maandag 1 augustus 2011

Gedragscode Hypotheken aangescherpt

"Vanaf vandaag is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen van kracht. Daardoor is het niet meer mogelijk om een aflossingsvrije hypotheek af te sluiten. Ook is het nog maar beperkt mogelijk om meer te lenen dan de waarde van een koophuis.

Door deze nieuwe code voor banken en verzekeraars worden de regels voor hypotheken strenger. Het bedrag dat niet hoeft te worden afgelost mag maximaal de helft van de waarde van een woning zijn, een lening mag tot 10 procent meer dan de waarde van de woning bedragen.

De gedragscode is bedoeld om mensen te beschermen tegen te hoge leningen".

Bron: NOS

Zie ook website NVB met volledige tekst van de nieuwe versie van de gedragscode.
Toen in april 2010 de AFM hiervoor pleitte, stuitte dat op protest in de Tweede Kamer. Branche regulering sluit nu aan bij de opvatting van de toezichthouder (en die van mij). Nader onderzoek is nu noodzakelijk naar de wijze waarop hypothecaire geldschieters huizenbezitters in de tang nemen met een onherroepelijke volmacht waardoor de hypotheekdebiteur kan worden gegijzeld.

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven. Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is. Zou ik schrijven over de R.K. Kerk, dan was dat anders. Daar blijf je namelijk lachen!