maandag 25 juli 2011

Gemeente Deventer geeft meer uit aan schuldhulp en verdient daardoor geld

,,Gemeenten staan voor flinke bezuinigingen'', zegt wethouder Margriet de Jager. ,,De verwachting is dat veel gemeenten zullen bezuinigen op de schuldhulpverlening. Wij hebben ervoor gekozen dat niet te doen, maar juist 120.000 euro extra te investeren. De resultaten van dit onderzoek steunen onze keuze daarvoor.''

Uit het onderzoek blijkt dat de grootste besparingen worden gerealiseerd door een kortere uitkeringsduur, met name bij de gemeente. Door de inzet van schuldhulpverlening wordt hier per 100.000 inwoners jaarlijks circa 1,4 miljoen euro bespaard op WWB-uitkeringen en reïntegratietrajecten".

Zie De Stentor heden en "Bezuinigen op schuldhulp kost geld"

Voor degenen die de berichten van de afgelopen twee dagen hebben gemist: ik schrijf op dit weblog op persoonlijke titel en niet in mijn hoedanigheid  van advocaat. Het feit dat dit bericht geen grapje behelst betekent niet dat dit weblog doorgaans een serieuze toon heeft.