vrijdag 19 augustus 2011

RKKnipsel: vandaag pleidooi bij Hof inzake Volendams hoofddoekjesverbod

"De Volendamse Imane (15) mag van school haar hoofddoek niet dragen. Het Don Bosco College in Volendam beroept zich op zijn katholieke grondslag. Eerder oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling dat Imane wel haar hoofddoek zou moeten kunnen dragen. De kantonrechter in Zaandam stelde echter op 4 april 2011 de school in het gelijk. Aanstaande vrijdag, 19 augustus 2011, dient het hoger beroep in deze zaak bij het Gerechtshof in Amsterdam. Defence for Children vindt dat de school Imanes recht op respect voor haar identiteit schendt.

Imane heeft geen maatschappelijke of emanciperende ambities met dit proces. Zij beroept zich op haar recht haar identiteit uit te dragen: "Met het dragen van een hoofddoek geef ik invulling aan de vorming van mijn identiteit, ik val er niemand mee lastig." Defence for Children steunt Imane in dit proces, omdat haar kinderrechten geschonden worden door de school. "Op de school zijn moslims welkom, daarbij hoort het respect voor de keuze van sommige moslimmeisjes om een hoofddoek te dragen", zegt Carla van Os van Defence for Children. "Imane wordt nu door school gehinderd in haar identiteitsontwikkeling. Bovendien is onduidelijk waarom Imane de katholieke identiteit van de school in gevaar zou brengen door een hoofddoek te dragen. Tenslotte is een hoofddoek ook binnen het katholieke geloof een vaak geziene uiting." Ook het Bureau Discriminatiezaken Zaanstreek/Waterland heeft Imane in de gehele procedure ondersteund".

Bron: Defence for Children

Commentaar: de school haalde pas in tweede instantie de R.K. identiteit van stal na eerst een algemeen hoofddekselverbod te hebben opgelegd, vermoedelijk nadat duidelijk was geworden dat deze benadering juridisch kansrijker was.

Het Vaticaan ontnam recent het predicaat Katholiek aan een vereniging voor journalisten, zie link. In Nederland wordt, voorzover mij bekend, tegen het gebruik van het predicaat "katholiek" geen actie ondernomen, vergelijk KRO, R.K. scholen en ziekenhuizen.

Ook dit commentaar plaats ik op persoonlijke titel! Wie een tuchtklacht wil indienen moet dat vooral doen. Kosten van verweer worden, voorzover rechtens mogelijk, verhaald.