhalen van de oude hypotheek en het inschrijven van de nieuwe hypotheek en de taxatiekosten. Bovendien worden verlengingsvoorstellen relatief laat toegestuurd, waardoor er – in ieder geval voor het gevoel van de klant – te weinig tijd is om een nieuwe hypotheek af te sluiten. Dan maar verlengen tegen een hoger rentetarief.

Om de concurrentie op de hypotheekmarkt te bevorderen en dit soort praktijken tegen te gaan, hebben de ministers De Jager en Verhagen aangekondigd maatregelen te treffen. Eén van de maatregelen is dat geldverstrekkers verplicht worden drie maanden voor het einde van de rentevaste periode een verlengingsvoorstel te doen. Klanten hebben dan ruim voldoende tijd om rentetarieven te vergelijken en de mogelijkheid met hun hypotheek naar een andere geldverstrekker over te stappen".

Zie Telegraaf heden