woensdag 27 juli 2011

Integrale tekst wetsontwerp Gemeentelijke Schuldhulpverlening beschikbaar

Onder deze link vindt U de versie van de wet die naar de Eerste Kamer is gezonden waarin alle amendementen zijn verwerkt.