dinsdag 26 juli 2011

Voorschot 'Tijdelijke specifieke uitkering schuldhulpverlening’

"Eind mei/begin juni is aan gemeenten een voorschot verstrekt op de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011. Dit voorschot is berekend aan de hand van de gegevens 2010. De gegevens die nodig zijn om de definitieve verdeling over gemeenten te bepalen, zijn pas in september beschikbaar. De toekenning van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011 zal uiterlijk in oktober plaatsvinden. Het verstrekte voorschot zal bij de toekenning worden verrekend.
"De regeling inzake de ‘Tijdelijke specifieke uitkering schuldhulpverlening’ eindigt dit jaar. Gemeenten moeten de tijdelijke extra middelen in 2011 besteden en mogen deze niet meenemen naar volgend jaar. Daarom is besloten dit jaar een voorschot uit te betalen van ongeveer 60% van de specifieke uitkering schuldhulpverlening 2011.

In het onderstaande Pdf-bestand is het voorschotbedrag 2011 per gemeente opgenomen. - Voorschotbedrag 2011 per gemeente Pdf)

Onderzoek naar besteding tijdelijke extra middelen schuldhulpverlening

In september start de tweede meting in het kwalitatieve onderzoek naar de besteding van de tijdelijke extra middelen schuldhulpverlening en de effecten daarvan. Onderzoeksbureau Regioplan zal dit onderzoek verrichten. Om een goed inzicht te verkrijgen en de Tweede Kamer te kunnen informeren, is uw medewerking noodzakelijk. Vanaf 15 augustus aanstaande wordt een webenquête uitgezet onder gemeenten. Wij hopen op uw medewerking en vragen u, indien nodig, de uitnodiging door te sturen naar de meest geëigende (beleids)medewerker om vragen over de inzet van de extra middelen schuldhulpverlening te beantwoorden".

Persbericht SZW

Voor de onwelwillende lezers wijs ik erop dat het gebruik van aanhalingstekens en de cursivering betekent, dat sprake is van een citaat van hetgeen door een ander is geschreven.

Ook deze bijdrage schrijf ik op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid van advocaat.

Dit bericht behelst geen humoristische opmerking. De afwezigheid van een humoristische opmerking in een bericht betekent  niet dat dit weblog doorgaans serieus van toon is.