zaterdag 23 juli 2011

Tien jaar in de Zoetermeerse wachtkamer

Vonnis Rechtbank Den Haag 20 juli 2011, LJN BR2360:

"In genoemde brief geeft de schuldhulpverlener aan dat verzoeker medio 2005 een minnelijk traject heeft doorlopen, dat de gemeente Zoetermeer als beleid heeft dat een schuldenaar eenmaal in de tien jaar gebruik kan maken van haar diensten om een minnelijk traject te realiseren, dat verzoeker zich meldt binnen tien jaar en dat de schuldhulpverlening van de gemeente verzoeker om die reden niet van dienst kan zijn".

Alweer geen grapje!
Zijn er nog meer gemeenten die deze regel toepassen?
Reacties gaarne op schruer@live.nl