maandag 25 juli 2011

Zoek de verschillen!

Plaatje 1:
De Tweede Kamer nodigt mij uit als deskundige voor een rondetafelgesprek van de Vaste Kamer Commissie SZW.

Plaatje 2:
De aartsbisschop en de Nederlandse Bisschoppenconferentie dienen wegens dit weblog een tuchtklacht tegen mij in, terwijl letterlijk de nuntius daarbij toekijkt, zonder daarover ooit met mij te hebben gesproken.

De Nederlandse bisschoppen en de nuntius worden afzonderlijk en in gezamenlijkheid er ook op deze plaats nog maar eens op gewezen, dat ik met mijn task force de onderste steen boven haal om alles wat in deze kwestie daarvoor in aanmerking komt recht te zetten. Hierover is om te beginnen de komende tien jaar het laatste woord nog niet gesproken en geschreven.

Salus animarum Ecclesiae suprema lex! - dat is althans de theorie!

Ik schrijf ook deze bijdrage  op persoonlijke titel en dus niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

En we zingen nog een keer: