woensdag 27 juli 2011

"Klantvriendelijk procederen" bij e-court?

"Drinkwaterbedrijf PWN uit Velserbroek gaat een proef doen met alternatieve rechtspraak. Als er verschil van mening is met klanten, kan het geschil worden voorgelegd aan e-Court. 

De procedure is een alternatief voor de traditionele gang naar de rechter. ’Rechtsgang’ via e-Court duurt korter en is doorgaans ook goedkoper.

Net als bij de echte rechtbank vindt hoor en wederhoor plaats en is sprake van een afdwingbaar vonnis, bij e-Court ’beslissing’ genoemd. De pilot wordt gestart in samenwerking met gerechtsdeurwaarderkantoor M.G. de Jong uit Arnhem.

Als een klant niet wenst te betalen, kan een procedure worden gestart via e-Court. Net als bij de gewone rechtbank spelen experts een rol zoals advocaten, bedrijfsjuristen, universitair docenten en andere juridische professionals. De beslissing krijgt dezelfde status als een vonnis.

Een gerechtsdeurwaarder kan het vonnis van e-Court ten uitvoer leggen als de in het ongelijk gestelde klant niet betaalt".

Uit de IJmuider Courant

Ik plaats hier nu maar geen commentaar bij behalve de opmerking dat mij de onderbouwing benieuwt over de gerealiseerde kostenbesparing en de doorwerking daarvan in de doorberekening aan de debiteur.

De wijze van presentatie lijkt mij verder niet erg bevorderlijk voor de relatie tussen PWN en de rechtbank Haarlem, hetgeen te meer gaat klemmen als het e-courtbloempje in de knop breekt en PWN terug wil naar de gewone rechter die binnenkort ook een digitale flitsprocedure in het aanbod zal hebben, zie deze link.