zondag 24 juli 2011

Interview met Mr. K. Blankman over meerderjarigenbescherming

Modus Vivendi heeft in de laatste nieuwsbrief een interview van Dr. I.P. van Rossen met Mr. K. Blankman, werkzaam bij de VU als docent Familie- & Gezondheidsrecht, en onder meer als adviseur van de rechterlijke macht nauw betrokken bij de rechtsfiguren meerderjarigenbewind en mentoraat.

Gelet op het verscherpte toezicht komt onder meer de vraag aan de orde of het wenselijk is naar Engels model een tussenorganisatie als "The Office of the Public Guardian” in het leven te roepen. "Haar functies zijn “investigation” en “supervision”. Zij bewaakt en registreert de uitvoering zodat in geval van noodsituaties ingegrepen kan worden. Overigens kan zij ook onderzoek instellen bij vermeend misbruik bij volmachten. Daarnaast heeft zij de bevoegdheid om een zaak bij de rechter te brengen".

Al heel lang geleden heb ik mij de vraag gesteld of er niet analoog, maar niet gelijk aan de Raad voor de Kinderbescherming in Nederland een dergelijk college zou moeten komen voor meerderjarigen die bescherming behoeven. Het is zeker in een maatschappij zoals de onze waarin met een beroep op zelfbeschikkingsrecht, bij zwakkeren niet zelden meer zelfredzaamheid wordt verondersteld dan er feitelijk aanwezig is, nodig een correctief in te bouwen om te voorkomen dat het geknakte riet ook in dit veld zo min mogelijk wordt gebroken.

Het lijkt mij de moeite waard dat deze optie verder wordt geexploreerd.