maandag 29 augustus 2011

Problemen schuldhulpverlening Westland

"De raadsfractie van LPF-Westland wil dat de gemeente de procedure rond de schuldhulpverlening sneller laat verlopen. Momenteel duurt het zeker tien weken voordat mensen die bij de gemeente voor hulp aankloppen, voor een eerste gesprek worden uitgenodigd. De LPF vindt dat veel te lang en vraagt het college van B en W die wachttijd te bekorten.

Mede door de economische recessie raken steeds meer mensen, veelal buiten hun schuld, in de financiƫle problemen, zo schrijft de LPF in vragen aan het college. Steeds meer overkomt dit ook Westlanders. Maar veel mensen schamen zich hiervoor en moeten een hoge drempel overwinnen om bij anderen aan te kloppen voor hulp.

Mensen die bij de gemeente Westland aankloppen om toegelaten te worden tot de schuld hulpverlening, krijgen via een brief te horen dat er een wachtlijst is van tien weken. Volgens de LPF is die termijn voor deurwaarders en schuldeisers veel te lang, waardoor mensen vaak nog dieper in de problemen komen".

Vindplaats: WOS