zaterdag 23 juli 2011

MEDEDELING

Op verzoek van honderden lezers is het onderdeel schuldenproblematiek (1371 bijdragen) op 23 juli 2011 herplaatst en hervat.

Kerkelijk geinteresseerden moeten nog even wachten op berichtgeving. Vindt U dat jammer laat het dan vooral weten aan de aartsbisschop, de Nederlandse bisschoppenconferentie en de nuntius, want zij zijn daarvoor direct en uitsluitend verantwoordelijk.

Ik dank U voor de vele blijken van medeleven en waardering die mij hebben gesteund in de afgelopen moeilijke periode die volgde op een toch al zeer zware tijd wegens familie-omstandigheden. De wetenschap van laatstgenoemde omstandigheid was voor de personen en instanties genoemd in de vorige alinea geen reden maatregelen achterwege te laten om mij het leven moeilijk te maken.

Ik houd U op de hoogte!

Stay tuned, the best is yet to come!