zondag 24 juli 2011

Nieuwe wijn in oude zakken

Neen, dit bericht gaat nog niet over de R.K. Kerk in Nederland.

De rubriek "beschermingsbewind" is opnieuw geplaatst onder een nieuwe rubriek met de titel "meerderjarigenbescherming", aangezien ik daar in het vervolg ook aandacht besteed aan het mentoraat, het rechtsinstrument waarmee meerderjarigen kunnen worden beschermd in hun niet vermogensrechtelijke belangen, waaronder de zorg, in gevallen, waarin zij -samengevat- zelf niet in staat zijn die belangen te behartigen.

Kunnen we dit nu aanmerken als een grapje? Pas maar op! Uiteraard is het de eigen verantwoording van de lezer zich de titel van deze bijdrage persoonlijk aan te trekken.

Even voor de goede orde: ik schrijf ook dit op persoonlijke titel en niet als advocaat. Stay tuned, the best is yet to come!